Delphi - VMware alól fut-e az operációs rendszer?

forráskód letöltése
Ha programból szeretnénk választ kapni arra, hogy VMware alól fut-e az operációs rendszerünk, melyen a programunkat futtatjuk, akkor a mellékelt példában készített TVMware komponens megadja erre a választ.
A mellékelt példaprogram megnyitása előtt a VMware.pas-ban lévő komponenst telepítenie kell a Delphi alá. Ehhez válassza a Component - Install Component menüpontot.
A komponens használata igen egyszerű: tegyük a komponenst a Form-ra, majd futási időben olvassuk ki a Present nevű, logikai típusú property-jét, melynek értéke igaz lesz, ha az operációsrendszer VMware alól fut.
Delphi alól futtatva a programot futási hibát kaphatunk, ha nincs VMware és a Delphi-ben a Stop on Delphi Exception opció engedélyezve van. Ezt a hibát a program try - except között kezeli, így a programot önállóan futtatva nem szakad meg annak futása a hiba miatt.
A komponens Present property-jének olvasásakor fut a GetPresent nevű függvény. Ebben egy kis assembly betétet helyeztünk el, mivel egy közvetlen memória címről kell kiolvasnunk egy értéket, amit összehasonlítunk egy másikkal. Amennyiben az ellenőrzött érték megfelelő, abban az esetben a VMware jelenléte adott, így a függvény visszatérési értékét igazra állíthatjuk.
function TVMware.GetPresent: boolean;
begin
 result:=false;
{$IFDEF CPU386}
 try
  asm
   mov eax, 564D5868h
   mov ebx, 00000000h
   mov ecx, 0000000Ah
   mov edx, 00005658h
   in  eax, dx
   cmp ebx, 564D5868h
   jne @@exit
   mov result, true
@@exit:
  end;
 except
  result:=false;
 end;
{$ENDIF}
end;