Windows - Az UDDI technológia

Az Universal Description, Discovery, and Integration (UDDI) specifikáció egy SOAP-alapú Web szolgáltatást definiál, a Web szervizek WSDL-formázású információinak meghatározásához. Az UDDI egy alapítvány a rendszergazdák és fejlesztők között, amely szerint készek megosztani a belső web szolgáltatás információkat nyilvános web szolgáltatásokon keresztül az Interneten.
Bevezetés
Az UDDI specifikáció egy nélkülözhetetlen technikai alap a publikációra, és Web szolgáltatás megvalósítások felfedezésére vállalaton belül, és vállalatok között. A specifikáció olyan struktúrát tartalmaz, amely segíti a formai leírását az absztrakt szolgáltatás protokolloknak és meglévő szolgáltatásoknak. Egy gazdag meta adatköteg társul ehhez az információhoz, a Web szolgáltatás információinak eredményes felfedezését engedélyezve, precíz keresési kritéria szerint. Az UDDI önmaga tulajdonképpen egy Web szolgáltatás, amely más szolgáltatások kezelésére, felismerésére hivatott, egy logikusan központosított erőforrásból.
Szándékok, és kerülendő célkitűzések
Az UDDI-t arra tervezték, hogy egy egyszerű mechanizmust nyújtson, támogatva a Web szolgáltatások, és információk felismerését. A tervezés támogat egy fejlesztői eszközkészletet, automatikát, és egy egyszerű kategorizálású struktúrát, kereshető attribútumok hozzáadására a Web szolgáltatás és protokoll listához.
A specifikáció önmaga nem próbálja definiálni a leíró nyelvet, és nem is próbálja meg tárolni a támogatott XML elemeket közvetlenül. Az UDDI egy köteg hivatkozásból áll az erőforrásokra és bőséges leírásokra mutatva és teljesen közömbös marad a szolgáltatás részleteit és a leíró nyelvet illetően. Ez a semlegesség engedi a nem XML alapú szolgáltatásoknak, hogy az UDDI-on belül leírhatók legyenek.
Részletek
Kétfajta információ tárolódik az UDDI-n belül. Az első az absztrakt szolgáltatás protokollok csoportja, amelyeket tModels (technikai modellek) néven említünk, és arra használunk, hogy leírjuk egy megadott szolgáltatás viselkedését. A második típusú információt businessEntity néven említjük. Ezek a bejegyzések azonosítanak több tModels bejegyzést és leírást adnak viselkedésükről specifikációjukról.
Absztrakt protokollok: tModels
A tModel bejegyzésnek jellemzői a neve és leírása. Második az azonosító egyedi kulcsa, a GUID-ból származtatva. A harmadik a szolgáltatás URL definíciója, amely a WSDL fájlra mutat. Az UDDI nem tárolja a fájlt. Végül pedig a tModel tartalmazhat plusz meta információkat a bejegyzésről.
Szolgáltatásnyújtók
A másik fajta információ, ami az UDDI-on belül megjelenik, az a szolgáltatást nyújtók csoportja, vagy azok a helyek, ahol a Web szolgáltatásokat kivitelezték. Ezek a bejegyzések hivatkoznak egy vagy több tModel-re, hogy formálisan leírják viselkedésüket. A 'businessEntity' név egy kissé alkalmatlan. Az UDDI bejegyzések leírják a szolgáltatásnyújtókat, amelyek bármely félék lehetnek: üzleti, egyéni alkalmazás, vagy mobil kézi eszköz alkalmazás.
Az UDDI "businessEntity" struktúra bejegyzés három szint egymásba ágyazása:
  • A businessEntity általános információkat tartalmaz a szolgáltatásnyújtóról (businessServices elem). Ez a bejegyzés szint a tModel-nél leírt kategorizálást tartalmaz.
  • A businessServices kollekció funkcionális csoportosítás halmazt tartalmaz a hozzá tartozó Web szolgáltatásokhoz. Bármennyi funkcionális területet tartalmazhat.
  • Ezeken a funkcionális csoportokon belül található meg az összeköttetések halmaza a szolgáltatások elérési pontjaihoz. Ezek a bindingTemplates elemben vannak. Tartalmazza az URL-t, amellyel a web szolgáltatás meghívható, és hivatkozik a tModel-hez, leírva a megvalósított protokollt.
Minden fő UDDI struktúra (tModel, businessEntity, businessService, bindingTemplace) kap egy egyedi kulcsot GUID formátumban. Jegyezzük meg, hogy a szülő, vagy körülvevő elem kulcsok (businessKey, serviceKey és bindingKey) láncban kapcsolódnak egymáshoz. Ez könnyebbé teszi az API frissítést.
UDDI felületek
  • Informálódó üzenetek. Az UDDI definiál üzenetcsoportot keresésre és informálódásra. Ezek az üzenetek arra használhatók, hogy egy kritéria csoport szerinti bejegyzéseket fedezzenek fel, és kérjenek részletes információt a megadott bejegyzésről.
  • Publikációs üzenetek. Az UDDI szintén definiál egy üzenetkészletet az információ kezeléséhez, publikálásához. Az UDDI-ra frissítés a klienst azonosító jelzés használatára kötelezi. Minden fajta információ az UDDI-ban függetlenül listázható, törölhető SOAP hívásokkal.
  • Vonatkozó specifikációk. Az UDDI önmaga is egy Web szolgáltatás, SOAP és XML alapú. Az UDDI segítségével megvalósított interakció SOAP felületen keresztül zajlik. A protokoll formálisan a WSDL-ben bemutatott.