Windows - Az IIS 6.0 Registry beállításai

IIS 6.0 Registry 2. rész

Tovább haladunk az IIS 6.0 registry konfigurációs beállításainak megismerésében. Mostani cikkünkben főleg a végrehajtási szálakkal kapcsolatos beállítások kerülnek elő, illetve a cache tárolóval, vagy script nyelvekkel kapcsolatos opciók.
MaxPoolThreads
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\InetInfo\Parameters]
 • Adattípus: REG_DWORD
 • Alapértelmezett érték: 4
 • Tartomány: 0-4.294.967.295 (korlátlan)
Meghatározza a processzoronként létrehozható végrehajtási szálak számát. A szálak figyelik a hálózati kéréseket, és feldolgozzák a beérkezőket. A MaxPoolThreads számláló nem tartalmazza az ISAPI alkalmazások által felhasznált szálakat. Alapértelmezésben csak négy CGI applet futhat egymás mellett. Ha több CGI alkalmazást futtatunk, akkor növelnünk kell ezt az értéket azért, hogy emelni tudjuk az átviteli képességet. Választható módon beállíthatjuk a UsePoolThreadForCGI értéket FALSE-ra (0), de ez némileg veszélyes, mivel ez jelentősen csökkenti a teljesítményt a CGI alkalmazások erős kihasználtsága mellett. Általában ne hozzunk létre többet, mint 20 szálat processzoronként.
MemCacheSize
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\InetInfo\Parameters]
 • Adattípus: REG_DWORD
 • Alapértelmezett érték: Általában a fizikai memória fele, MB-ban megadva.
 • Tartomány: 0-2500 MB
Szabályozza a gyorsítótár méretét. Az alapértelmezett érték dinamikusan igazításra kerül minden percben.
PoolThreadLimit
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\InetInfo\Parameters]
 • Adattípus: REG_DWORD
 • Alapértelmezett érték: 2 * # MB
 • Tartomány: 0-4.294.967.295 (korlátlan)
Meghatározza a rendszerben létrehozható végrehajtási szálak maximum számát. A szálak figyelik a hálózati kéréseket, és feldolgozzák a beérkezőket. A PoolThreadLimit egy erős korlát, amely magában foglalja valamennyi IIS szálat, és mindig nagyobb vagy egyenlő, mint a MaxPoolThreads érték.
MinFileBytesPerSec
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\InetInfo\Parameters]
 • Adattípus: REG_DWORD
 • Alapértelmezett érték: 240
 • Tartomány: 1-8192
Amikor egy Web szerver fájlt küld a kliensnek, egy időtúllépés érték jön létre, hogy a szerver mennyi ideig engedélyezze az átvitel folytatását, mielőtt bezárná a kapcsolatot. A kiválasztott időtúllépés az IIS kezelőben meghatározott kapcsolat időtúllépési érték, plusz a fájl méretének maximuma, elosztva a MinFileBytesPerSec értékkel. Például egy 100 KB-os fájlméret egy 100 másodperces timeout értéket jelent, vagy a kapcsolat timeout értékét, ha ez utóbbi nagyobb.
ObjectCacheTTL
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\InetInfo\Parameters]
 • Adattípus: REG_DWORD
 • Alapértelmezett érték: 30 (másodperc)
 • Tartomány: 0-4.294.967.295 (korlátlan)
Beállítja azt a TTL (életben tartási idő) értéket, amely megadja, hogy az objektumok milyen hosszú ideig legyenek a gyorsítótár-memóriában. Ha egy objektumra nincs szükség a megadott periódus alatt, akkor törlési fázisba kerül. Ha a szerver memóriája korlátozott, vagy a tartalom dinamikus, akkor alacsonyabb TTL-t használhatunk, hogy megóvjuk a rendszermemóriát attól, hogy a gyorsan cserélődő, nagyméretű tartalom átmeneti tárolását végezze. Ha maximumra állítjuk az értéket (0xFFFFFFFF), akkor ezzel kikapcsoljuk az objektumtár takarítását, és lehetővé tesszük, hogy a tárolt objektumok felülírásig a cache-ben maradjanak. A kikapcsolás hasznos lehet akkor, ha bőséges rendszermemória áll rendelkezésre, vagy ha a tartalom főként statikus.
