C# - Adóazonosító jel ellenőrzése

forráskód letöltése
Az adóazonosító jelek tartalmaznak egy ellenőrző logikát, amely alapján meghatározható, hogy egy adóazonosító jel létezik-e. Készítünk egy alkalmazást, amely segítségével ezt az ellenőrzést végrehajthatjuk.
Az adóazonosító jel egy 10 jegyű számsorozat. Tartalmaz egy ellenőrző logikát, amely a következő. Az első kilenc számjegy értékét összeadjuk úgy, hogy közben az adott számot megszorozzuk azzal a számmal, ahányadik helyen áll a sorban. Az adóazonosító jel utolsó számjegyét úgy kapjuk meg, hogy az összeget osztjuk 11-el, majd vesszük a maradékot, ez lesz a 10. számjegy.
Például, vegyük a 8888888888 adóazonosító jelet.
Az első 9 szám összege: 1*8+2*8+3*8+4*8+5*8+6*8+7*8+8*8+9*8=360.
Az utolsó jegy: a 360/11 egész értékű osztás maradéka, azaz 8.
Ezt algoritmussal felírva:
int n = 0;
for (int i = 0; i < 9; i++)
  n += (i+1) * (Convert.ToInt16(textBox1.Text[i].ToString()));
int nl = n % 11;
if (nl == 10)
  nl = 0;
if (nl == (Convert.ToInt16(textBox1.Text[9].ToString())))
  MessageBox.Show("A megadott adóazonosító jel létező!");
else
  MessageBox.Show("A megadott adóazonosító jel helytelen!")