Windows - Az SQL Server finomhangolása

SQL Config 3. rész

Az sp_configure parancs segítségével beállítható szerver-opciók közül a mostani részben a zárolással, memóriafoglalással, maximális munkafolyamat szálakkal, maximum oszlop adatmérettel, az archívum megőrzésével, lekérdezésenkénti minimális memória megadásával kapcsolatos beállítási lehetőségekkel foglalkozunk.
A sorozat jelenlegi részében az alábbi beállítási lehetőségekkel foglalkozunk:
Konfigurációs beállítás Minimum Maximum Alapértelmezett
locks 5000 2147483647 0
max server memory 4 2147483647 2147483647
min server memory 0 2147483647 0
max text repl size 0 2147483647 65536
max worker threads 32 32767 255
media retention 0 365 0
min memory per query 512 2147483647 1024
locks
Haladó beállítás, változtatása a szerver újraindítását igényli, önkonfiguráló opció.
Használjuk a locks beállítást a szabad zárolások maximális számának meghatározására, ezáltal korlátozva az SQL Server zároláshoz használt memóriamennyiségét. Az alapértelmezett beállítása 0, ami azt jelenti, hogy a szerver dinamikusan foglal és szabadít fel memóriaterületet a zárolásokhoz a rendszer szükségletei alapján. Alapértelmezésben a memória két százalékát az SQL S 00000000000000000000erver a zárolásoknak tartja fenn. Amint a zárolási készlet kimerült, újabb zárolási terület foglalódik le. A dinamikus zárolási készlet nem foglal le a memória 40 százalékánál nagyobb területet. Egy zárolás 32 bájtot foglal le a memóriából.
max server memory és min server memory
Haladó beállítások, önkonfiguráló funkciók.
Ezekkel a beállítási lehetőségekkel megadhatjuk az SQL Server számára elérhető maximális és minimális memória mértékét. Alapértelmezésben az SQL Server a használat során folyamatosan feléli a teljes memóriaterületet, így gyorsítva a kérések kiszolgálását.
Az SQL Server induláskor még nem biztos, hogy a minimális értékben meghatározott memóriamennyiséget lefoglalja. Dinamikusan, a használattól függően nő a lefoglalt terület nagysága, viszont miután túlhaladta azt, már nem csökken a minimális szint alá. A maximum érték csökkentése biztosítja, hogy mindig szabad memóriaterület marad más alkalmazásnak, azonban ajánlott a lehető legtöbb memóriát meghagyni az SQL Servernek, ezzel csökkenthető a lapozás, és a teljesítmény nőni fog.
max text repl size
Azt a legnagyobb adatméretet adja meg bájtban, amelyet egy többszörözött oszlophoz hozzá lehet rendelni egy egyszerű insert, update, writetext vagy updatetext paranccsal.
max worker threads
Haladó beállítás, változtatása a szerver újraindítását igényli.
Ez a beállítás adja meg, hogy az SQL Server az adatbázis-műveletekhez legfeljebb hány szálat használjon. Az SQL minden telepített szolgáltatásra legalább egy szálat oszt ki, továbbá egyet-egyet adatbázis-ellenőrzésre, írásoptimalizálásra, előolvasás-kezelésre.
A többi szálat a felhasználó folyamatainak tartja fent a rendszer, amelyek a kérések után indulnak el. Ha a felhasználók száma túllépi a kiszolgáló által lefoglalt szálak számát, akkor az SQL Server összegyűjti a kéréseket, és ha felszabadul egy szál, akkor hozzárendeli a legkorábbi kérést.
media retention
Haladó beállítás, változtatása a szerver újraindítását igényli.
Ez a beállítás adja meg, hogy egy adott archívumot hány napig kell őrizni az esetleges újrafelhasználásig. Ha ez az érték nem 0, akkor az SQL Server a biztonsági mentésnél figyelmezteti a felhasználót, hogy még rendelkezésre áll egy le nem járt archívum.
min memory per query
Haladó beállítás.
A min memory per query opciót a lekérdezések számára biztosított minimális memóriaméret (KB) megadására használjuk. Például, ha a minimális memória lekérdezésenként 2048 KB, akkor a lekérdezés számára garantál legalább ekkora memóriaméretet.
Az SQL Server lekérdezés-feldolgozója megpróbálja meghatározni az optimális memóriaterületet, amely szükséges a lekérdezéshez. A beállítás növelése néhány kisebb vagy közepes lekérdezés esetében növelheti a teljesítményt.

SQL Config cikksorozat