Windows - A Windows Installer naplózása és naplóelemzése

Ha a Windows Installer szolgáltatás segítségével a hálózaton csoportos telepítést végzünk, vagy csak a helyi gépen teszzük is ugyanezt, előfordulhatnak hibák a folyamat során. Mostani cikkünkben a szolgáltatás naplózásának beállításával és a naplóadatok elemzésével foglalkozunk.
A Windows Installer a segítségünkre lehet a hibakeresésben azáltal, hogy képes naplózni az elvégzett műveleteket: valamely szoftver telepítetését. Ez a naplózás bekapcsolható, ha kulcsokat, és értékeket adunk a Registry-hez. Miután a bejegyzéseket megadtuk és bekapcsoltuk, újrapróbálhatjuk a problémás telepítést, és a Windows Installer követi a folyamatot és naplózza a temp mappába. Az új naplóállomány neve véletlenszerű lesz, de "Msi" betűsorral kezdődik, és .log kiterjesztése lesz. Ahhoz, hogy megtaláljuk a temp mappát, adjuk ki a következő parancsot:
cd %temp% 
A Windows Installer naplózásának bekapcsolása
Nyissuk meg a regedt32.exe-t és hozzuk létre az alábbi utat és kulcsokat:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer]
Bejegyzés típusa: REG_SZ, neve: Logging, és értéke: voicewarmup.
A betűk az érték mezőben bármilyen sorrendben lehetnek. Minden betű különböző naplózási módot aktivál. A jelzések jelenlegi működése az MSI 1.1-ben a következő:
 • v – bőséges kimenet
 • o – elfogyott háttértárterület-üzenetek
 • i – státuszüzenetek
 • c – kezdeti felhasználói felület-paraméterek
 • e – minden hibaüzenet
 • w – nem végzetes hibájú figyelmeztetések
 • a – műveletek kezdete
 • r – művelet-specifikus bejegyzések
 • m – elfogyott a memória vagy hibás kilépési információ
 • u – felhasználói kérések
 • p – termináltulajdonságok
 • + - meglévő fájl folytatása
 • ! – minden sor megjelenítése a log-ban
 • "*" - helyettesítő, minden információt naplóz, kivéve a v opciót; ahhoz, hogy a v opciót is megadjuk, használjuk a "/l*v"-t
Ezt a naplózást csak hibakereséshez használjuk, mert jelentős lemezterületet használ, és csökkenti a teljesítményt. Minden alkalommal, amikor a Programok hozzáadása és törlése eszközt használjuk a Vezérlőpultban, létrejön egy új Msi*.log.
A Windows Installer naplózásának bekapcsolása a csoportházirend segítségével
Bekapcsolhatjuk a naplózást a csoportházirend segítségével, ha a megfelelő OU-t szerkesztjük, vagy a címtár-csoportházirendet. A csoportházirend alatt nyissuk le a számítógép konfigurálását, továbbá a felügyeleti sablonokat, a Windows komponenseket, majd válasszuk a Windows Installer-t.
Kattintsunk duplán a naplózásra, és kapcsoljuk be. A naplózás box-ba írjuk be az opciókat, amelyeket szeretnénk használni. A log fájl, az Msi.log a rendszer kötet temp mappájában lesz.
Wilogutl.exe
A Wilogutl.exe segít a naplóállomány-analízisben, és megjelenít vélt megoldásokat a hibákra, amelyek a log állományban találhatók. A Windows Installer SDK letölthető az alábbi helyről, annak része a Wilogutl.exe:
http://www.microsoft.com/msdownload/platformsdk/sdkupdate/
A nem kritikus hibák nem jelennek meg. A Wilogutl.exe futhat csendes módban, vagy felhasználói felülettel. Az eszköz készít egy text állomány report-ot mindkét futási mód esetén. A legjobban a beszédes (verbose) módban elkészített Windows Installer napló fájlokat tudja használni, de szintén működik minden nem verbose módú naplóval is.
Szintaxis:
wilogutl.exe [<options>][<source file>][<options>][<report file directory>]
Például az alábbi parancssorok csendes módban futnak:
WILogUtil /q /l c:\mymsilog.log /o c\outputdir\
WILogUtil /q /l c:\mymsilog.log
Parancssori opciók
Opció Leírás
nincs Nincs megadott opció, az eszköz felhasználói felület módban fut.
/q Csendes módban fut, felhasználói felület nélkül.
/l Csendes módban kötelező opció, megadja, hogy mely naplófájlt elemezze az eszköz.
/o Itt adható meg a generált report kimeneti mappája.
