Delphi - A Delphi 7 Rave palettájának komponensei

Nyomtatás a Rave komponensekkel 1. rész

Most induló sorozatunkban megismerkedünk a Delphi 7 egyik újdonságával, a Rave palettával, valamint ennek keretén belül magával a Rave technológiával. Megnézzük, hogyan lehet nyomtatni a komponensek segítségével, hogyan tehetjük minél látványosabbá a nyomtatási képeket, és hogy hogyan tudjuk azokat más alkalmazásokban is felhasználni. Az első részben megismerkedünk a komponensek funkcióival és magával a Rave technológiával.
A Delphi 6-os verziójáig, nyomtatáshoz a Quick Report paletta komponenseit használhattuk. Ezzel a komponens csomaggal kinyomtathattunk egy egyszerű oldalt, vagy egy összetettebb csoportváltásos adatbázis lekérdezést egyaránt.
A Delphi 7-es verziójában a Quick Report technológiát felváltotta a Rave Reports technológia. A Borland és Nevrona Designs cég együttműködésével, a Delphi 7-be a Rave Reports 5.0-ás verziója került.
A RAVE a Report Authoring Visual Environment rövidítése. Ez egy olyan negyedik generációs vizuális fejlesztőeszköz, amely a nyomtatások listaképének megtervezésére, elkészítésére szolgál. A listakép elkészítéséhez számos eszközt kínál, az egyszerű szövegeket megjelenítő elemektől kezdődően egészen a grafikus elemekig. Munkánk eredményét folyamatosan nyomon követhetjük.
A Rave fejlesztőrendszer alapértelmezés szerint a Delphi 7 Rave5 alkönyvtárába kerül. Itt a Rave.exe programmal indíthatjuk el. Az eszköz része a Delphi 7-nek, de önálló, a Delphi-től független működésre is képes.
Indítsuk el a programot és ismerkedjünk meg a felületével.
A Rave program szerkesztő ablakának felépítése hasonlít a Delphi-ben megszokott felülethez. A képernyő felső részében láthatunk egy palettát. Ez a paletta tartalmazza a felhasználható elemeket és a használható műveleteket.
Alatta helyezkedik el a munka ablak, amelyen az aktuális, szerkesztés alatt álló lapot (Report) láthatjuk.
Ha a Report-on rákattintunk egy elemre, akkor bal oldalt megjelenik egy tulajdonság lap, amely ugyanúgy funkcionál, mint a Delphi Object Inspector-ja.
A jobb oldalon helyezkedik el a Project Tree, amely egy fa szerkezet segítségével megjeleníti alkalmazásunk összes objektumát.
Egy Rave alkalmazás több Report-ot is tartalmazhat. Munkánkat Rav kiterjesztésű állományokba menthetjük el. A Rav állományokat a Delphi-ben felhasználhatjuk.
A technológia készítői NDR-nek nevezték el azt az adatformátumot, amely egy fájlban vagy egy memória stream-ben tárolja a Report adatait.
A Delphi 7 Rave komponensei
Komponens Funkció
RvProject Ez egy kulcs fontosságú komponens. Általában egy alkalmazásban csak egy példány szerepel belőle, de lehet több is. Ezen keresztül teremthetünk kapcsolatot az alkalmazás és a Rave program, így a Report-ok között. Lekérdezhetjük vele a rendelkezésre álló Report-okat, de meg is jeleníthetjük őket.
RvSystem Az RvRenderPreview, RvRenderPrinter és RvNDRWriter objektumokat egyesíti a könnyebb használhatóság érdekében. Képes kinyomtatni egy Report-ot, vagy megjeleníteni a nyomtatási képét.
RvNDRWriter Használatával a Report tartalmát egy NDR állományba vagy stream-be menthetjük el. Az RvRenderPreview és RvRenderPrinter objektumokkal együtt használható. Eltárolja az adatokat NDR formában míg azok felhasználásra nem kerülnek.
RvCustomConnection Az alkalmazás által létrehozott adatszerkezetek és a Rave fejlesztőrendszer DirectDataViews eleme közti kapcsolatot hozza létre. Az eseményein keresztül beállíthatjuk, hogy az adatok hogyan jelenjenek meg a Report-on.
RvDataSetConnection Az alkalmazás által létrehozott TDataSet objektumok és a Rave fejlesztőrendszer DirectDataViews eleme közti kapcsolatot hozza létre. Az eseményein keresztül beállíthatjuk, hogy az adatok hogyan jelenjenek meg a Report-on.
RvTableConnection Az alkalmazás által létrehozott TTable objektumok és a Rave fejlesztőrendszer DirectDataViews eleme közti kapcsolatot hozza létre. Az eseményein keresztül beállíthatjuk, hogy az adatok hogyan jelenjenek meg a Report-on.
RvQueryConnection Az alkalmazás által létrehozott TQuery objektumok és a Rave fejlesztőrendszer DirectDataViews eleme közti kapcsolatot hozza létre. Az eseményein keresztül beállíthatjuk, hogy az adatok hogyan jelenjenek meg a Report-on.
RvRenderPreview Egy nyomtatási kép dialógust jelenít meg egy NDR állomány vagy stream számára.
RvRenderPrinter Egy NDR állomány vagy stream tartalmát elküldi a nyomtatóra.
RvRenderPDF Az NDR állományt vagy stream-et PDF formátumúvá konvertálja. Konvertálás közben lehetőségünk van befolyásolni a betűk tulajdonságait, a kép minőségét és beállíthatjuk a tömörített PDF formátumot is.
RvRenderHTML Az NDR állományt vagy stream-et HTML formátumúvá konvertálja. A konvertálás HTML 4.0 formátumba történik. A grafikus elemek használatát is támogatja. A komponens célja, hogy a Report kinézetéhez minél közelebb álló HTML oldalt hozzon létre.
RvRenderRTF Az NDR állományt vagy stream-et RTF formátumúvá konvertálja. A dokumentum elemeit keretekbe foglalva jeleníti meg RTF formátumban.
RvRenderTEXT Az NDR állományt vagy stream-et TEXT formátumúvá konvertálja. Csak a karakteres elemek kerülnek konvertálásra. A TEXT formátum esetén grafika nem értelmezhető.

Nyomtatás a Rave komponensekkel cikksorozat