Delphi - TIWMenu

IntraWeb komponensek 12. rész

forráskód letöltése
Ebben a részben a menük használatával és az IWMenu komponenssel ismerkedünk meg.
Ha egy menüsort akarunk megjeleníteni IntraWeb alkalmazásunkban, az IWMenu komponenst kell használnunk. Ez önmagában nem elegendő.
Ugyanúgy, mint egy hagyományos alkalmazás esetében, el kell helyeznünk a Form-on egy MainMenu komponenst. A MainMenu komponenst és az IWMenu komponenst az IWMenu AttachedMenu property-jén keresztül köthetjük össze. Ezáltal a menü megjelenik a Weboldalon. A menüpontok és eseményeik szerkesztését a MainMenu komponensen keresztül hajthatjuk végre.
A Weboldalon csak olyan főmenüpont jelenik meg, amelynek vagy vannak almenüi, vagy OnClick esemény van hozzárendelve.
Az olyan menüpontok, amelyek almenüpontokat is tartalmaznak, csak gyűjtőmenüként használhatóak, nem használható az OnClick eseményük.
Property-k
Align
Osztály: TIWMenu
property Align: TAlign;
A komponens igazítását teszi lehetővé. Az igazítás mindig a böngészőprogramban beállított ablak méretéhez képest történik.
Érték Jelentése
alBottom Az ablak aljára.
alClient A megjelenő komponens az ablak teljes területét lefedi.
alCustom Felhasználó által beállított igazítás.
alLeft Az ablak bal oldalára.
alNone Nincs igazítás.
alRight Az ablak jobb oldalára.
alTop Az ablak tetejére.
Anchors
Osztály: TIWMenu
property Anchors: TAnchors;
Horgony. Ez a property azt szabályozza, hogy a komponens elhelyezkedése miként változzon, ha a felhasználó átméretezi a böngészőablakot. A komponens 4 oldalához külön-külön értékek tartoznak, melyek igazra állításával a horgonyok használatát bekapcsolhatjuk. Ezek az értékek a következők: akLeft, akTop, akRight, akBottom.
Ha például igazra állítjuk az akLeft és akRight property-k értékét, akkor a böngészőablak szélességváltozását a komponens is nyomon fogja követni. Szélességének és a böngészőablak szélességének aránya mindig ugyanaz marad.
A megjelenő Web oldalon a menüsor ott jelenik meg, ahol elhelyezzük a Form-on (nem csak az oldal tetején).
AttachedMenu
Osztály: TIWMenu
property AttachedMenu: TMainMenu;
Ezen a property-n keresztül kapcsolhatunk a komponenshez egy MainMenu komponenst, amelyben a megjelenítendő menüelemeket megszerkesztettük.
AutoSize
Osztály: TIWMenu
property AutoSize: TIWMenuAutoSize;
Automatikus méretezés. A következő értékeket használhatjuk:
Érték Jelentése
mnaFullHeight A böngészőprogram teljes magasságának kihasználása (függőleges menük esetén).
mnaFullWidth A böngészőprogram teljes szélességének kihasználása (vízszintes menük esetén).
mnaNone Nincs automatikus méretezés.
Cursor
Osztály: TIWMenu
property Cursor: TCursor;
A funkció nem működik.
Height
Osztály: TIWMenu
property Height: Integer;
A menü magassága.
Hint
Osztály: TIWMenu
property Hint: String;
Buborékfelirat. Használatához a ShowHint értékét igazra kell állítani.
ItemSpacing
Osztály: TIWMenu
property ItemSpacing: TIWSpaceItems;
Menüelemek elrendezése. Két értéket használhatunk:
Érték Jelentése
itsEvenlySpaced Egyenletes elrendezés.
itsNone Nincs elrendezés.
Left
Osztály: TIWMenu
property Left: Integer;
A komponens bal oldalának koordinátája.
MenuItemStyle
Osztály: TIWMenu
property MenuItemStyle: TIWMenuStyle;
A menüpontok megjelenítésének tulajdonságait állíthatjuk be vele.
MenuStyle
Osztály: TIWMenu
property MenuStyle: TIWMenuStyle;
A menü megjelenésének tulajdonságait állíthatjuk be vele.
Orientation
Osztály: TIWMenu
property Orientation: TIWMenuOrientation;
iwOHorizontal érték esetén a menü vízszintesen, iwOVertical esetén függőlegesen jelenik meg.
ParentShowHint
Osztály: TIWMenu
property ParentShowHint: Boolean;
Igaz érték esetén a komponens a szülője ShowHint értékét használja, hamis érték esetén a sajátját.
ShowHint
Osztály: TIWMenu
property ShowHint: Boolean;
Igaz érték esetén engedélyezi a Hint-ben megadott szöveg kiíratását buborékként. Hamis érték esetén tiltja a Hint használatát.
Top
Osztály: TIWMenu
property Top: Integer;
A komponens tetejének koordinátája.
Visible
Osztály: TIWMenu
property Visible: Boolean;
Igaz érték esetén a komponens látható, hamis érték megadása esetén eltűnik.
Width
Osztály: TIWMenu
property Width: Integer;
A komponens szélessége.
ZIndex
Osztály: TIWMenu
property ZIndex: Integer;
A komponens Z irányú indexe. Ennek akkor van jelentősége, amikor két komponens fedi egymást. Ha két vagy több komponensnél ugyanazt az értéket állítjuk be, akkor a takarás beállítása a komponensek létrehozási sorrendjének megfelelően kerül beállításra.

IntraWeb komponensek cikksorozat