Delphi - TIWEdit

IntraWeb komponensek 2. rész

forráskód letöltése
Ebben a részben az IWEdit komponens használatát, lehetőségeit vizsgáljuk meg.
Az IWEdit komponens hasonlít a hagyományos Edit komponensre, de számos tulajdonságban eltér attól.
Property-k
Align
Osztály: TIWEdit
property Align: TAlign;
A szövegdoboz igazítását teszi lehetővé. Az igazítás mindig a böngészőprogramban beállított ablak méretéhez képest történik.
Érték Jelentése
alBottom Az ablak aljára.
alClient A megjelenő szövegdoboz az ablak teljes területét lefedi.
alCustom Felhasználó által beállított igazítás.
alLeft Az ablak bal oldalára.
alNone Nincs igazítás.
alRight Az ablak jobb oldalára.
alTop Az ablak tetejére.
Anchors
Osztály: TIWEdit
property Anchors: TAnchors;
Horgony. Ez a property azt szabályozza, hogy a komponens elhelyezkedése miként változzon, ha a felhasználó átméretezi a böngészőablakot. A komponens 4 oldalához külön-külön értékek tartoznak, melyek igazra állításával a horgonyok használatát bekapcsolhatjuk. Ezek az értékek a következők: akLeft, akTop, akRight, akBottom.
Ha például igazra állítjuk az akLeft és akRight property-k értékét, akkor a böngészőablak szélességváltozását a komponens is nyomon fogja követni. Szélességének és a böngészőablak szélességének aránya mindig ugyanaz marad.
BGColor
Osztály: TIWEdit
property BGColor: TColor;
A szövegdoboz hátterének színét állíthatjuk be vele.
Cursor
Osztály: TIWEdit
property Cursor: TCursor;
A funkció nem működik.
DoSubmitValidation
Osztály: TIWEdit
property DoSubmitValidation: Boolen;
Igaz érték esetén aktiváljuk a mező kötelező kitöltésének ellenőrzését.
Editable
Osztály: TIWEdit
property Editable: Boolean;
Igaz érték esetén a szövegdoboz szerkeszthető. Ha hamis értéket állítunk be, a szövegdoboz nem szerkeszthető, olyanná válik, mintha egy IWLabel lenne.
ExtraTagParams
Osztály: TIWEdit
property ExtraTagParams: TStrings;
Egyéb, a böngésző által értelmezhető HTML kódok hozzáadását teszi lehetővé.
Font
Osztály: TIWEdit
property Font: TIWFont;
A szövegdoboz betűtípusának beállítását teszi lehetővé. Ellentétben a hagyományos Edit komponens Font property-jével, itt nem tartozik szerkesztőablak a tulajdonságok beállításához.
FriendlyName
Osztály: TIWEdit
property FriendlyName: String;
Itt egy nevet adhatunk meg. Amikor a böngészőnek, érvényesítés miatt hibaüzenetet kell adni, akkor az objektumra az itt megadott szöveggel fog hivatkozni.
Height
Osztály: TIWEdit
property Height: Integer;
A szövegdoboz magassága.
Hint
Osztály: TIWEdit
property Hint: String;
Buborékfelirat. Használatához a ShowHint értékét igazra kell állítani.
Left
Osztály: TIWEdit
property Left: Integer;
A komponens bal oldalának koordinátája.
MaxLength
Osztály: TIWEdit
property MaxLength: Integer;
A bevihető karakterek száma.
ParentShowHint
Osztály: TIWEdit
property ParentShowHint: Boolean;
Igaz érték esetén a komponens a szülője ShowHint értékét használja, hamis érték esetén a sajátját.
PasswordPrompt
Osztály: TIWEdit
property PasswordPrompt: Boolean;
Igaz érték esetén a mező jelszavat kérő mezőként működik. Bármilyen karaktert írunk be, a képernyőn csak egy maszk-karakter jelenik meg. Az adattartalom természetesen ugyanaz marad, mint amit beírtunk.
ReadOnly
Osztály: TIWEdit
property ReadOnly: Boolean;
Igaz érték esetén a szövegdoboz tartalmát csak olvashatjuk.
Required
Osztály: TIWEdit
property Required: Boolean;
Ha Web-es űrlapokat készítünk, és igazra állítjuk ezt az értéket, akkor a felhasználónak kötelező lesz kitöltenie a mezőt.
ScriptEvents
Osztály: TIWEdit
property ScriptEvents: TIWScriptEvents;
Különböző események használatát JavaScript-ektől vagy egyszerű kifejezésektől tehetjük függővé. A kifejezésnek vagy Script-nek logikai értékkel kell visszatérnie.
JavaScript-ek írásához használhatjuk a Form JavaScript property-jét. Script írásakor két szabályt be kell tartanunk: nem használhatunk idézőjelet, csak a Delphi-ben szokásos ’ jelet; a Script nem végződhet pontosvesszővel.
ShowHint
Osztály: TIWEdit
property ShowHint: Boolean;
Igaz érték esetén engedélyezi a Hint-ben megadott szöveg kiíratását buborékként. Hamis érték esetén tiltja a Hint használatát.
Text
Osztály: TIWEdit
property Text: String;
A szövegdobozba beírt szöveg lekérdezésére vagy beállítására szolgál.
Top
Osztály: TIWEdit
property Top: Integer;
A komponens tetejének koordinátája.
Visible
Osztály: TIWEdit
property Visible: Boolean;
Igaz érték esetén a komponens látható, hamis érték megadása esetén eltűnik.
Width
Osztály: TIWEdit
property Width: Integer;
A komponens szélessége.
ZIndex
Osztály: TIWEdit
property ZIndex: Integer;
A komponens Z irányú indexe. Ennek akkor van jelentősége, amikor két komponens fedi egymást. Ha két vagy több komponensnél ugyanazt az értéket állítjuk be, akkor a takarás beállítása a komponensek létrehozási sorrendjének megfelelően kerül beállításra.
Események
OnSubmit;
Osztály: TIWEdit
property OnSubmit;
Ez az esemény akkor hajtódik végre, amikor a felhasználó visszaküldi a szervernek a kitöltött űrlapot.

IntraWeb komponensek cikksorozat