Delphi - TIWList

IntraWeb komponensek

forráskód letöltése
Ebben a részben az IWList komponenssel ismerkedünk meg, amely segítségével statikus listákat jeleníthetünk meg.
Property-k
Align
Osztály: TIWList
property Align: TAlign;
A komponens igazítását teszi lehetővé. Az igazítás mindig a böngésző programban beállított ablak méretéhez képest történik.
Érték Jelentése
alBottom Az ablak aljára.
alClient A megjelenő komponens az ablak teljes területét lefedi.
alCustom Felhasználó által beállított igazítás.
alLeft Az ablak bal oldalára.
alNone Nincs igazítás.
alRight Az ablak jobb oldalára.
alTop Az ablak tetejére.
Anchors
Osztály: TIWList
property Anchors: TAnchors;
Horgony. Ez a property azt szabályozza, hogy a komponens elhelyezkedése miként változzon, ha a felhasználó átméretezi a böngészőablakot. A komponens 4 oldalához külön-külön értékek tartoznak, melyek igazra állításával a horgonyok használatát bekapcsolhatjuk. Ezek az értékeke a következők: akLeft, akTop, akRight, akBottom.
Ha például igazra állítjuk az akLeft és akRight property-k értékét, akkor a böngésző ablak szélességváltozását a komponens is nyomon fogja követni. Szélességének és a böngészőablak szélességének aránya mindig ugyanaz marad.
Cursor
Osztály: TIWList
property Cursor: TCursor;
A funkció nem működik.
Font
Osztály: TIWList
property Font: TIWFont;
A megjelenítendő listaelemek betűtípusának beállítását teszi lehetővé. A tulajdonságok beállításához nem tartozik szerkesztő ablak.
Height
Osztály: TIWList
property Height: Integer;
A komponens magassága.
Hint
Osztály: TIWList
property Hint: String;
Buborékfelirat. Használatához a ShowHint értékét igazra kell állítani.
Items
Osztály:TIWList
property Items: TStrings;
Úgy, mint az IWListBox komponens esetében is, ezen a property-n keresztül állíthatjuk be a megjelenítendő elemeket.
Left
Osztály: TIWList
property Left: Integer;
A komponens bal oldalának koordinátája.
Numbered
Osztály: TIWList
property Numbered: Boolean;
Igaz érték esetén a listaelemek sorszámozott formában jelennek meg. Ha hamis értéket állítunk be, akkor a listaelemek előtt csak egy kis pötty jelenik meg, jelezve, hogy listáról van szó.
ParentShowHint
Osztály: TIWList
property ParentShowHint: Boolean;
Igaz érték esetén a komponens a szülőjének a ShowHint értékét használja, hamis érték esetén pedig a sajátját.
ShowHint
Osztály: TIWList
property ShowHint: Boolean;
Igaz érték esetén engedélyezi a Hint-ben megadott szöveg kiíratását, buborékként. Hamis érték esetén tiltja a Hint használatát.
Top
Osztály: TIWList
property Top: Integer;
A komponens tetejének koordinátája.
Visible
Osztály: TIWList
property Visible: Boolean;
Igaz érték esetén a komponens látható, hamis érték megadása esetén eltűnik.
Width
Osztály: TIWList
property Width: Integer;
A komponens szélessége.
ZIndex
Osztály: TIWList
property ZIndex: Integer;
A komponens Z irányú indexe. Ennek akkor van jelentősége, amikor két komponens fedi egymást. Ha két vagy több komponensnél ugyanazt az értéket állítjuk be, akkor a takarás beállítása a komponensek létrehozási sorrendjének megfelelően kerül beállításra.

IntraWeb komponensek cikksorozat