Windows - .NET Framework konfigurációs snap-in

.NET Framework 2. rész

A .NET Framework operációs rendszeri beállításait áttekintő sorozatunk második részében a konfigurációs snap-in segítségével elérhető beállításokkal foglalkozunk.
Nyissuk meg a felügyeleti eszközökben található "A Microsoft .NET-keretrendszer 1.1-es verziójának konfigurálása" menüpontot. Ez tulajdonképpen egy mmc snap-in, amely segít nekünk a .NET Framework beállításában.
Ha a Sajátgép ikonon jobb egérgombbal kattintunk, és a Tulajdonságokat választjuk, akkor az egész számítógépre vonatkoztatva dönthetünk, hogy a szemétgyűjtési mód a háttérben az ügyfél-alkalmazásokhoz, vagy az előtérben a kiszolgáló alkalmazásokhoz legyen beállítva.
Kódösszeállítási gyorsítótár
Segítségével megtekinthetjük azokat a kódkészleteket, amelyeket közös használatra terveztek. Egy kódösszeállítás többféle verziója is elhelyezhető a gyorsítótárban, így párhuzamosan olyan alkalmazások is futhatnak, amelyeknek különböző verziójú kódösszeállítás szükséges. Új kódkészleteket is elhelyezhetünk, ha jobb egérgombbal kattintunk a gyorsítótár csomóponton, és a hozzáadást választjuk. A listában másolni és törölni is lehetőségünk van.
Konfigurált kódösszeállítások
Ezek azon kódösszeállítások a gyorsítótárból, amelyekhez létezik kötési házirend vagy kódlap.
Távelérési szolgáltatások
A távelérési szolgáltatásokat úgy konfigurálhatjuk, hogy meghatározott kommunikációs csatornákat és végpontokat használjanak. Ha megtekintjük a távelérési tulajdonságokat, akkor az adott csatornához tartozó attribútumokat és értékeket érhetjük el.
Futásidejű biztonsági házirend
A nyelv-független futtatórendszer kódhozzáférési engedélyeinek rendszere határozza meg a kódösszeállítások engedélyeit a védett erőforrásokhoz való hozzáférésre. A kódösszeállításoknak adott engedélycsoportok a kódösszeállítás tanúsító adataitól (például URL-címétől vagy gyártói tanúsítványától) függenek, amelyek pedig a konfigurálható biztonsági házirenden alapulnak.
A biztonsági rendszer három konfigurálható házirendszint (vállalati, gépi és felhasználói) használatával határozza meg, hogy egy kódösszeállítás milyen engedélyeket kapjon. Minden házirendszint tartalmaz kódcsoportokat, engedélycsoportokat és egy házirend-összeállításokból álló listát, amelyek mindegyike konfigurálható ezzel az eszközzel.
  • Kódcsoportok
A biztonsági házirend konfigurálásához a rendszer kódcsoportok hierarchiáját használja minden házirendszinten. Az alapértelmezett biztonsági házirend egyrészt egyesített (union) kódcsoportokat tartalmaz, amelyek egyesítik a hozzájuk tartozó összes gyermek-kódcsoport engedélyeit saját engedélyeikkel, másrészt néhány egyedi kódcsoportot. Minden egyesített kódcsoporthoz tartozik egy tagsági feltétel és egy engedélycsoport. Ha egy kódösszeállítás tanúsító adatai megfelelnek egy kódcsoport tagsági feltételének, akkor a kódösszeállítás az adott házirendszinten megkapja a kódcsoport engedélycsoportjában szereplő engedélyeket. Ha a kódösszeállítás több egyesített kódcsoport tagsági feltételének is megfelel, akkor az azokhoz tartozó engedélycsoportok kombinációját kapja meg.
Egy egyesített kódcsoportnak nulla vagy több gyermek-kódcsoportja lehet. Egy gyermek-kódcsoport csak akkor járul hozzá engedélyekkel egy kódösszeállításnak adott engedélycsoporthoz, ha a kódösszeállítás mind a gyermek-, mind a szülő-kódcsoport tagsági feltételének megfelel. Ha a tanúsító adatok nem felelnek meg egy kódcsoport tagsági feltételének, a rendszer figyelmen kívül hagyja a gyermek-kódcsoportokat.
Az egyedi kódcsoportok speciális módon viselkedhetnek, ezt a kódcsoport fejlesztője határozza meg. Az ilyen kódcsoportok viselkedése nem feltétlenül felel meg a fent ismertetett módnak. Ez az eszköz nem teszi lehetővé az egyedi kódcsoportok közvetlen szerkesztését.
  • Engedélycsoportok
Az engedélycsoportok nulla vagy több engedélyt tartalmazhatnak. Minden egyes engedély egy meghatározott szintű hozzáférési jogosultságot határoz meg egy védett erőforráshoz, például a fájlrendszerhez, a hálózathoz és sok egyéb eszközhöz.
  • Házirend-összeállítások
A házirend-összeállítások olyan kódösszeállítások, amelyeket a biztonsági rendszer egy házirendszint kiértékelésekor használ. Ha egyedi biztonsági objektumot, például egyedi engedélyt vagy egyedi tagsági feltételt vesz fel egy házirendbe, ne felejtse el felvenni erre a listára az egyedi objektumot megvalósító kódösszeállítást is, valamint azokat a további kódösszeállításokat, amelyektől az függ. A házirend-rendszer ezeket a kódösszeállításokat teljesen megbízhatónak tekinti majd azon a házirendszinten, amelyhez ez a lista tartozik.
Alkalmazások
Ebben a menüpontban lehetőségünk van a már korábbi cikkünkben ismertetett funkció segítségével kezelt alkalmazásokat visszaállítani, javítani.

.NET Framework cikksorozat

.NET Framework konfigurálása az operációs rendszerben - .NET Framework 1. rész

.NET Framework konfigurációs snap-in - .NET Framework 2. rész