Delphi - TIWListbox

IntraWeb komponensek 4. rész

forráskód letöltése
Ebben a részben az IWListbox komponens használatát, lehetőségeit vizsgáljuk meg.
Property-k
Align
Osztály: TIWListbox
property Align: TAlign;
A listadoboz igazítását teszi lehetővé. Az igazítás mindig a böngésző programban beállított ablak méretéhez képest történik.
Érték Jelentése
alBottom Az ablak aljára.
alClient A megjelenő komponens az ablak teljes területét lefedi.
alCustom Felhasználó által beállított igazítás.
alLeft Az ablak bal oldalára.
alNone Nincs igazítás.
alRight Az ablak jobb oldalára.
alTop Az ablak tetejére.
Anchors
Osztály: TIWListbox
property Anchors: TAnchors;
Horgony. Ez a property azt szabályozza, hogy a komponens elhelyezkedése miként változzon, ha a felhasználó átméretezi a böngészőablakot. A komponens 4 oldalához külön-külön értékek tartoznak, melyek igazra állításával a horgonyok használatát bekapcsolhatjuk. Ezek az értékeke a következők: akLeft, akTop, akRight, akBottom.
Ha például igazra állítjuk az akLeft és akRight property-k értékét, akkor a böngésző ablak szélességváltozását a komponens is nyomon fogja követni. Szélességének és a böngészőablak szélességének aránya mindig ugyanaz marad.
Cursor
Osztály: TIWListbox
property Cursor: TCursor;
A funkció nem működik.
DoSubmitValidation
Osztály: TIWListbox
property DoSubmitValidation: Boolen;
Igaz érték esetén aktiváljuk a mező kötelező kitöltésének ellenőrzését.
Editable
Osztály: TIWListbox
property Editable: Boolean;
Igaz érték esetén, a listadoboz normális módon használható. Ha hamis értéket állítunk be, akkor nem jelenik meg a weblapon.
ExtraTagParams
Osztály: TIWListbox
property ExtraTagParams: TStrings;
Egyéb, a böngésző által értelmezhető HTML kódok hozzáadását teszi lehetővé.
Font
Osztály: TIWListbox
property Font: TIWFont;
A listadoboz betűtípusának beállítását teszi lehetővé. A tulajdonságok beállításához nem tartozik szerkesztő ablak.
Height
Osztály: TIWListbox
property Height: Integer;
A listadoboz magassága.
Hint
Osztály: TIWListbox
property Hint: String;
Buborékfelirat. Használatához a ShowHint értékét igazra kell állítani.
ItemIndex
Osztály: TIWListbox
property ItemIndex: Integer;
A lsitadoboz kijelölt elemének lekérdezésére, valamint beállítására szolgál.
Items
Osztály: TIWListbox
property Items: TStrings;
Úgy, mint a hagyományos Listbox esetében is, ezen a property-n keresztül érhetjük el, vagy állíthatjuk be a listadoboz elemeit.
ItemsHaveValues
Osztály: TIWListbox
property ItemsHaveValues: Boolean;
Akkor van jelentősége, ha listaelemeket a szöveg=érték formában használjuk. Ilyenkor hamis érték esetén a szöveg és az érték rész is megjelenik a listában. Ha a property értékét igazra állítjuk, akkor csak a szöveg rész jelenik meg, az egyenlőségjeltől kezdődő rész nem.
Left
Osztály: TIWListbox
property Left: Integer;
A komponens bal oldalának koordinátája.
MultiSelect
Osztály: TIWListbox
property MultiSelect: Boolean;
Hamis érték esetén a listadobozban, egyszerre csak egyetlen elemet lehet kijelölni. Ha a property értékét igazra állítjuk, akkor tetszőleges számú elem lehet egy időben kijelölve.
NoSelectionText
Osztály: TIWListbox
property NoSelectionText: String;
A listában, ha egyetlen elem is szerepel, akkor mellette megjelenik a „—No Selection –„, azaz „nincs kijelölés” felirat. Ebben a property-ben adhatjuk meg, hogy milyen felirat jelenjen meg a „nincs kijelölés” elem helyén.
ParentShowHint
Osztály: TIWListbox
property ParentShowHint: Boolean;
Igaz érték esetén a komponens a szülőjének a ShowHint értékét használja, hamis érték esetén pedig a sajátját.
RequireSelection
Osztály: TIWListbox
property RequireSelection: Boolean;
A funkció nem működik.
ScriptEvents
Osztály: TIWListbox
property ScriptEvents: TIWScriptEvents;
Különböző események használatát, JavaScript-ektől, vagy egyszerű kifejezésektől tehetjük függővé. A kifejezésnek vagy Script-nek logikai értékkel kell visszatérnie.
JavaScript-ek írásához használhatjuk a Form JavaScript property-jét. Script írásakor két szabályt be kell tartanunk: Nem használhatunk idézőjelet, csak a Delphi-ben szokásos ’ jelet; A Script nem végződhet pontosvesszővel.
ShowHint
Osztály: TIWListbox
property ShowHint: Boolean;
Igaz érték esetén engedélyezi a Hint-ben megadott szöveg kiíratását, buborékként. Hamis érték esetén tiltja a Hint használatát.
Sorted
Osztály: TIWListbox
property Sorted: Boolean;
Igaz érték esetén a lista elemei ABC szerinti rendezésben kerülnek megjelenítésre.
Top
Osztály: TIWListbox
property Top: Integer;
A komponens tetejének koordinátája.
UseSize
Osztály: TIWListbox
property UseSize: Boolean;
A listadoboz mérete a HTML kód generálásakor változik, attól függően, hogy mekkora a benne szereplő legszélesebb elem mérete. Ez történik hamis érték esetén. Ha a property értékét igazra állítjuk, akkor a HTML kódba a szerkesztési időben használt méretek kelülnek.
Visible
Osztály: TIWListbox
property Visible: Boolean;
Igaz érték esetén a komponens látható, hamis érték megadása esetén eltűnik.
Width
Osztály: TIWListbox
property Width: Integer;
A komponens szélessége.
ZIndex
Osztály: TIWListbox
property ZIndex: Integer;
A komponens Z irányú indexe. Ennek akkor van jelentősége, amikor két komponens fedi egymást. Ha két vagy több komponensnél ugyanazt az értéket állítjuk be, akkor a takarás beállítása a komponensek létrehozási sorrendjének megfelelően kerül beállításra.
Események
OnChange;
Osztály: TIWListbox
property OnChange;
Ez az esemény akkor hajtódik végre, amikor a felhasználó módosítja a kijelölést a listadobozban.

IntraWeb komponensek cikksorozat