Delphi - TIWComboBox

IntraWeb komponensek

forráskód letöltése
Ebben a részben az IWComboBox komponens használatát, lehetőségeit vizsgáljuk meg.
Property-k
Align
Osztály: TIWComboBox
property Align: TAlign;
A ComboBox igazítását teszi lehetővé. Az igazítás mindig a böngésző programban beállított ablak méretéhez képest történik.
Érték Jelentése
alBottom Az ablak aljára.
alClient A megjelenő komponens az ablak teljes területét lefedi.
alCustom Felhasználó által beállított igazítás.
alLeft Az ablak bal oldalára.
alNone Nincs igazítás.
alRight Az ablak jobb oldalára.
alTop Az ablak tetejére.
Anchors
Osztály: TIWComboBox
property Anchors: TAnchors;
Horgony. Ez a property azt szabályozza, hogy a komponens elhelyezkedése miként változzon, ha a felhasználó átméretezi a böngészőablakot. A komponens 4 oldalához külön-külön értékek tartoznak, melyek igazra állításával a horgonyok használatát bekapcsolhatjuk. Ezek az értékeke a következők: akLeft, akTop, akRight, akBottom.
Ha például igazra állítjuk az akLeft és akRight property-k értékét, akkor a böngésző ablak szélességváltozását a komponens is nyomon fogja követni. Szélességének és a böngészőablak szélességének aránya mindig ugyanaz marad.
Cursor
Osztály: TIWComboBox
property Cursor: TCursor;
A funkció nem működik.
DoSubmitValidation
Osztály: TIWComboBox
property DoSubmitValidation: Boolen;
Igaz érték esetén aktiváljuk a mező kötelező kitöltésének ellenőrzését.
Editable
Osztály: TIWComboBox
property Editable: Boolean;
Igaz érték esetén, a COmboBox tartalma normális módon használható. Ha hamis értéket állítunk be, akkor nem jelenik meg a weblapon.
ExtraTagParams
Osztály: TIWComboBox
property ExtraTagParams: TStrings;
Egyéb, a böngésző által értelmezhető HTML kódok hozzáadását teszi lehetővé.
Font
Osztály: TIWComboBox
property Font: TIWFont;
A ComboBox-ban megjelenő elemek betűtípusának beállítását teszi lehetővé. A tulajdonságok beállításához nem tartozik szerkesztő ablak.
Height
Osztály: TIWComboBox
property Height: Integer;
A komponens magassága.
Hint
Osztály: TIWComboBox
property Hint: String;
Buborékfelirat. Használatához a ShowHint értékét igazra kell állítani.
ItemIndex
Osztály: TIWComboBox
property ItemIndex: Integer;
A ComboBox kijelölt elemének lekérdezésére, valamint beállítására szolgál.
Items
Osztály: TIWComboBox
property Items: TStrings;
Úgy, mint a hagyományos ComboBox esetében is, ezen a property-n keresztül érhetjük el, vagy szerkeszthetjük az elemeket.
ItemsHaveValues
Osztály: TIWComboBox
property ItemsHaveValues: Boolean;
Akkor van jelentősége, ha listaelemeket a szöveg=érték formában használjuk. Ilyenkor hamis érték esetén a szöveg és az érték rész is megjelenik a listában. Ha a property értékét igazra állítjuk, akkor csak a szöveg rész jelenik meg, az egyenlőségjeltől kezdődő rész nem.
Left
Osztály: TIWComboBox
property Left: Integer;
A komponens bal oldalának koordinátája.
NoSelectionText
Osztály: TIWComboBox
property NoSelectionText: String;
A ComboBox-ban, ha egyetlen elem is szerepel, akkor mellette megjelenik a „—No Selection –„, azaz „nincs kijelölés” felirat. Ebben a property-ben adhatjuk meg, hogy milyen felirat jelenjen meg a „nincs kijelölés” elem helyén.
ParentShowHint
Osztály: TIWComboBox
property ParentShowHint: Boolean;
Igaz érték esetén a komponens a szülőjének a ShowHint értékét használja, hamis érték esetén pedig a sajátját.
RequireSelection
Osztály: TIWComboBox
property RequireSelection: Boolean;
Igaz érték esetén a ComboBox-ban kötelező elemet választani.
ScriptEvents
Osztály: TIWComboBox
property ScriptEvents: TIWScriptEvents;
Különböző események használatát, JavaScript-ektől, vagy egyszerű kifejezésektől tehetjük függővé. A kifejezésnek vagy Script-nek logikai értékkel kell visszatérnie.
JavaScript-ek írásához használhatjuk a Form JavaScript property-jét. Script írásakor két szabályt be kell tartanunk: Nem használhatunk idézőjelet, csak a Delphi-ben szokásos ’ jelet; A Script nem végződhet pontosvesszővel.
ShowHint
Osztály: TIWComboBox
property ShowHint: Boolean;
Igaz érték esetén engedélyezi a Hint-ben megadott szöveg kiíratását, buborékként. Hamis érték esetén tiltja a Hint használatát.
Sorted
Osztály: TIWComboBox
property Sorted: Boolean;
Igaz érték esetén az elemek ABC szerinti rendezésben kerülnek megjelenítésre.
Top
Osztály: TIWComboBox
property Top: Integer;
A komponens tetejének koordinátája.
UseSize
Osztály: TIWComboBox
property UseSize: Boolean;
A ComboBox mérete a HTML kód generálásakor változik, attól függően, hogy mekkora a benne szereplő legszélesebb elem mérete. Ez történik hamis érték esetén. Ha a property értékét igazra állítjuk, akkor a HTML kódba a szerkesztési időben használt méretek kerülnek.
Visible
Osztály: TIWComboBox
property Visible: Boolean;
Igaz érték esetén a komponens látható, hamis érték megadása esetén eltűnik.
Width
Osztály: TIWComboBox
property Width: Integer;
A komponens szélessége.
ZIndex
Osztály: TIWComboBox
property ZIndex: Integer;
A komponens Z irányú indexe. Ennek akkor van jelentősége, amikor két komponens fedi egymást. Ha két vagy több komponensnél ugyanazt az értéket állítjuk be, akkor a takarás beállítása a komponensek létrehozási sorrendjének megfelelően kerül beállításra.
Események
OnChange;
Osztály: TIWComboBox
property OnChange;
Ez az esemény akkor hajtódik végre, amikor a felhasználó kiválaszt egy elemet a ComboBox-ban.

IntraWeb komponensek cikksorozat