Windows - Automatikus SQL replikáció Dial-Up kapcsolaton keresztül

Cikkünkben bemutatjuk az automatikusan történő replikáció megvalósítását egy Dial-Up kapcsolaton keresztül. A folyamat magában foglal egy ütemezett job-ot, amely egy Dial-Up kapcsolatot hoz létre, és szinkronizálást kezdeményez.
Ahhoz, hogy beállítsunk egy automatikus replikációt betárcsázó kapcsolaton keresztül, először telepítenünk kell a replikációt az SQL szerverre, ahogy azt egyébként is tennénk. Használhatjuk a "Configure Publishing and Distribution Wizard" eszközt a replikáció beállításához, és a "Create Publication Wizard" eszközt a publikáló szerveren a publikáció létrehozásához. Ezután használjuk a "Pull Subscription Wizard"-ot az előfizető szerveren ahhoz, hogy létrehozzunk egy pull előfizetést. Használhatjuk a pull előfizetést sokkal inkább, mint a push előfizetést, mivel mi akarunk előfizetni a kiszolgálóra, és kezdeményezni az átvitelt.
Amikor beállítjuk a replikációt, válasszuk a tranzakciós publikációt a publikálón és a pull előfizetést a subscriber szerveren. Ez létrehoz egy elosztó ügynök job-ot az előfizetőn és egy log olvasó ügynök job-ot a publikálón.
Miután telepítettük a replikációt és létrehoztuk a publikációt, valamint a pull előfizetést, hozzunk létre egy új, több lépésből álló ütemezett job-ot az előfizetőn. Ez a job az alábbi lépésekből álljon:
Lépés Parancs típus Parancs Kommentár
1 Operációs rendszer parancs (CmdExec) RASDIAL – bejegyzés-név Ez a parancs indítja a Dial-Up folyamatot.
2 Transact-SQL Script (TSQL) WAITFOR DELAY '00:02:00' Ez a parancs késleltetést állít be, hogy meggyőződjön arról, stabil-e a kapcsolat.
3 Transact-SQL Script (TSQL) EXEC sp_start_job @job_name = 'Disztribúciós job neve' Ez a lépés indítja a disztribúciós job-ot.
4 Transact-SQL Script (TSQL) WAITFOR DELAY '00:20:00' Ez a késleltetés teszi lehetővé a disztribúciós feladat végrehajtását.
5 Operációs rendszer parancs (CmdExec) RASDIAL –bejegyzés-név /DISCONNECT Ez a lépés lezárja a kapcsolatot.
Miután ez a többlépésű ütemezett job létrejött, futtathat előre elkészített ütemezéssel létrehozva egy replikációs folyamatot a Dial-Up kapcsolaton keresztül.
A WAITFOR-ra vonatkozóan: a WAITFOR utasítás értéke csak egy példa. Helyettesítsünk be olyan értéket, ami a saját szituációnkban szükséges.
A Distribution Job-ra vonatkozóan: a Distribution Job ütemezhető "One Time" egyszeri futásra. A job végez, miután megtörtént a felgyülemlett publikált tranzakció átvitele.