Delphi - SI-n kívüli mértékegységeket SI egységekre konvertáló komponens

forráskód letöltése
A Nemzetközi Mértékegység-rendszer, az SI meghatároz hét alap-mértékegységet, valamint két kiegészítő-egységet, melyekből minden más mértékegység valamilyen módon származtatható. Ebben a cikkben készítünk egy olyan komponenst, amely képes jó néhány SI-n kívüli mértékegységet átváltani az SI szabványnak megfelelő értékké.
A mellékelt példaprogram megnyitása előtt a ConvertPanel.pas-ban levő komponenst telepítenie kell a Delphi alá. Ehhez válassza a Component - Install Component menüpontot.
Komponensünket egy TCustomPanel osztályból származtatjuk, melyen három Edit és egy ComboBox fog elhelyezkedni. Mindezeket akkor hozzuk létre, amikor a komponensünk betöltődik.
procedure TConvertPanel.Loaded;
begin
 inherited;
A ValueEdit nevű EditBox-ban kérjük be az átváltandó értéket. Beállítjuk a Panel szélétől és tetejétől való távolságát, valamint a szélességét. Mivel nem szeretnénk, ha bármi is lenne benne induláskor, ezért a Text property-jét üresre állítjuk.
 ValueEdit:=TEdit.Create(Nil);
 ValueEdit.Parent:=Self;
 ValueEdit.Left:=20;
 ValueEdit.Top:=20;
 ValueEdit.Text:='';
 ValueEdit.Width:=100;
A Combo-ban fogjuk eltárolni az SI-n kívüli mértékegységeket. Először beállítjuk, hogy a ValueEdit mellett jelenjen meg a komponensen, azzal egy magasságban. Ezután feltöltjük a mértékegységek neveivel az Items property-n keresztül. Végül a Sorted tulajdonságát igazra állítjuk, így az adatok ABC sorrendbe rendezve jelennek meg a ComboBox-ban.
 Combo:=TComboBox.Create(Nil);
 Combo.Parent:=Self;
 Combo.Left:=ValueEdit.Left+ValueEdit.Width+10;
 Combo.Top:=ValueEdit.Top;
 Combo.Text:='';
 Combo.Width:=200;
 Combo.Items.Add('fok [°]');
 Combo.Items.Add('szögperc [´]');
 Combo.Items.Add('szögmásodperc [´´]');
...
 Combo.Sorted:=True;
A fentiekhez hasonló módon beállítjuk a ResultEdit és ResultUnit Edit dobozok megjelenésének paramétereit is. Mindkettő ReadOnly tulajdonságát igazra állítjuk, hogy ne lehessen megváltoztatni a tartalmukat.
 ResultEdit:=TEdit.Create(Nil);
 ResultEdit.Parent:=Self;
 ResultEdit.Left:=ValueEdit.Left;
 ResultEdit.Top:=ValueEdit.Top+30;
 ResultEdit.Text:='';
 ResultEdit.Width:=100;
 ResultEdit.ReadOnly:=True;
 ResultUnit:=TEdit.Create(Nil);
 ResultUnit.Parent:=Self;
 ResultUnit.Left:=ResultEdit.Left+ResultEdit.Width+10;
 ResultUnit.Top:=ValueEdit.Top+30;
 ResultUnit.Text:='';
 ResultUnit.Width:=200;
 ResultUnit.ReadOnly:=True;
A végén meghívjuk a Paint metódust, mely kirajzolja a Form-ra a Panel-t.
 Paint;
end;
A ConvertPanel Caption tulajdonságát, valamint magassági és szélességi értékeit beállítjuk, mielőtt kirajzolnánk azt a Form-ra.
procedure TConvertPanel.Paint;
begin
 Caption:='';
 Width:=350;
 Height:=90;
 inherited;
end;
Létrehozunk egy Convert nevű függvényt, melyet programból meghívhatunk. Ebben levizsgáljuk a ValueEdit és a Combo tartalmát, és azoknak megfelelően elvégezzük a konverziót.
procedure TConvertPanel.Convert;
begin
 if (ValueEdit.Text<>'') and (Combo.Text<>'') then
 begin
  if Combo.ItemIndex=0 then
   begin
    ResultEdit.Text:=FloatToStr(StrToFloat(ValueEdit.text)*101325);
    ResultUnit.Text:='Pascal [Pa]';
   end;
  if Combo.ItemIndex=1 then
   begin
    ResultEdit.Text:=FloatToStr(StrToFloat(ValueEdit.text)*100000);
    ResultUnit.Text:='Pascal [Pa]';
   end;
  if Combo.ItemIndex=2 then
   begin
    ResultEdit.Text:=FloatToStr(StrToFloat(ValueEdit.Text)*1.496)+' *10^11';
    ResultUnit.Text:='méter [m]';
   end;
...
A mellékelt példaprogramban nem kell mást tennünk, mint meghívni a fenti függvényt az alábbi módon.
ConvertPanel1.Convert;
Az eredmény közvetlenül a komponens ResultEdit illetve ResultUnit Edit dobozaiban fog megjelenni.