Delphi - TIWCheckBox

IntraWeb komponensek

forráskód letöltése
Ebben a részben az IWCheckBox komponens tulajdonságaival ismerkedünk meg.
Property-k
Align
Osztály: TIWCheckBox
property Align: TAlign;
A komponens igazítását teszi lehetővé. Az igazítás mindig a böngésző programban beállított ablak méretéhez képest történik.
Érték Jelentése
alBottom Az ablak aljára.
alClient A megjelenő komponens az ablak teljes területét lefedi.
alCustom Felhasználó által beállított igazítás.
alLeft Az ablak bal oldalára.
alNone Nincs igazítás.
alRight Az ablak jobb oldalára.
alTop Az ablak tetejére.
Anchors
Osztály: TIWCheckBox
property Anchors: TAnchors;
Horgony. Ez a property azt szabályozza, hogy a komponens elhelyezkedése miként változzon, ha a felhasználó átméretezi a böngészőablakot. A komponens 4 oldalához külön-külön értékek tartoznak, melyek igazra állításával a horgonyok használatát bekapcsolhatjuk. Ezek az értékeke a következők: akLeft, akTop, akRight, akBottom.
Ha például igazra állítjuk az akLeft és akRight property-k értékét, akkor a böngésző ablak szélességváltozását a komponens is nyomon fogja követni. Szélességének és a böngészőablak szélességének aránya mindig ugyanaz marad.
Caption
Osztály: TIWCheckBox
property Caption: String;
A CheckBox felirata.
Checked
Osztály: TIWCheckBox
property Checked: Boolean;
Igaz érték esetén a CheckBox ki van jelölve, hamis érték esetén nincs.
Cursor
Osztály: TIWCheckBox
property Cursor: TCursor;
A funkció nem működik.
DoSubmitValidation
Osztály: TIWCheckBox
property DoSubmitValidation: Boolen;
Igaz érték esetén aktiválja a CheckBox kötelező kitöltésének ellenőrzését.
Editable
Osztály: TIWCheckBox
property Editable: Boolean;
Igaz érték esetén a CheckBox kijelölhető, hamis érték esetében csak statikus, a kijelölést nem módosíthatjuk.
ExtraTagParams
Osztály: TIWCheckBox
property ExtraTagParams: TStrings;
Egyéb, a böngésző által értelmezhető HTML kódok hozzáadását teszi lehetővé.
Font
Osztály: TIWCheckBox
property Font: TIWFont;
A megjelenítendő Caption betűtípusának beállítását teszi lehetővé. A tulajdonságok beállításához nem tartozik szerkesztő ablak.
Height
Osztály: TIWCheckBox
property Height: Integer;
A komponens magassága.
Hint
Osztály: TIWCheckBox
property Hint: String;
Buborékfelirat. Használatához a ShowHint értékét igazra kell állítani.
Left
Osztály: TIWCheckBox
property Left: Integer;
A komponens bal oldalának koordinátája.
ParentShowHint
Osztály: TIWCheckBox
property ParentShowHint: Boolean;
Igaz érték esetén a komponens a szülőjének a ShowHint értékét használja, hamis érték esetén pedig a sajátját.
ScriptEvents
Osztály: TIWCheckBox
property ScriptEvents: TIWScriptEvents;
Különböző események használatát, JavaScript-ektől, vagy egyszerű kifejezésektől tehetjük függővé. A kifejezésnek vagy Script-nek logikai értékkel kell visszatérnie.
JavaScript-ek írásához használhatjuk a Form JavaScript property-jét. Script írásakor két szabályt be kell tartanunk: Nem használhatunk idézőjelet, csak a Delphi-ben szokásos ’ jelet; A Script nem végződhet pontosvesszővel.
ShowHint
Osztály: TIWCheckBox
property ShowHint: Boolean;
Igaz érték esetén engedélyezi a Hint-ben megadott szöveg kiíratását, buborékként. Hamis érték esetén tiltja a Hint használatát.
Style
Osztály: TIWCheckBox
property Style: TIWCustomCheckBoxStyle;
A CheckBox típusának beállítására szolgál. Két fajta típust használhatunk: stNormal, stCool.
Top
Osztály: TIWCheckBox
property Top: Integer;
A komponens tetejének koordinátája.
Visible
Osztály: TIWCheckBox
property Visible: Boolean;
Igaz érték esetén a komponens látható, hamis érték megadása esetén eltűnik.
Width
Osztály: TIWCheckBox
property Width: Integer;
A komponens szélessége.
ZIndex
Osztály: TIWCheckBox
property ZIndex: Integer;
A komponens Z irányú indexe. Ennek akkor van jelentősége, amikor két komponens fedi egymást. Ha két vagy több komponensnél ugyanazt az értéket állítjuk be, akkor a takarás beállítása a komponensek létrehozási sorrendjének megfelelően kerül beállításra.
Események
OnClick
Osztály: TIWCheckBox
property OnClick;
Akkor jön létre, amikor a felhasználó a Checked property értéke megváltozik.

IntraWeb komponensek cikksorozat