Delphi - TIWText

IntraWeb komponensek 7. rész

forráskód letöltése
Ebben a részben az IWText komponenssel foglalkozunk, amely segítségével statikus szövegeket jeleníthetünk meg..
Property-k
Align
Osztály: TIWText
property Align: TAlign;
A komponens igazítását teszi lehetővé. Az igazítás mindig a böngésző programban beállított ablak méretéhez képest történik.
Érték Jelentése
alBottom Az ablak aljára.
alClient A megjelenő komponens az ablak teljes területét lefedi.
alCustom Felhasználó által beállított igazítás.
alLeft Az ablak bal oldalára.
alNone Nincs igazítás.
alRight Az ablak jobb oldalára.
alTop Az ablak tetejére.
Anchors
Osztály: TIWText
property Anchors: TAnchors;
Horgony. Ez a property azt szabályozza, hogy a komponens elhelyezkedése miként változzon, ha a felhasználó átméretezi a böngészőablakot. A komponens 4 oldalához külön-külön értékek tartoznak, melyek igazra állításával a horgonyok használatát bekapcsolhatjuk. Ezek az értékeke a következők: akLeft, akTop, akRight, akBottom.
Ha például igazra állítjuk az akLeft és akRight property-k értékét, akkor a böngésző ablak szélességváltozását a komponens is nyomon fogja követni. Szélességének és a böngészőablak szélességének aránya mindig ugyanaz marad.
Cursor
Osztály: TIWText
property Cursor: TCursor;
A funkció nem működik.
Font
Osztály: TIWText
property Font: TIWFont;
A megjelenítendő szöveg betűtípusának beállítását teszi lehetővé. A tulajdonságok beállításához nem tartozik szerkesztő ablak.
Height
Osztály: TIWText
property Height: Integer;
A komponens magassága.
Hint
Osztály: TIWText
property Hint: String;
Buborékfelirat. Használatához a ShowHint értékét igazra kell állítani.
Left
Osztály: TIWText
property Left: Integer;
A komponens bal oldalának koordinátája.
Lines
Osztály: TIWText
property Items: TStrings;
Úgy, mint a hagyományos Memo komponens esetében is, ezen a property-n keresztül érhetjük el, vagy állíthatjuk be a megjelenítendő szöveget.
ParentShowHint
Osztály: TIWText
property ParentShowHint: Boolean;
Igaz érték esetén a komponens a szülőjének a ShowHint értékét használja, hamis érték esetén pedig a sajátját.
RawText
Osztály: TIWText
property RawText: Boolean;
RawText formátum használata.
ShowHint
Osztály: TIWText
property ShowHint: Boolean;
Igaz érték esetén engedélyezi a Hint-ben megadott szöveg kiíratását, buborékként. Hamis érték esetén tiltja a Hint használatát.
Top
Osztály: TIWText
property Top: Integer;
A komponens tetejének koordinátája.
UseFrame
Osztály: TIWText
property Visible: Boolean;
Igaz érték esetén a komponens körül egy keret jelenik meg. Olyan hatást kelt, mintha egy csak olvasható Memo komponens lenne, fókusz nélkül.
Visible
Osztály: TIWText
property Visible: Boolean;
Igaz érték esetén a komponens látható, hamis érték megadása esetén eltűnik.
WantReturns
Osztály: TIWText
property WantReturns: Boolean;
A sortörések használatát szabályozza. Igaz érték esetén a komponens használja a soremelést, hamis érték esetén, az egyes sorok folyamatosan, egymás mögé kerülnek.
Width
Osztály: TIWText
property Width: Integer;
A komponens szélessége.
ZIndex
Osztály: TIWText
property ZIndex: Integer;
A komponens Z irányú indexe. Ennek akkor van jelentősége, amikor két komponens fedi egymást. Ha két vagy több komponensnél ugyanazt az értéket állítjuk be, akkor a takarás beállítása a komponensek létrehozási sorrendjének megfelelően kerül beállításra.

IntraWeb komponensek cikksorozat