Delphi - A Rave Visual Designer használata

Nyomtatás a Rave komponensekkel 2. rész

forráskód letöltése
Az előző részben megismerkedtünk a Rave technológia alapjaival. Megnéztük, hogy a Rave paletta egyes komponensei milyen célt szolgálnak. Most megismerkedünk a Rave Visual Designer használatával. Megnézzük, hogy hogyan tudjuk a fejlesztő rendszert a Delphi szerkesztőjéből betölteni az RvProject komponens segítségével.
Indítsuk el a Delphi-t, készítsünk egy új alkalmazást. Mentsük le. A Rave palettáról helyezzünk egy RvProject komponenst a Form-ra.
Az RvProject komponens segítségével indítsuk el a Rave Visual Designer programot. Ezt kétféleképpen tehetjük meg. Az egyik, hogy duplán rákattintunk a komponensre. A másik, hogy az egér jobb oldali gombjával kattintunk rá, majd a megjelenő gyorsmenüben kiválasztjuk a Rave Visual Designer menüpontot. Mindkét módszer ugyanazt eredményezi, betöltődik a Rave fejlesztőrendszer.
Válasszuk a File – New menüpontot. Projectünket mentsük el a Save Project ikon segítségével. Ez az ikon a felső ikonsor harmadik eleme. A projectet ugyanabba a könyvtárba mentsük le, amelybe a Delphi alkalmazást mentettük el. A mentés állomány neve legyen Project1.rav.
A képernyő legnagyobb részét egy lap (Report) tölti ki. Ezen kell megterveznünk a nyomtatási képet.
A Report fölött helyezkedik el egy paletta, amely komponenseket és műveleteket tartalmaz. A használni kívánt palettát ugyanúgy kell kiválasztani, mint a Delphi-ben. Egyszerűen rá kell kattintani arra a fülre, amelyet használni szeretnénk.
Az egyes paletták funkciói:
Paletta Funkció
Drawing Egyszerű grafikus elemeket tartalmaz, úgymint a vonal, kör, ellipszis, négyzet és téglalap.
Bar Code Különböző fajtájú vonalkódok.
Standard Alap komponensek, amelyek feliratok, nagyobb terjedelmű szövegrészek, képek megjelenítésére szolgálnak.
Report Ezek speciális komponensek. A komponensek használata adatbázisokhoz kötött.
Zoom Elemeivel a Report vizuális méretét állíthatjuk be szerkesztési időben. Olyan műveleteket tartalmaz, mint nagyítás vagy kicsinyítés.
Colors Színek beállítására szolgál. Elemei csak akkor aktívak, ha a Report-on kiválasztottunk egy elemet.
Lines Ha a Drawing palettáról egy elemet elhelyeztünk a Report-on, és azt kijelöltük, akkor ezen a palettán megváltoztathatjuk a vonal, illetve körvonal vastagságát és folytonosságát.
Fills Szintén grafikus objektumokon használható műveleteket tartalmaz. Ha a Report-on kiválasztunk például egy téglalapot, akkor a síkidom kitöltési mintázatát beállíthatjuk vele.
Fonts Text típusú elemek betű tulajdonságainak beállítására szolgál.
Alignment Az objektumok elrendezését, igazítását elősegítő műveletek gyűjteménye.
Próbáljuk ki a Standard és a Report paletta elemeit. Készítsünk egy oldalt, amely rendelkezik egy címmel, néhány alcímmel, és bemutatja a felhasználható grafikus elemek néhány lehetőségét.
Kezdjük a cím elkészítésével. Válasszuk ki a Standard palettát. Helyezzünk el egy Text component elemet a Report tetején. Ahogy ezt elhelyeztük a Report-on, a képernyő jobb oldalán, a tulajdonság lapon megjelennek az objektum tulajdonságai, ugyanúgy, mint a Delphi Object Inspector-jában.
