Windows - A vágólap megosztása

Céges hálózaton hasznos lehet, ha meg tudjuk osztani a vezérlőpultot. A Windows 2000 Resuorce Kit egyik kis alkalmazása segítségével az általános másolás, beillesztés parancsok, valamint a TCP/IP protokoll segítségével adatokat vihetünk át több számítógép között. Cikkünkben ismertetjük az eszköz használatát.
A ClipPool lehetővé teszi, hogy nyíltan megosszuk egy egyedi gép vágólapját több számítógép között. Ha telepítjük az eszközt, akkor könnyen tudunk másolni és beilleszteni adatokat gépek között. Például egy nyomkövető eredménye az egyik gépről átmásolható egy másig gépen készülő e-mail üzenetbe. Ez az eszköz egy kis ikonként fut a státusz területen.
A ClipPool használata
Miután telepítettük a ClipPool-t, látni fogunk egy kis méretű "clipboard" ikont a státusz területen az órához közel. Ez az ikon jelzi az aktuális státuszát a ClipPool-nak.

 • Egy vágólap jelzi, ha minden működik.
 • Egy vágólap nagy vörös X-el takarva azt jelzi, hogy elveszítettük a kapcsolatot a kiszolgálóval. Ez akkor lehetséges, ha fizikai hálózati probléma lépett fel, pl. egy hálózati kábelt kihúztak, vagy a szerver konfigurációja hibás. A ClipPool megpróbál újra kapcsolódni minden ötödik másodpercben. Amint megoldódott a probléma, az ikon visszaáll.

Ha jobb egérgombbal kattintunk a vágólap ikonra, egy kisméretű menüt fogunk látni. Itt opciókat láthatunk a ClipPool bezárására, és a Windows vágólap nézegető (Clipbrd.exe) megnyitására. Ha duplán kattintunk a vágólap ikonra, megnyithatjuk a nézegetőt.
Vágólap-adatok átviteléhez használjuk az általános kivágás, beillesztés műveleteket az alkalmazásainkból. A vágólap tartalma elérhető lesz minden gépen.
Korlátozások: A ClipPool jelenleg csak standard Windows vágólap formátumokat támogat. Ebbe beletartoznak a szöveg, bitmap, metafájlok és .wav fájlok. A ClipPool nem támogat komplex elemeket, mint amilyen a formázott szöveg és a beágyazott objektumok.
Telepítés
 • Másoljuk a Clippool.exe-t egy olyan mappába, ahonnan működtetni szeretnénk. Szükségünk lesz a Msvcp50.dll-re is.
 • Futtassuk a Clippool.exe-t valamennyi gépen. Egy számítógépnek kiszolgálóként kell működnie, a többinek pedig kliensként. Az egyszerű telepítéshez használjuk az alábbit:
 • A kiszolgáló gépen:
clippool /server
 • Minden egyéb kliens gépen:
clippool /client serverName 
Az állandó beállításhoz minden gépen hozzunk létre parancsikonokat ehhez a parancshoz a "Startup" mappában.
Szintaxis
clippool [-?] [/port portNumber | /pickaport] [/info] [/nolocal] [/title "title"] {{/client servername} | /server}
Ahol:
 • -?: parancssori help-et mutat.
 • /port port-szám: Kiválaszt egy meghatározott port-ot. Használhatunk n TCP port-ot a szerverrel történő kommunikációban. Ha ezt megadtuk, akkor ezt kell beállítanunk a kiszolgálón és a többi kliensen is. Ez a paraméter alkalmas arra, hogy több vágólap-csoport használja ugyanazt a gépet kiszolgálóként. Ahhoz, hogy ezt tegyük, futtassunk egy különálló ClipPool példányt a szerveren minden csoporthoz, külön port-ot megadva minden példányhoz. Az alapértelmezett port a 6042.
 • /pickaport: Kiválaszt egy elérhető port-ot. Hasonló a /port-hoz.
 • /info: Megjelenít egy információs dialógusablakot, amely tartalmazza azt a port-számot, amely induláskor kerül kiválasztásra.
 • /nolocal: Meggátolja a ClipPool-t, hogy együttműködjön a helyi vágólappal. Ez hasznos lehet egy ClipPool kiszolgálón, amely több ClipPool példányt futtat. Egyszerre csak egy ClipPool példány használhatja a vezérlőpultot.
 • /title "címke": Beállít egy egyedi címkét a ClipPool példányhoz. Ez megjelenik tooltip-ként a taskbar ikonhoz. Ez hasznos lehet akkor, ha több példány fut a programból egy kiszolgálón.
 • /client szervernév: Hozzáadja ezt a gépet a vezérlőpult-hálózathoz, és kijelöli számára a megadott nevű kiszolgálót. Helyben kell futnia a kliensen.
 • /server: A gépet ClipPool kiszolgálóvá teszi.