Delphi - TIWButton

IntraWeb komponensek 1. rész

forráskód letöltése
A Delphi7 újdonságai közül nagyon nagy részt képvisel az IntraWeb technológia bevezetése. Új sorozatunk keretén belül megismerkedünk az IntraWeb-hez kötődő komponensekkel. Ebben a részben az IWButton komponenst vizsgáljuk meg részletesen.
IntraWeb-es alkalmazás létrehozásához válasszuk a File – New – Other menüpontot, majd az IntraWeb fület. Itt lehetőségünk van kiválasztani, hogy milyen alkalmazást készítsünk. Válasszuk a Stand Alone Application elemet. A megjelenő ablakban adjuk meg alkalmazásunk könyvtárát, majd kattintsunk az OK gombra.
1 project állomány és 2 unit jön létre. A ServerController unit tartalmaz egy objektumot, amelyen keresztül Web-es alkalmazásunk futásának paramétereit határozhatjuk meg. Alkalmazásunk kezdő Form-ja az IWUnit1.pas-ban található, FormMain néven.
A FormMain-en helyezzünk el egy IWButton komponenst, amely az IW Standard palettán található. Fontos szabály, hogy az IntraWeb-es komponensek, csak IntraWeb Form-okon használhatóak. Ugyanígy, a hagyományos komponenseket sem használhatjuk IntraWeb-es Form-okon.
Amikor létrejön egy IntraWeb Form, a uses listában csak kevés unit található meg. Így például ha egy egyszerű Random függvényt szeretnénk használni, akkor a uses listát bővítenünk kell a SysUtils unit nevével.
Ha futtatni akarjuk alkalmazásunkat, akkor azt a hagyományos módon kell elkezdenünk. Itt először az Application Server ablak indul el, ahol a „Launch selected browser...” ikonra kattintva megjelenik böngészőprogramunk, megjelenítve alkalmazásunk főoldalát.
Az IWButton hasonlít a hagyományos Button komponensre, azonban van némi eltérés. Az alábbiakban ismertetjük a komponens tulajdonságait és metódusait.
Property-k
Align
Osztály: TIWButton
property Align: TAlign;
A gomb igazítását teszi lehetővé. Az igazítás mindig a böngészőprogramban beállított ablak méretéhez képest történik.
Érték Jelentése
alBottom Az ablak aljára.
alClient A megjelenő gomb az ablak teljes területét lefedi.
alCustom Felhasználó által beállított igazítás.
alLeft Az ablak bal oldalára.
alNone Nincs igazítás.
alRight Az ablak jobb oldalára.
alTop Az ablak tetejére.
Anchors
Osztály: TIWButton
property Anchors: TAnchors;
Horgony. Ez a property azt szabályozza, hogy a komponens elhelyezkedése miként változzon, ha a felhasználó átméretezi a böngészőablakot. A komponens 4 oldalához külön-külön értékek tartoznak, melyek igazra állításával a horgonyok használatát bekapcsolhatjuk. Ezek az értékek a következők: akLeft, akTop, akRight, akBottom.
Ha például igazra állítjuk az akLeft és akRight property-k értékét, akkor a böngészőablak szélességváltozását a komponens is nyomon fogja követni. Szélességének és a böngészőablak szélességének aránya mindig ugyanaz marad.
ButtonType
Osztály: TIWButton
property ButtonType: TIWButtonType;
A gomb típusát állíthatjuk be vele. Ezek a következők lehetnek: btButton, btReset, btSubmit.
Caption
Osztály: TIWButton
property Caption: TCaption;
A gomb felirata.
Color
Osztály: TIWButton
property Color: TColor;
A gomb felületének színe.
Confirmation
Osztály: TIWButton
property Confirmation: String;
Ha itt beállítunk egy String-et, akkor a gomb lenyomása esetén megjelenik egy kérdés ablak, az itt megadott kérdéssel. Az ablakban két gomb található, egy OK és egy Mégse. Az OnClick esemény tartalma csak akkor fut le, ha a felhasználó az OK gombra kattint. Ha ezt a property-t üresen hagyjuk, akkor nem jelenik meg a kérdés ablak.
Cursor
Osztály: TIWButton
property Cursor: TCursor;
A funkció nem működik.
Enabled
Osztály: TIWButton
property Enabled: Boolean;
Igaz érték megadása esetén a gomb aktív, hamis érték esetén használhatatlan.
ExtraTagParams
Osztály: TIWButton
property ExtraTagParams: TStrings;
Egyéb, a böngésző által értelmezhető HTML kódok hozzáadását teszi lehetővé.
Font
Osztály: TIWButton
property Font: TIWFont;
A gomb betűtípusának beállítását teszi lehetővé. Ellentétben a Button komponens Font property-jével, itt nem tartozik szerkesztőablak a tulajdonságok beállításához.
Height
Osztály: TIWButton
property Height: Integer;
A gomb magassága.
Hint
Osztály: TIWButton
property Hint: String;
Buborékfelirat. Használatához a ShowHint értékét igazra kell állítani.
HotKey
Osztály: TIWButton
property HotKey: String;
Nem működő funkció.
Left
Osztály: TIWButton
property Left: Integer;
A komponens bal oldalának koordinátája.
ParentShowHint
Osztály: TIWButton
property ParentShowHint: Boolean;
Igaz érték esetén a komponens a szülője ShowHint értékét használja, hamis érték esetén a sajátját.
ScriptEvents
Osztály: TIWButton
property ScriptEvents: TIWScriptEvents;
Különböző események használatát JavaScript-ektől vagy egyszerű kifejezésektől tehetjük függővé. A kifejezésnek vagy Script-nek logikai értékkel kell visszatérnie.
JavaScript-ek írásához használhatjuk a Form JavaScript property-jét. Script írásakor két szabályt be kell tartanunk: nem használhatunk idézőjelet, csak a Delphi-ben szokásos ’ jelet; a Script nem végződhet pontosvesszővel.
ShowHint
Osztály: TIWButton
property ShowHint: Boolean;
Igaz érték esetén engedélyezi a Hint-ben megadott szöveg kiíratását buborékként. Hamis érték esetén tiltja a Hint használatát.
Top
Osztály: TIWButton
property Top: Integer;
A komponens tetejének koordinátája.
Visible
Osztály: TIWButton
property Visible: Boolean;
Igaz érték esetén a komponens látható, hamis érték megadása esetén eltűnik.
Width
Osztály: TIWButton
property Width: Integer;
A komponens szélessége.
ZIndex
Osztály: TIWButton
property ZIndex: Integer;
A komponens Z irányú indexe. Ennek akkor van jelentősége, amikor két komponens fedi egymást. Ha két vagy több komponensnél ugyanazt az értéket állítjuk be, akkor a takarás beállítása a komponensek létrehozási sorrendjének megfelelően kerül beállításra.
Események
OnCLick;
Osztály: TIWButton
property OnCLick;
Ez az esemény akkor hajtódik végre, amikor a felhasználó rákattint a gombra.

IntraWeb komponensek cikksorozat