A Text tulajdonságban adhatjuk meg a szöveget, amelyet meg szeretnénk jeleníteni. A Font tulajdonság itt is a karakterkészlet tulajdonságainak beállítására szolgál. Ezt a beállítást a Font paletta segítségével is ugyanúgy elvégezhetjük.
Ha egy hosszabb szöveget írunk be, akkor azt vehetjük észre, hogy a Text komponens méretét jelző keret kisebb, mint a benne lévő szöveg. Ennek a keretnek a méretét változtassuk meg úgy, hogy a teljes szöveg beleférjen. A szöveg megjelenése szempontjából ennek nincs jelentősége. Akkor okozna problémát, ha ki akarnánk jelölni az objektumot. Hiába kattintanánk rá a szöveg végére, az objektum nem lenne kijelölve, csak akkor, ha a keret belsejébe kattintunk. Az ebből adódó nehézségek elkerülése végett célszerű a keret méretét megfelelően beállítani.
A szöveget az Alignment paletta Center Horizontally műveletével középre helyezhetjük.
A Memo komponens segítségével tudunk hosszabb szövegrészeket megadni. Itt is a Text tulajdonságba írhatjuk be a megjeleníteni kívánt szöveget.
A Report-on helyezzünk el néhány grafikus komponenst is és próbáljuk ki azoknak néhány tulajdonságát.
Amikor egy téglalap belsejét ki szeretnénk tölteni valamilyen mintával, és a minta nem jelenik meg, akkor a hiba okát a síkidom FillColor tulajdonságában keressük. Ez ugyanis alapértelmezés szerint White, azaz fehér. Ezt állítsuk át bármi más színre, amely különbözik a fehértől.
Munkánkat bármikor leellenőrizhetjük, ha megnyomjuk az F9 billentyűt, vagy ha a File menü Execute Report menüpontját válasszuk. Ilyenkor mindig megjelenik egy kis ablak, amely lehetőséget biztosít arra, hogy munkánkat megnézzük (Preview), kinyomtassuk (Printer) vagy esetleg elmentsük egy állományba (File), NDR vagy PRN formátumban.
Ha végeztünk az oldal szerkesztésével, akkor vessünk egy pillantást a képernyő jobb oldalára. Itt helyezkedik el a Project Tree, amely egy fa szerkezet segítségével megjeleníti projectünk összes objektumát. Ha végig kinyitjuk a RaveProject – Report Library – Report1 – Page 1 ágat, akkor láthatjuk az összes objektumot, amit a Report-on elhelyeztünk.
Mentsük el a munkánkat.
Annak ellenére, hogy az elmentett munkánk egyetlen Rav kiterjesztésű állományba kerül, több Report-ot is tartalmazhat. Természetesen egy Report pedig több oldalas is lehet.
Válasszuk a File – New Report menüpontot. A Project Tree-ben látható, hogy most már van egy Report1 és egy Report2 objektumunk. A kettő között úgy tudunk váltani, hogy duplán rákattintunk az egérrel a használni kívánt Report-ra. Az éppen aktív Report sárga színnel jelenik meg a Project Tree-ben.
A Report 2-re is írjunk valamit.
A Report objektumokhoz készíthetünk egy-egy szöveges leírást. Ezek nem jelennek meg a nyomtatási képen, csak információt szolgáltathatnak számunkra. A Project Tree-ben válasszuk ki valamelyik Report objektumot. A tulajdonság lapon, a Description tulajdonságba írjunk be egy rövid szöveget. Ez lesz az adott Report leírása.
Mentsük el a munkánkat. Zárjuk be a Rave Visual Designer programot, majd mentsük el a Delphi alkalmazást is. Mindkettőre szükségünk lesz a következő részben.
A következő részben megnézzük, hogy ezt a Rav állományt, amit most elkészítettünk, hogyan tudjuk Delphi-ből felhasználni.

Nyomtatás a Rave komponensekkel cikksorozat