Delphi - TIWMemo

IntraWeb komponensek 5. rész

forráskód letöltése
Ebben a részben az IWMemo komponens használatát, lehetőségeit vizsgáljuk meg.
Property-k
Align
Osztály: TIWMemo
property Align: TAlign;
A listadoboz igazítását teszi lehetővé. Az igazítás mindig a böngésző programban beállított ablak méretéhez képest történik.
Érték Jelentése
alBottom Az ablak aljára.
alClient A megjelenő komponens az ablak teljes területét lefedi.
alCustom Felhasználó által beállított igazítás.
alLeft Az ablak bal oldalára.
alNone Nincs igazítás.
alRight Az ablak jobb oldalára.
alTop Az ablak tetejére.
Anchors
Osztály: TIWMemo
property Anchors: TAnchors;
Horgony. Ez a property azt szabályozza, hogy a komponens elhelyezkedése miként változzon, ha a felhasználó átméretezi a böngészőablakot. A komponens 4 oldalához külön-külön értékek tartoznak, melyek igazra állításával a horgonyok használatát bekapcsolhatjuk. Ezek az értékeke a következők: akLeft, akTop, akRight, akBottom.
Ha például igazra állítjuk az akLeft és akRight property-k értékét, akkor a böngésző ablak szélességváltozását a komponens is nyomon fogja követni. Szélességének és a böngészőablak szélességének aránya mindig ugyanaz marad.
Cursor
Osztály: TIWMemo
property Cursor: TCursor;
A funkció nem működik.
Editable
Osztály: TIWMemo
property Editable: Boolean;
Igaz érték esetén a komponens tartalma szerkeszthető, hamis érték esetén csak olvasható. Hamis érték esetén a komponens, a tartalmát statikusan jeleníti meg. Ilyenkor alapértelmezés szerint, nem használ sortöréseket sem, de ezt a WantReturns property igazra állításával módosíthatjuk.
ExtraTagParams
Osztály: TIWMemo
property ExtraTagParams: TStrings;
Egyéb, a böngésző által értelmezhető HTML kódok hozzáadását teszi lehetővé.
Font
Osztály: TIWMemo
property Font: TIWFont;
A Memo betűtípusának beállítását teszi lehetővé. A tulajdonságok beállításához nem tartozik szerkesztő ablak.
FriendlyName
Osztály: TIWMemo
property FriendlyName: String;
Itt egy nevet adhatunk meg. Amikor a böngészőnek, érvényesítés miatt hibaüzenetet kell adni, akkor az objektumra az itt megadott szöveggel fog hivatkozni.
Height
Osztály: TIWMemo
property Height: Integer;
A komponens magassága.
Hint
Osztály: TIWMemo
property Hint: String;
Buborékfelirat. Használatához a ShowHint értékét igazra kell állítani.
Left
Osztály: TIWMemo
property Left: Integer;
A komponens bal oldalának koordinátája.
Lines
Osztály: TIWMemo
property Items: TStrings;
Úgy, mint a hagyományos Memo komponens esetében is, ezen a property-n keresztül érhetjük el, vagy állíthatjuk be a Memo tartalmát.
ParentShowHint
Osztály: TIWMemo
property ParentShowHint: Boolean;
Igaz érték esetén a komponens a szülőjének a ShowHint értékét használja, hamis érték esetén pedig a sajátját.
RawText
Osztály: TIWMemo
property RawText: Boolean;
RawText formátum használata.
ReadOnly
Osztály: TIWMemo
property ReadOnly: Boolean;
Igaz érték esetén a Memo tartalmát csak olvashatjuk.
Required
Osztály: TIWMemo
property Required: Boolean;
Ha Web-es űrlapokat készítünk, és igazra állítjuk ezt az értéket, akkor a felhasználónak, muszáj lesz kitöltenie a mezőt.
ScriptEvents
Osztály: TIWMemo
property ScriptEvents: TIWScriptEvents;
Különböző események használatát, JavaScript-ektől, vagy egyszerű kifejezésektől tehetjük függővé. A kifejezésnek vagy Script-nek logikai értékkel kell visszatérnie.
JavaScript-ek írásához használhatjuk a Form JavaScript property-jét. Script írásakor két szabályt be kell tartanunk: Nem használhatunk idézőjelet, csak a Delphi-ben szokásos ’ jelet; A Script nem végződhet pontosvesszővel.
ShowHint
Osztály: TIWMemo
property ShowHint: Boolean;
Igaz érték esetén engedélyezi a Hint-ben megadott szöveg kiíratását, buborékként. Hamis érték esetén tiltja a Hint használatát.
Top
Osztály: TIWMemo
property Top: Integer;
A komponens tetejének koordinátája.
Visible
Osztály: TIWMemo
property Visible: Boolean;
Igaz érték esetén a komponens látható, hamis érték megadása esetén eltűnik.
WantReturns
Osztály: TIWMemo
property WantReturns: Boolean;
A sortörések használatát szabályozza. Akkor van hatása, ha az Editable property értékét hamisra állítjuk. Igaz érték esetén a Memo komponens használja a soremelést, hamis érték esetén, az egyes sorok folyamatosan, egymás mögé kerülnek.
Width
Osztály: TIWMemo
property Width: Integer;
A komponens szélessége.
ZIndex
Osztály: TIWMemo
property ZIndex: Integer;
A komponens Z irányú indexe. Ennek akkor van jelentősége, amikor két komponens fedi egymást. Ha két vagy több komponensnél ugyanazt az értéket állítjuk be, akkor a takarás beállítása a komponensek létrehozási sorrendjének megfelelően kerül beállításra.

IntraWeb komponensek cikksorozat