Windows - Az SNMP szolgáltatás bemutatása

SNMP 1. rész

A Simple Network Management Protocol (SNMP) egy Internet-szabvány protokoll menedzselési információk cseréjéhez, a kezelést megvalósító konzolalkalmazások között, mint amilyen a HP Openview, Novell NMS, IBM NetView vagy Sun Net Manager és a kezelt entitások. A kezelt egyedek lehetnek kiszolgálók, útválasztók, hidak és hub-ok. Most kezdődő sorozatunkban igyekszünk áttekinteni a szolgáltatást, továbbá annak lehetőségeit.
SNMP Service
Az SNMP Microsoft általi megvalósításával konfigurálhatunk távoli eszközöket, megfigyelhetünk hálózati teljesítményt, ellenőrizhetjük a hálózati forgalmat és észlelhetjük a hálózat hibáit, vagy a nem kívánt eléréseket.
Az SNMP egy elosztott architektúrát használ, amely kezelő alkalmazásokat és ügynök-alkalmazásokat jelent. Az SNMP szolgáltatás egy SNMP ügynököt valósít meg. Ahhoz, hogy az SNMP szolgáltatás által kínált információt használjuk, legalább egy kiszolgáló szükséges, amely futtatja az SNMP kezelő alkalmazást. Használhatunk más által készített SNMP kezelő szoftvert, vagy fejleszthetünk saját SNMP Management alkalmazást. A következő API-k elérhetők ehhez a célhoz:
  • SNMP Management API egy függvénykészlet, amely egyszerű SNMP kezelő rendszerek gyors fejlesztéséhez használható.
  • WinSNMP API 2.0-ás verzió, egy függvénykészlet SNMP üzenetek kódolásához, dekódolásához, küldéséhez, fogadásához.
  • Továbbá, az SNMP Extension Agent API definiálja az SNMP szolgáltatás és más gyártó által készített SNMP kiterjesztés ügynök dll-ek közötti felületet. Az SNMP Utility API függvények használhatók az SNMP üzenetek feldolgozásának egyszerűsítésére.
Az SNMP ügynök felelős a kezelési információk fogadásáért, és frissítéséért, amelyek az SNMP kezelő kérésein alapulnak. Az ügynök szintén értesül a regisztrált kezelőkről, amikor lényeges események vagy riasztások (traps) jelennek meg. Egy kezelő nem más, mint egy SNMP alkalmazás, ami létrehoz lekérdezéseket az SNMP ügynök-alkalmazásoknak és riasztásokat fogad az SNMP ügynök-alkalmazásoktól.
Az SNMP működése
A következő lépések bemutatják, ahogy egy más gyártó által készített SNMP kezelő konzolalkalmazás visszakap információkat az SNMP szolgáltatástól:
  • Az SNMP kezelőfelület-alkalmazás megszövegez egy SNMP üzenetet, ami a felhasználótól származó bemeneten alapszik. Az üzenet tartalmaz protokolladat-szakaszt (PDU) és azonosító információt. A kezelő konzolalkalmazás használni tudja az SNMP Management API library-t (MGMTAPI.DLL) vagy a Microsoft WinSNMP API library-t (WSNMP32.DLL) ahhoz, hogy végrehajtsa ezt a lépést.
  • Az SNMP kezelőfelület-alkalmazás elküldi az SNMP üzenetet az SNMP szolgáltatásnak, használva az SNMP szolgáltatás-könyvtárakat.
  • A szolgáltatás fogadja a kéréseket. Ellenőrzi az azonosító információt és a forrás IP címet.
  • Az SNMP szolgáltatás kiválasztja a helyes kiterjesztés-ügynököt és kéri, hogy adja meg a kért információt.
  • A szolgáltatás elküldi a választ az SNMP kezelőfelület alkalmazásnak.
Az SNMP kezelő információs bázis (MIB)
A MIB leír egy kezelt objektum-összeállítást. Egy SNMP kezelőfelület alkalmazás képes manipulálni az objektumokat egy meghatározott számítógépen, ha az SNMP szolgáltatásnak van kiterjesztett ügynök DLL fájlja, ami támogatja a MIB-et.
Minden kezelt objektum egy MIB-ben egyedi azonosítóval rendelkezik. Az azonosító tartalmazza az objektum típusát (mint pl. számláló, szöveg, méret vagy cím), az objektum-elérési szintet (mint pl.: olvasás, vagy olvasás/írás), méret-korlátozásokat, és sorozat-információt.
Az alábbi táblázat egy részlista a MIB-ből, ami a rendszer része. Ezek az SNMP szolgáltatással együtt települnek a %systemroot%\system32 könyvtárba. A teljes MIB lista a Windows Resource Kit-ben található.
MIB Leírás
DHCP.MIB Microsoft által definiált MIB, ami objektum típusokat tartalmaz hálózati forgalom figyelésére a távoli kiszolgálók és a DHCP kiszolgálók között
HOSTMIB.MIB Objektumtípusokat tartalmaz a kiszolgáló erőforrásainak monitorozására
LMMIB2.MIB A munkaállomás és kiszolgáló szolgáltatásokat öleli fel
MIB_II.MIB Tartalmazza a MIB-II-t, ami egy egyszerűen használható rendszer és architektúra a TCP/IP alapú Internet kezelésére
WINS.MIB Microsoft által definiált MIB a Windows Internet Name Service (WINS) szolgáltatás számára
MIB név-fa
A MIB objektumok névtere hierarchikus. Strukturált, így minden kezelhető objektum kap egy globális azonosító nevet.
A különféle névtér-részek engedélyezését egyedi szervezetek kapták. Ez lehetővé teszi, hogy a szervezetek neveket osszanak ki anélkül, hogy konzultálni kellene az Internet szervezetekkel minden ilyen esetben. Például a Microsoft névtere 1.3.6.1.4.1.311, mely az MSFT.MIB-ben definiált. A Microsoft-nak joga van neveket rendelni objektumokhoz ez alatt a névtér alatt.
Az objektum-azonosító a hierarchiában, mint a részazonosítóknak egy sorozata, a gyökérrel kezdődik és az objektummal fejeződik be. A részazonosítók szakaszokra vannak bontva.

SNMP cikksorozat