Delphi - TIWRegion

IntraWeb komponensek 6. rész

forráskód letöltése
Ebben a részben az IWRegion komponenssel ismerkedünk meg, amely hasonló célt hivatott ellátni, mint a Panel komponens, a hagyományos alkalmazásokban.
Property-k
Align
Osztály: TIWRegion
property Align: TAlign;
A komponens igazítását teszi lehetővé. Az igazítás mindig a böngésző programban beállított ablak méretéhez képest történik.
Érték Jelentése
alBottom Az ablak aljára.
alClient A megjelenő komponens az ablak teljes területét lefedi.
alCustom Felhasználó által beállított igazítás.
alLeft Az ablak bal oldalára.
alNone Nincs igazítás.
alRight Az ablak jobb oldalára.
alTop Az ablak tetejére.
Anchors
Osztály: TIWRegion
property Anchors: TAnchors;
Horgony. Ez a property azt szabályozza, hogy a komponens elhelyezkedése miként változzon, ha a felhasználó átméretezi a böngészőablakot. A komponens 4 oldalához külön-külön értékek tartoznak, melyek igazra állításával a horgonyok használatát bekapcsolhatjuk. Ezek az értékeke a következők: akLeft, akTop, akRight, akBottom.
Ha például igazra állítjuk az akLeft és akRight property-k értékét, akkor a böngésző ablak szélességváltozását a komponens is nyomon fogja követni. Szélességének és a böngészőablak szélességének aránya mindig ugyanaz marad.
Cursor
Osztály: TIWRegion
property Cursor: TCursor;
A funkció nem működik.
Height
Osztály: TIWRegion
property Height: Integer;
A komponens magassága.
Hint
Osztály: TIWRegion
property Hint: String;
A funkció itt nem működik.
HorzScrollBar
Osztály: TIWRegion
property HorzScrollBar: TControlScrollBar;
A vízszintes görgetősáv tulajdonságainak beállítására szolgál.
Left
Osztály: TIWRegion
property Left: Integer;
A komponens bal oldalának koordinátája.
Top
Osztály: TIWRegion
property Top: Integer;
A komponens tetejének koordinátája.
VertScrollBar
Osztály: TMemIniFile
property VertScrollBar: TControlScrollBar;
A függőleges görgető sáv tulajdonságainak beállítására szolgál.
Visible
Osztály: TIWRegion
property Visible: Boolean;
Igaz érték esetén a komponens látható, hamis érték megadása esetén eltűnik.
Width
Osztály: TIWRegion
property Width: Integer;
A komponens szélessége.

IntraWeb komponensek cikksorozat