Delphi - TIWLink

IntraWeb komponensek 11. rész

forráskód letöltése
Ebben a részben az IWLink komponens tulajdonságaival ismerkedünk meg.
A komponens hasonlóan működik, mint az IWLabel. A megadott szöveget aláhúzva jeleníti meg, valamint rendelkezik egy OnCLick eseménnyel is.
Property-k
Align
Osztály: TIWLink
property Align: TAlign;
A komponens igazítását teszi lehetővé. Az igazítás mindig a böngészőprogramban beállított ablak méretéhez képest történik.
Érték Jelentése
alBottom Az ablak aljára.
alClient A megjelenő komponens az ablak teljes területét lefedi.
alCustom Felhasználó által beállított igazítás.
alLeft Az ablak bal oldalára.
alNone Nincs igazítás.
alRight Az ablak jobb oldalára.
alTop Az ablak tetejére.
Anchors
Osztály: TIWLink
property Anchors: TAnchors;
Horgony. Ez a property azt szabályozza, hogy a komponens elhelyezkedése miként változzon, ha a felhasználó átméretezi a böngészőablakot. A komponens 4 oldalához külön-külön értékek tartoznak, melyek igazra állításával a horgonyok használatát bekapcsolhatjuk. Ezek az értékek a következők: akLeft, akTop, akRight, akBottom.
Ha például igazra állítjuk az akLeft és akRight property-k értékét, akkor a böngészőablak szélességváltozását a komponens is nyomon fogja követni. Szélességének és a böngészőablak szélességének aránya mindig ugyanaz marad.
Caption
Osztály: TIWLink
property Caption: String;
A Link felirata.
Color
Osztály: TIWList
property Color: TColor;
A megjelenítendő felirat színe.
Cursor
Osztály: TIWLink
property Cursor: TCursor;
A funkció nem működik.
Enabled
Osztály: TIWList
property Enabled: Boolean;
Igaz érték esetén a komponens linkként működik. Ha a property értékét hamisra állítjuk, a link felirata csak statikus szövegként jelenik meg, és az aláhúzás is eltűnik. Ilyenkor olyan, mintha egy IWLabel komponens lenne.
ExtraTagParams
Osztály: TIWLink
property ExtraTagParams: TStrings;
Egyéb, a böngésző által értelmezhető HTML kódok hozzáadását teszi lehetővé.
Font
Osztály: TIWLink
property Font: TIWFont;
A megjelenítendő Caption betűtípusának beállítását teszi lehetővé. A tulajdonságok beállításához nem tartozik szerkesztőablak.
Height
Osztály: TIWLink
property Height: Integer;
A komponens magassága.
Hint
Osztály: TIWLink
property Hint: String;
Buborékfelirat. Használatához a ShowHint értékét igazra kell állítani.
Left
Osztály: TIWLink
property Left: Integer;
A komponens bal oldalának koordinátája.
ParentShowHint
Osztály: TIWLink
property ParentShowHint: Boolean;
Igaz érték esetén a komponens a szülője ShowHint értékét használja, hamis érték esetén pedig a sajátját.
ScriptEvents
Osztály: TIWLink
property ScriptEvents: TIWScriptEvents;
Különböző események használatát JavaScript-ektől vagy egyszerű kifejezésektől tehetjük függővé. A kifejezésnek vagy Script-nek logikai értékkel kell visszatérnie.
JavaScript-ek írásához használhatjuk a Form JavaScript property-jét. Script írásakor két szabályt be kell tartanunk: nem használhatunk idézőjelet, csak a Delphi-ben szokásos ’ jelet; a Script nem végződhet pontosvesszővel.
ShowHint
Osztály: TIWLink
property ShowHint: Boolean;
Igaz érték esetén engedélyezi a Hint-ben megadott szöveg kiíratását buborékként. Hamis érték esetén tiltja a Hint használatát.
Top
Osztály: TIWLink
property Top: Integer;
A komponens tetejének koordinátája.
Visible
Osztály: TIWLink
property Visible: Boolean;
Igaz érték esetén a komponens látható, hamis érték megadása esetén eltűnik.
Width
Osztály: TIWLink
property Width: Integer;
A komponens szélessége.
ZIndex
Osztály: TIWLink
property ZIndex: Integer;
A komponens Z irányú indexe. Ennek akkor van jelentősége, amikor két komponens fedi egymást. Ha két vagy több komponensnél ugyanazt az értéket állítjuk be, akkor a takarás beállítása a komponensek létrehozási sorrendjének megfelelően kerül beállításra.
Események
OnClick
Osztály: TIWLink
property OnClick;
Akkor jön létre, amikor a felhasználó a linkre kattint. Ebben az eseményben programozhatjuk be, hogy mi történjen, ha a felhasználó a linkre kattint.

IntraWeb komponensek cikksorozat