Delphi - Szöveg titkosítása a Cézár-kód segítségével

forráskód letöltése
Ebben a cikkben az egyik legősibb titkosírásformát mutatjuk be, melyet már az ókori Rómában is használtak, köztük Julius Caesar is, akiről a nevét kapta. Ennek a kódolási formának a hatékonysága közel sem a legjobb, de az akkori időben megfelelt az elvárásoknak. Lényegében a későbbiekben használatos eltolt ABC-jű kódolási fajta egyik alapkövének tekinthető. Készítsünk hát egy olyan komponenst, ami nemcsak a Cézár-kód, hanem az eltolt ABC-jű kódolási formával is képes a szöveg titkosítására, ráadásul mindezt a magyar ABC-hez igazítva.
A mellékelt példaprogram megnyitása előtt a ShiftCode.pas-ban lévő komponenst telepítenie kell a Delphi alá. Ehhez válassza a Component - Install Component menüpontot.
Mielőtt azonban a programkód ismertetésébe belekezdenénk, ismerjük meg a Cézár-kód működési elvét. Vegyük az ABC betűit, és számozzuk meg sorban őket nullától kezdve a következő módon:
 • a: 0
 • á: 1
 • b: 2
 • c: 3
 • d: 4
 • e: 5
 • é: 6
 • f: 7
 • g: 8
 • h: 9
 • i: 10
 • í: 11
 • j: 12
 • k: 13
 • l: 14
 • m: 15
 • n: 16
 • o: 17
 • ó: 18
 • ö: 19
 • ő: 20
 • p: 21
 • q: 22
 • r: 23
 • s: 24
 • t: 25
 • u: 26
 • ú: 27
 • ü: 28
 • ű: 29
 • v: 30
 • w: 31
 • x: 32
 • y: 33
 • z: 34
Legyen a kódolandó szövegünk: animaresoftware
Helyettesítsük az egyes betűket a fenti felsorolás alapján a megfelelő számokkal.
 • a: 0
 • n: 16
 • i: 10
 • m: 15
 • a: 0
 • r: 23
 • e: 5
 • s: 24
 • o: 17
 • f: 7
 • t: 25
 • w: 31
 • a: 0
 • r: 23
 • e: 5
Legyen K az a szám, mellyel az ABC betűit el szeretnénk jobbra tolni. A Cézár-kód esetében ez a szám 3.
Adjuk a fenti felsorolás minden eleméhez egyenként a K értékét. Amennyiben a kapott összeg nagyobb vagy egyenlő az ABC betűinek számával, -mely esetünkben 35-, osszuk azt el az ABC betűinek számával, és eredményül vegyük az osztás maradékát. Ellenkező esetben az eredmény az eredeti összeg lesz. A következő felsorolás tartalmazza a kapott eredményeket.
 • a: 3
 • n: 19
 • i: 13
 • m: 18
 • a: 3
 • r: 26
 • e: 8
 • s: 27
 • o: 20
 • f: 10
 • t: 28
 • w: 34
 • a: 3
 • r: 26
 • e: 8
A kapott számoknak megfelelően visszaírjuk az ABC megfelelő betűit, és máris megkapjuk a kódolt szöveget.
 • 3: c
 • 19: ö
 • 13: k
 • 18: ó
 • 3: c
 • 26: u
 • 8: g
 • 27: ú
 • 20: ő
 • 10: i
 • 28: ü
 • 34: z
 • 3: c
 • 26: u
 • 8: g
A kapott kódolt szöveg a fentiek alapján: cökócugúőiüzcug
A Cézár-kód esetében a K értéke 3 volt. A későbbiekben használatos eltolt ABC-jű kódolási forma csak abban tér el a fenti ismertetett technikától, hogy a K értékét nagyobb számra választották, így jobb lett a kódolás hatékonysága. Azonban még ezzel sem lehetett elérni a megfelelő biztonságot, ugyanis ennek a fajta kódolásnak van egy nagy hibája. Mégpedig az, hogy az eredeti szöveg azonos betűinek a helyén a kódolt szövegben is azonos betűk fognak szerepelni. A mi példánkban is megfigyelhetjük mindezt.
 • a: c
 • n: ö
 • i: k
 • m: ó
 • a: c
 • r: u
 • e: g
 • s: ú
 • o: ő
 • f: i
 • t: ü
 • w: z
 • a: c
 • r: u
 • e: g
Láthatjuk, hogy az eredeti szövegben az „a” betű háromszor is szerepel, és a kódolt szövegben mindháromszor „c” betű helyettesíti. Így ha a kódolt szövegre elvégzünk bizonyos statisztikai számításokat, az eredeti szöveg viszonylag könnyen visszafejthető.
Most lássuk, hogy a komponensben mindezt hogyan valósítottuk meg. Létrehozunk egy Encode nevű függvényt, mely két paramétert vár értékül. Az egyik a kódolandó szöveg, a másik pedig K, azaz az eltolás értéke. Eredményül a kódolt szöveget adja vissza. Mielőtt a függvényt megvizsgáljuk, tudnunk kell, hogy a következő állandót illetve változókat deklaráltuk.
const
  ABC: string ='aábcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz';
var
  Nums: array[1..1000] of Integer;
  EncodedText: string;
Az ABC nevű állandóban eltároltuk az ABC betűit, melyeknek a sorszámait a Nums nevű integer típusú tömbben fogjuk eltárolni. Most lássuk a függvényt.
function TShiftCode.Encode(Text: string;k: integer): string;
var x,y,z,value: integer;
begin
 EncodedText:='';
 z:=0;
A Text változóban kapott szöveget karakterenként megvizsgáljuk az elejétől a végéig.
 for x:=1 to length(Text) do
 begin
Az y változóban eltároljuk, hogy az adott betű az ABC-ben hányadik helyen szerepel.
  y:=1;
  while ABC[y]<>Text[x] do
  begin
   inc(y);
  end;
A kapott értékből ki kell vonnunk 1-et, mivel az ABC számozása nullától kezdődik, azonban az ABC string karaktereinek számozása 1-től. Ezután hozzáadjuk a k változóban kapott értéket.
  value:=y-1+k;
Ha az összeg nagyobb vagy egyenlő 35-nél, azaz az ABC betűinek számával, akkor összeg mod 35 lesz az eredményünk.
  if value>=35 then value:=value mod 35;
A Nums tömbben egymás után eltároljuk a kapott értékeket.
  Nums[z]:=value;
  inc(z);
 end;
A kódolandó szöveg teljes hosszában elvégezzük a Nums tömbben tárolt számok visszaírását betűvé. A kapott betűket az EncodedText nevű string típusú változóban láncoljuk egymáshoz.
 for z:=0 to Length(Text)-1 do
 begin
  y:=Nums[z];
  EncodedText:=EncodedText+ABC[y+1];
 end;
A függvény visszatérési értékének az EncodedText-ben keletkezett karaktersorozatot adjuk.
 Result:=EncodedText;
end;
A mellékelt példaprogramban kipróbálhatjuk tetszőleges K értékkel a kódolás hatékonyságát. Ügyeljünk azonban arra, hogy a kódolandó szöveg nem tartalmazhat az ABC betűin kívül más karaktert (például pont, vessző, szóköz, stb…).