Delphi - TIWLabel

IntraWeb komponensek 3. rész

forráskód letöltése
Ha különböző feliratokat akarunk elhelyezni egy Weboldalon, akkor ugyanúgy, mint eddig, használhatunk Label komponenseket. Természetesen nem a hagyományost, hanem annak IntraWeb-es megfelelőjét, az IWLabel-t. Ebben a részben ennek a komponensnek a lehetőségeit vizsgáljuk.
Az IWLabel komponens nagyban hasonlít hagyományos elődjéhez, de mint azt az előző részekben láthattuk, itt is számos eltérés látható.
A sortörés beállítására nincs külön property. Ha az AutoSize értékét hamisra állítjuk, akkor létrejön a sortörés, de csak futási időben.
Property-k
Align
Osztály: TIWLabel
property Align: TAlign;
A címke igazítását teszi lehetővé. Az igazítás mindig a böngészőprogramban beállított ablak méretéhez képest történik.
Érték Jelentése
alBottom Az ablak aljára.
alClient A megjelenő szövegdoboz az ablak teljes területét lefedi.
alCustom Felhasználó által beállított igazítás.
alLeft Az ablak bal oldalára.
alNone Nincs igazítás.
alRight Az ablak jobb oldalára.
alTop Az ablak tetejére.
Anchors
Osztály: TIWLabel
property Anchors: TAnchors;
Horgony. Ez a property azt szabályozza, hogy a komponens elhelyezkedése miként változzon, ha a felhasználó átméretezi a böngészőablakot. A komponens 4 oldalához külön-külön értékek tartoznak, melyek igazra állításával a horgonyok használatát bekapcsolhatjuk. Ezek az értékeke a következők: akLeft, akTop, akRight, akBottom.
Ha például igazra állítjuk az akLeft és akRight property-k értékét, akkor a böngészőablak szélességváltozását a komponens is nyomon fogja követni. Szélességének és a böngészőablak szélességének aránya mindig ugyanaz marad.
AutoSize
Osztály: TIWLabel
property AutoSize: Boolean;
Igaz érték esetén a címke mérete a Caption értékének megfelelően változik, automatikusan. Így elegendő a címke tartalmát módosítanunk, a rendszer majd gondoskodik arról, hogy az adott tartalom kiférjen. Hamis érték esetén a méretezést nekünk kell megoldanunk.
Caption
Osztály: TIWLabel
property Caption: String;
A címke által megjelenítendő felirat.
Cursor
Osztály: TIWLabel
property Cursor: TCursor;
A funkció nem működik.
Font
Osztály: TIWLabel
property Font: TIWFont;
A címke betűtípusának beállítását teszi lehetővé. Ellentétben a hagyományos Label komponens Font property-jével, itt nem tartozik szerkesztőablak a tulajdonságok beállításához.
Height
Osztály: TIWLabel
property Height: Integer;
A címke magassága.
Hint
Osztály: TIWLabel
property Hint: String;
Buborékfelirat. Használatához a ShowHint értékét igazra kell állítani.
Left
Osztály: TIWLabel
property Left: Integer;
A komponens bal oldalának koordinátája.
ParentShowHint
Osztály: TIWLabel
property ParentShowHint: Boolean;
Igaz érték esetén a komponens a szülője ShowHint értékét használja, hamis érték esetén a sajátját.
RawText
Osztály: TIWLabel
property RawText: Boolean;
RawText formátum használata.
ShowHint
Osztály: TIWLabel
property ShowHint: Boolean;
Igaz érték esetén engedélyezi a Hint-ben megadott szöveg kiíratását buborékként. Hamis érték esetén tiltja a Hint használatát.
Top
Osztály: TIWLabel
property Top: Integer;
A komponens tetejének koordinátája.
Visible
Osztály: TIWLabel
property Visible: Boolean;
Igaz érték esetén a komponens látható, hamis érték megadása esetén eltűnik.
Width
Osztály: TIWLabel
property Width: Integer;
A komponens szélessége.
ZIndex
Osztály: TIWLabel
property ZIndex: Integer;
A komponens Z irányú indexe. Ennek akkor van jelentősége, amikor két komponens fedi egymást. Ha két vagy több komponensnél ugyanazt az értéket állítjuk be, akkor a takarás beállítása a komponensek létrehozási sorrendjének megfelelően kerül beállításra.

IntraWeb komponensek cikksorozat