Windows - Teljesítményszámláló műveletek parancssorból

A Windows XP gépen lehetőségünk van arra, hogy parancssorból végezzünk el minden teljesítményszámláló és esemény nyomkövetési napló ütemezési feladatot. Cikkünkben ismertetjük a parancs funkcióit, beállításait és példákat is láthatunk a használatára.
A Windows XP és 2003 szerver számítógépeknek létezik egy parancssori utasítása, amellyel teljesítményszámláló műveleteket tudunk végezni.
Szintaxis:
Logman [create {counter | trace} collection_name ] [start collection_name] [stop collection_name] [delete collection_name] [query {collection_name|providers}] [update collection_name]
Paraméterek
  • create {counter | trace} collection_name: A parancs létrehoz gyűjtő lekérdezéseket a számlálókról gyűjtött adatok esetében.
  • start collection_name: A parancs elindítja a megadott nevű lekérdezést. Ezzel egyben átvált az ütemezett adatgyűjtésről manuális módba. Újra ütemezési módba az update paraméter segítségével válthatunk, kezdő időpont (-b), záró időpont (-e), vagy ismétlési idő (-rt) megadásával.
  • stop collection_name: Leállítja a megadott nevű gyűjtési folyamatot. Szintén manuális módba vált.
  • delete collection_name: Törli a megadott nevű gyűjteménylekérdezést.
  • query {collection_name|providers}: A megadott kollekció név, vagy provider megadása nélkül megjeleníti a gyűjteménylekérdezések állapotát. A megadott paramétereknek megfelelően pedig a kijelölt lekérdezés, vagy szolgáltató állapotát mutatja meg.
  • update collection_name: A parancs frissíti a gyűjteménylekérdezéseket a megadott paramétereknek megfelelően. Számlálókról gyűjtött adatok esetén befejeződik a lekérdezés módosítása, és az adatgyűjtés újraindul. Követési adatok gyűjtése esetében használjuk a következő paramétereket a parancssorban azért, hogy a lekérdezést ne kelljen leállítani: -p szolgáltató [(jelzők[,jelzők ...])] Szint, - max n, - o útvonal, -ft pp:mm vagy -fd.
Opciók
Opció Jelentése
-? Megjeleníti a help-et.
-s A megadott távoli gépen futtatja a parancsot.
-config Egy fájlból veszi a parancs opciókat.
-b A gyűjtést a megadott időben kezdi.
-e A gyűjtést a megadott időben fejezi be.
-m <[start] [stop]> Kézi indítás vagy megállítás meghatározását adhatjuk meg.
-[-]r Naponta megismétli a gyűjtést a meghatározott kezdeti és vég időpontok között.
-o A kimeneti fájl elérési útja, vagy DSN és napló név egy SQL adatbázisban.
-f A napló formátumát határozza meg.
-[-]a Meglévő log állományhoz ír hozzá.
-[-]v [nnnnnn|mmddhhmm] Fájl verzióinformáció hozzáfűzése a lognév végére.
-[-]rc Meghatározott parancsot futtat minden esetben, amikor a log bezáródik.
-[-]max Maximum log fájl méret MB-ban, vagy maximum rekordok száma az SQL-lognak.
-[-]cnf [[[hh:]mm:]ss] Létrehoz egy új fájlt, amikor a meghatározott idő letelt, vagy amikor a maximum méretet elérte.
-c A teljesítményszámláló elérési útja.
-cf Külön sorokban, fájlban megadott számlálólista.
-si <[[hh:]mm:]ss> Számláló intervallum megadása.
-ln A naplózási munkamenet neve.
-[-]rt Valósidőben futtatja a munkamenetet.
-p Nyomkövetési adatgyűjtők megadása.
-pf Adatgyűjtők megadása fájlban.
-[-]ul Az adatgyűjtő munkamenet felhasználói módban futtatása.
-bs A munkamenet puffer mérete kB-ban.
-ft <[[hh:]mm:]ss> Munkamenet riasztás időzítő.
-nb Munkamenet viszony puffer szám.
-fd Minden aktív puffer tartalmát lemezre menti.
-[-]u [user [password]] Azonosítás megadása
-rf <[[hh:]mm:]ss> Futtatja a gyűjteményt a megadott periódus szerint.
-y Minden kérdésre igazat válaszol jelzés nélkül.
-ets Parancsokat küld a nyomkövetőnek mentés, vagy ütemezés nélkül.
-mode Nyomkövető viszony naplózó mód.
Példák a parancs használatára:
logman create trace daily_kernel_trace_log -b 6/27/2003 13:00:00 -e 6/27/2003 15:00:00 -r -v mmddhhmm -p "Windows Kernel nyomkövetés" 0xFFFFFFFF -rf 100 -o "c:\perflogs\daily_nt_trace" 
Ez a parancs kezdő és vég időpontot ad meg a –b és –e paraméterrel, valamint a –r jelzés hatására naponta ismétli a mintavételt. A –v paraméter verzióinformáció elmentését jelenti (hónap, nap, óra – 24 órás – és perc adatok). A –p megadja a szolgáltatót, a –rf egy időszakot jelent, a –o pedig a kimeneti állományt.
logman create counter daily_perf_log -b 2003.07.15. 3:00:00 -e 2003.07.10. 5:00:00 -r -v hhnnóópp -c "\Processzor(_Total)\A processzor kihasználtsága (%)" "\Memória\Rendelkezésre álló memória (bájt)" -si 00:15 -f sql -o perfdb!daily_log
Számláló adatgyűjtés, amely esetében a –si paraméter a mintavételi időszakot jelenti. Alapértelmezésben 15 másodperc. A –f sql SQL formátumot jelent, és a célt DSN!szolgáltatónapló formátumban kapja meg.
logman create trace trace_log –u Administrator pass -nb 16 256 -bs 64 -o c:\perflog\logfile
Létrehoz egy nyomkövető lekérdezést, a megadott azonosító segítségével indítva.
logman start trace_log
Elindítja a frissen létrehozott lekérdezést.
logman stop trace_log
Így tudjuk a nyomkövetést leállítani.
logman delete trace_log
Ez a parancs pedig törli a lekérdezést.