Delphi - Oracle adatbázis létrehozása a DBA Studio programmal

forráskód letöltése
Ebben a példában azzal foglalkozunk, hogy miként hozhatunk létre egy saját adatbázist az Oracle szerveren. Az adatbázist az alapoktól kezdődően hozzuk létre, az Oracle klienshez mellékelt DBA Studio program segítségével.
Az Oracle szerver egyetlen hatalmas adatbázisból áll, amely felhasználónként több részre osztható. Az egyes adattáblák alá vannak rendelve egy-egy tulajdonosnak (felhasználónak). A felhasználók és a táblák, valamint a hozzájuk tartozó objektumok egy-egy Tablespace-ben kapnak helyet.
A DBA Studio programot a Start menü – Programok – „Oracle – OraHome81” – DataBase Administration – DBA Studio menüpontjával indíthatjuk el.
Amikor első alkalommal indítjuk el a programot, meg kell adnunk azt az adatbázis kapcsolatot, amelyhez csatlakozni szeretnénk. Ezt a File – Add Database To Tree menüponttal tehetjük meg.
Két lehetőség közül választhatunk. Az egyik, hogy manuálisan adjuk meg az adatbázis eléréséhez szükséges adatokat (Add a database manually). Ehhez ismernünk kell az Oracle szerver paramétereit.
A másik lehetőség, hogy a már létező kapcsolatok közül választunk. Ehhez az „Add selected database...” lehetőséget kell választanunk, majd a listából ki kell választanunk azokat az adatkapcsolatokat, amelyeket használni akarunk.
Az OK gomb lenyomása után ismét visszakerülünk a bejelentkező ablakba, ahol a baloldalon megjelennek a kiválasztott kapcsolatok.
Egy kapcsolat tartalmát úgy tudjuk megnézni, hogy rákattintunk az előtte elhelyezkedő + jelre. Alapértelmezés szerint a szerver ilyenkor egy felhasználónevet és egy jelszót kér. Miután először megadtuk a jelszót, lehetőségünk van egy CheckBox segítségével a jelszó automatikus mentését bekapcsolni. Az Oracle szerver telepítésekor meg kellett adni egy jelszót. Ezt a jelszót használhatjuk például az Internal felhasználónévvel.
Ha sikerült bejelentkeznünk, kezdhetjük az adatbázis létrehozását.
Először létre kell hoznunk egy Tablespace-t. Ez egy logikai gyűjtőegységet jelent az Oracle adatbázisán belül. A Tablespace-ek fizikailag is külön állományokat képeznek az adatbázisszerveren. Nevük megegyezik a megadott Tablespace névvel, kiterjesztésük pedig ORA.
Tablespace létrehozásához jelöljük ki a Storage – Tablespace ágat. A Tablespace felirat fölött kattintsunk az egér jobb oldali gombjával. A megjelenő helyi menüben válasszuk Create menüpontot.
A megjelenő ablak Name mezőjében adjunk nevet a Tablespace-nek, majd kattintsunk a Create gombra. Ezzel létrejön az új Tablespace.
Amikor különböző objektumokat hozunk létre, az ablakokban látható egy Show SQL feliratú gomb, amelyre ha rákattintunk, megjelenik az adott objektum létrehozásához szükséges SQL parancs.
Most adjunk hozzá egy új felhasználót a létrehozott Tablespace-hez. Ehhez jelöljük ki a Security ág - Users elemét. Itt láthatjuk a szerver összes felhasználóját. A Users feliraton kattintsunk az egér jobb oldali gombjával, majd válasszuk a Create menüpontot.
A Name mezőben adjuk meg a felhasználó nevét. Az Enter Password és a Confirm Password mezőkben megadhatjuk a jelszót. A Tablespace mezőben meg kell adnunk egy alapértelmezett és egy ideiglenes Tablespace-t. Mindkét mezőben válasszuk azt a Tablespace-t, amit létrehoztunk.
A Role és a System Privileges fülön adhatjuk meg a felhasználó jogait.
A Create gomb lenyomásával létrejön a felhasználó.
Ha kiválasztunk egy felhasználót vagy bármely más objektumot, a tulajdonságait később is módosíthatjuk.
A felhasználó létrehozása után hozzunk létre egy adattáblát.
Válasszuk a Schema – Table ágát. Itt láthatóvá válnak azok a felhasználónevek, amelyekhez táblák tartoznak. Ha tovább bontjuk ki az ágat, akkor megjelennek a táblák, majd az indexek, triggerek, stb.
A Table feliraton kattintsunk az egér jobb oldali gombjával, majd a megjelenő menüben válaszuk a Create Using Wizard menüpontot.
Megjelenik egy varázsló, amely segítségével a beállításoktól függően, maximum 13 lépésben hozhatunk létre egy adattáblát. Ha nincs szükségünk az összes lépésre, akkor bármikor megnyomhatjuk a Finish gombot, és ezzel befejeződik a tábla létrehozása.
Az első ablakban meg kell adnunk a tábla nevét, a tulajdonos felhasználónevét, és a Tablespace-t. A Next gomb megnyomása után megadhatjuk a tábla mezőit. Column Name – mezőnév, Column DataType – típus, Size – méret, Scale – pontosság, Default Value – alapértelmezett érték.
Mezőt az Add gombbal adhatunk hozzá a listához, törölni a Remove gombbal tudunk.
A 3. ablakban kulcsmezőt definiálhatunk. Ehhez válasszuk a Yes, I want to create a primary key lehetőséget. A Constraint Name mezőben adjuk meg a kulcs nevét, majd az Order oszlopban, sorrendben jelöljük ki a kulcsmezőket.
A 4. ablakban beállíthatjuk, hogy mely mezők maradhatnak üresen (Null), és melyek azok, amelyeknek egyedi értéket kell tartalmazniuk (Unique).
Az 5. ablakban külső kulcsot definiálhatunk, a hatodikban megadhatjuk, hogy egy mező értéke milyen tartományból vehet fel értékeket.
A 7. ablakban felülbírálhatjuk a rendszer adattárolásra vonatkozó információit.
A tábla létrehozásának befejező lépéseként a 13. ablakban a tábla létrehozásához szükséges SQL parancs jelenik meg.
Az Oracle adatbázishoz ADO komponensek segítségével csatlakozhatunk. A kapcsolatot megadhatjuk egy ADOConnection objektum ConnectionString-jében. A kapcsolat típusának megadásakor az Oracle Provider for OLE DB elemet válasszuk, majd adjuk meg az adatbázis eléréséhez szükséges adatkapcsolat nevét. Ez alapértelmezés szerint ORCL.
A felhasználónév – amellyel bejelentkezünk – határozza meg, hogy mely adattáblákat érhetjük el alapértelmezés szerint. Ha jogunk engedi, akkor a többit is elérhetjük, de előtte meg kell adnunk a tulajdonos felhasználó nevét, pl.:
SELECT * FROM demo.customer