ThreadPoolMaxCPU
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\InetInfo\Parameters]
 • Adattípus: REG_DWORD
 • Alapértelmezett érték: -1 (CPU mérték kikapcsolva)
 • Tartomány: 0-100
A ThreadPoolMaxCPU érték az a maximális CPU mérték, amelyet a végrehajtási szálkészlet képes lefojtani.
ThreadPoolStartDelay
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\InetInfo\Parameters]
 • Adattípus: REG_DWORD
 • Alapértelmezett érték: 1000 ezredmásodperc
 • Tartomány: 1000-10.000
A ThreadPoolStartDelay megadja, hogy milyen hosszú legyen a végrehajtási szál időzítése, amikor a zéró szálak a befejezési port-on várnak.
ThreadTimeout
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\InetInfo\Parameters]
 • Adattípus: REG_DWORD
 • Alapértelmezett érték: 24*60*60 (24 óra másodpercben megadva)
 • Tartomány: 0-4.294.967.295 (korlátlan)
Megadja az I/O feldolgozási szál fenntartási idejének mennyiségét, még ha nincs is I/O aktivitás a rendszerben. Általában, amikor nincs I/O aktivitás és nincs hátralévő kérés sem, a szerver üresjáratban marad, és nem fogyaszt memóriát. Ha azonban a szerver folytatja működését és eléri a ThreadTimeout értéket, az I/O feldolgozási szál leáll.
UserTokenTTL
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\InetInfo\Parameters]
 • Adattípus: REG_DWORD
 • Alapértelmezett érték: 15*60 (15 perc másodpercben megadva)
 • Tartomány: 0-0x7FFFFFFF
Amikor egy kérés érkezik a szerverhez, akkor a kérés hitelesítési információi vagy a beállított névtelen user egy felhasználói vezérjelet szokott létrehozni a kiszolgálón. A szerver megszemélyesíti ezt a felhasználói vezérjelet, amikor fájlokat vagy egyéb rendszererőforrásokat ér el (lásd CacheSecurityDescriptor-t, az előző részben). A vezérjel a gyorsítótárba kerül, így a Windows a belépéskor enged hozzáférést a rendszerhez, vagy miután a felhasználói vezérjel kiesett a gyorsítótárból. A Windows-ba integrált hitelesítési vezérjelek nem kerülnek a gyorsítótárba.
LanguageEngines
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W3SVC\ASP\LanguageEngines\nyelvnév]
 • Adattípus: REG_STRING
 • Érték: Write REG_SZ: Response.WriteEquiv |
 • Érték: WriteBlock REG_SZ: Response.WriteBlockEquiv |
A LanguageEngines érték nem települ alapértelmezésben. Nekünk kell létrehoznunk ezt a kulcsot a fenti helyen, hogy használni tudjuk.
Ez a beállítás megad egy script nyelvet, amelyet az objektum metódus szintaxisa nem támogat, mint ASP elsődleges script nyelvet (az a script nyelv, amelyet a <%...%> tag-ek között alkalmazunk). A nyelvnév-kulcshely a kiválasztott nyelv nevét jelenti. A Response.WriteEquiv nyelvileg azonos a Response.Write-al; és a Response.WriteBlockEquiv hasonlóképpen azonos a Response.WriteBlock-al. A cső szimbólum (|) egy beillesztés, amelyet az ASP használ kifejezések és HTML blokkok küldésére, amelyek általában a Response.Write és Response.WriteBlock metódusokkal kerülnek feldolgozásra. Ez automatikusan végrehajtódik, amikor egy újabb script nyelvet telepítünk. Ha a script nyelv érzékeny a szóköz, vagy új sor karakterekre, akkor lehet, hogy nem leszünk képesek használni, mint elsődleges script nyelvet, függetlenül a registry érték beállításától. Alternatívaként kézzel írhatunk HTML blokkokat a böngészőnek, vagy ezeket a nyelvi funkciókat script tag-be ágyazhatjuk (<SCRIPT> ... </SCRIPT>) és bármely más nyelvből meghívhatjuk.

IIS 6.0 Registry cikksorozat

Az IIS 6.0 Registry beállításai - IIS 6.0 Registry 1. rész

Az IIS 6.0 Registry beállításai - IIS 6.0 Registry 2. rész