Windows - A javascript nyelv bemutatása

Javascript suli 1. rész

Új sorozatunkban a Javascript nyelv rejtelmeibe tekintünk be. Igyekszünk a nyelv valamennyi hasznos funkcióit sorozatunkban számba venni, és példákkal illusztrálni. Első cikkünk egy ismertető a nyelv általános használatáról, utasításairól, egyszerűbb kifejezéstípusokról, változókról, értékadásokról.
Javascript használata
A JScript egy értelmezőprogrammal ellátott, objektum alapú scriptnyelv. Habár néhány adottsága hasonlít a teljesen összetett objektum orientált nyelvekre, mint amilyen a C++, a JScript teljesen más.
A JScript nem egy lecsupaszított változata más nyelvnek (pl.: csak távolról, és indirekt módon kapcsolódik a Java-hoz), sem pedig leegyszerűsített változata valaminek. A nyelv korlátozott, nem készíthetünk különálló alkalmazást segítségével, például nem tartalmaz beépített támogatást fájl olvasásra, írásra. Ezen kívül a JScript script-ek csak egy értelmező, vagy kiszolgáló jelenlétében tudnak futni, mint amilyen az ASP nyelv, az Internet Explorer vagy a Windows Script Host.
A JScript egy laza típusos nyelv. Ez azt jelenti, hogy nem kell nyíltan deklarálnunk a változók adattípusait. Valójában a JScript egy lépéssel előrébb jár, sok esetben automatikus konverziót végez szükség esetén. Például, ha egy számot adunk egy elemhez, ami szövegből áll (string), akkor a szám is szöveggé változik.
Más programozási nyelvekhez hasonlóan a Microsoft JScript text formátumban készül, utasításokba szerveződik, blokkokból állnak az összetartozó utasítások és kommentárok. Utasításon belül használhatunk változókat, közvetlen adatokat, azaz számokat és szövegeket és kifejezéseket.
Utasítások
Egy JScript program utasítások sorozata. Egy utasítás egy vagy több kifejezésből áll, kulcsszóból, vagy operátorból (szimbólumból). Tipikusan egy utasítást egy sorba írunk, de lehet ettől hosszabb is. Több utasítást is írhatunk egy sorba, ha elválasztjuk őket pontosvesszővel. Általában minden új sor egy utasítást jelent, így könnyen tagolható kódot készíthetünk. Az utasítások tagolásához mindig használnunk kell a pontosvesszőt. Példa:
valtozo = "karakterek sorozata"; // Változó értékadás
valt2 = 10; // Numerikus értékadás
Egy JScript utasítás csoportot körülhatárolhatunk kapcsos zárójellel. ({}) Ezt egy blokknak hívjuk. Blokkba szervezett utasításcsoportot úgy tekintünk, mintha egy utasítás lenne. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb helyen, ahol a JScript egyedüli utasítást fogad el, ott használhatunk utasításblokkot. Kivételesen magukba foglalnak fejlécet is, mint a "for" és a "while" ciklus esetén. Ügyeljünk arra, hogy egy egyszerű utasítás a blokkon belül véget ér a pontosvesszővel, de maga a blokk nem.
Általában a blokkokat feltételekben, függvényekben használjuk. A C++-al és egyéb nyelvekkel ellentétben a JScript-ben a blokkok nem alkotnak új hatókört. Csak a függvényekkel lehet külön hatókört létrehozni.
Kommentárok
Az egysoros kommentár a JScript nyelvben a (//) dupla osztás jellel kezdődik, amint a fenti példában is láthattuk. Ha többsoros kommentárt fűzünk a script-hez, akkor nyitásként a (/*) osztás és csillag alkalmazandó, bezárásként pedig fordítottan kell őket használnunk (*/).
/* Ez a példa egy
többsoros kommentárt
mutat be Javacript-ben */
Értékadás és egyenlőség
Az egyenlőségjelet (=) a JScript utasításokban változók értékadásához használjuk, ez az értékadó operátor. Az értékadás bal oldalán a következő állhat:
  • Változó
  • Tömb elem
  • Objektum tulajdonság
A jobboldalon az értékadásban bármi szerepelhet. Lehet tetszőleges típus tetszőleges értéke, vagy kifejezés.
Ügyeljünk arra, hogy két egyenlőségjel (==) használata az összehasonlítását jelenti két értéknek. Ezzel az operátorral a későbbiekben foglalkozunk.
Kifejezések
A JScript kifejezést a fordítónak ki kell értékelnie ahhoz, hogy valódi értéket kapjon. Az érték bármilyen valós JScript típus lehet (szám, szöveg, objektum és hasonló). A legegyszerűbb kifejezés a konstans.
8.2 // numerikus konstans
"betüsor" // szöveges konstans
true // logikai konstans
null // konstans null érték
{x:1, y:2} // objektum konstans
[6,7,8] // tömb konstans
function(a){return a*a*a;} // függvény konstans
Bonyolultabb kifejezések tartalmazhatnak változókat, függvényhívásokat, egyéb kifejezéseket. Létrehozhatunk bonyolult kifejezéseket más kifejezések és operátorok segítségével. Operátorok például az összeadás, kivonás, szorzás, osztás (+, -, *, /)
var kif1 = 7 * (2 / 5) + 1;
var kif2 = Math.PI * radius * radius;
var kif3 = kif2 + "%" + kif1;
var kif4 = "(" + kif2 + ") % (" + kif1 + ")";
A fenti példák bonyolultabb kifejezéseket mutatnak.

Javascript suli cikksorozat