Amikor felhasználói interfész módban futtatjuk, akkor a Wilogutl.exe az alábbi dialógusablakokat jeleníti meg:
 • Windows Installer Verbose Log Analyzer: Az első megjelenített dialógusablak. Lehetővé teszi, hogy naplófájlt válasszunk analizálásra. Az Open gomb megnyitja az állomány a Notepad segítségével. A Preview terület arra jó, hogy ellenőrizzük, vajon jó naplóállományt adtunk-e meg. Az Analyze gomb elindítja az ellenőrzést és megjeleníti az alábbi dialógusablakot.
 • Detailed Log File View: Megjeleníti a naplózott hibainformációt. Használjuk a Next és Back gombokat, hogy navigálni tudjunk a hibák között. Ahhoz, hogy a nem kritikus hibákat is megjelenítse, használjuk a Show Ignored Debug Errors checkbox-ot. A telepítő verzió a gépen arra használható, hogy elindítsa a megjelenített naplózott telepítést. Ha a naplózott telepítés emelt jogosultsággal fut, az Elevated install checkbox-ot választja ki, és az információ megjelenik a Client Side Privilege Details és Server Side Privilege Details szövegdobozokban. A Detailed Log File View dialógusablak az alábbi nyomógombokat tartalmazza:
 • States – Megjeleníti a tulajdonságok és komponens-státuszok dialógusablakot.
 • Properties – Megjeleníti a tulajdonságok dialógusablakot.
 • Policies – Megjeleníti a házirendek dialógusablakot.
 • HTML Annotated Log – A naplót, mint HTML állományt mutatja meg.
 • Save Results – Elmenti a report állományt a megadott helyre.
 • Error Message Help – Megjeleníti a telepítő hibaüzenet help-jét.
 • Help – Általános help-et jelenít meg.
 • How to Read a Log File – Megjeleníti a naplófájl help dokumentumot.
 • Options: Az opciók dialógusablak elérhető az Operations menüből a Detailed Log File View ablakban. Az opciók ablakkal szerkeszteni tudjuk a HTML színeket a HTML log-hoz. A kimeneti mappa az aktuális könyvtár a report állományokhoz.
 • Feature and Component States: A tulajdonságok, és komponens-státuszok dialógusablak tulajdonságok oszlopa megjeleníti a telepített csomag tulajdonságnevét. A komponensoszlop a telepítési csomag komponensnevét. A telepített oszlop megjeleníti a tulajdonságokat, vagy a komponensek státuszát a telepítés végén. A kérés oszlopa a felhasználói kiválasztást jeleníti meg a telepítés folyamán. A műveleti oszlop a telepítő által végzett műveletet mutatja.
 • Properties: A tulajdonságok dialógusablak megjeleníti a Windows Installer tulajdonságait és azok értékét a telepítés után. Rendezhetjük az értékeket típus és név alapján. A kliens-lap megjeleníti a tulajdonságokat és az értékeket a telepítés kliens-oldali részénél. A szerver-lap értelemszerűen a szerver-oldali tulajdonságokat jeleníti meg. A beágyazott lap megjeleníti a tulajdonságokat és értékeket bármely beágyazott telepítéshez.
 • Policies: A házirendek dialógusablak megjeleníti a rendszer házirend-beállítását a telepítés után. Egy 0 értékű házirend azt jelenti, hogy az adott házirend nincs bekapcsolva. 1-es érték bekapcsoltat jelent, ? érték azt jelzi, hogy a házirend nem került a naplóba. Ha szeretnénk egy házirendértéket, amely nincs a naplóban, próbáljuk meg használni a Regedit.exe-t, hogy ellenőrizzük a Registry kulcsokat a gépen.
Report fájlok
Amikor egy csendes módú analízist kezdeményezünk, vagy rákattintunk az eredmények mentése gombra, az eszköz három text állományt és egy html állományt készít. Az állományok neve és tartalma a következő:
Fájlnév Leírás
logfilename_summary.txt Összegzés a log állományról. Listázza az információt a Detailed Log File View dialógusablak segítségével és az első hibát.
logfilename_errors.txt A hibák száma, maguk a hibák és a javasolt megoldás. Egyaránt kritikus és nem kritikus hibák.
logfilename_policies.txt Házirendi nevek és értékek beállítása a telepítés végén, amint a Policies dialógusablakban szerepel.
details_logfilename.htm Egy HTML magyarázattal ellátott napló színes jelmagyarázattal.
Visszatérési értékek
Ha helytelen parancssori paramétereket adunk meg csendes módban a telepítéskor, akkor a Wilogutl.exe nem végez műveletet és a folyamat az alábbiak közül valamelyik értékkel tér vissza.
Érték Jelentése
1 Hibás kimeneti könyvtárat adtunk meg.
2 Hibás log állománynevet adtunk meg.
3 Sikeresen elfogadta a /q-t, de hiányzik a /l paraméter a log névvel.
4 Sikeresen elfogadott /l paraméter, de hiányzik a csendes módot jelentő /q kapcsoló