Delphi - TIWRadioGroup

IntraWeb komponensek 13. rész

forráskód letöltése
Ebben a részben az IWRadioGroup komponenst ismerhetjük meg.
Ha több elem közüli választást akarunk lehetővé tenni úgy, hogy az egyes választási lehetőségek kölcsönösen kizárják egymást, akkor az IWRadioGroup használatára van szükségünk.
A komponens hátránya, hogy nem rendelkezik még egy OnClick eseménnyel sem.
Property-k
Align
Osztály: TIWRadioGroup
property Align: TAlign;
A komponens igazítását teszi lehetővé. Az igazítás mindig a böngészőprogramban beállított ablak méretéhez képest történik.
Érték Jelentése
alBottom Az ablak aljára.
alClient A megjelenő komponens az ablak teljes területét lefedi.
alCustom Felhasználó által beállított igazítás.
alLeft Az ablak bal oldalára.
alNone Nincs igazítás.
alRight Az ablak jobb oldalára.
alTop Az ablak tetejére.
Anchors
Osztály: TIWRadioGroup
property Anchors: TAnchors;
Horgony. Ez a property azt szabályozza, hogy a komponens elhelyezkedése miként változzon, ha a felhasználó átméretezi a böngészőablakot. A komponens 4 oldalához külön-külön értékek tartoznak, melyek igazra állításával a horgonyok használatát bekapcsolhatjuk. Ezek az értékek a következők: akLeft, akTop, akRight, akBottom.
Ha például igazra állítjuk az akLeft és akRight property-k értékét, akkor a böngészőablak szélességváltozását a komponens is nyomon fogja követni. Szélességének és a böngészőablak szélességének aránya mindig ugyanaz marad.
A megjelenő Weboldalon a menüsor ott jelenik meg, ahol elhelyezzük a Form-on (nem csak az oldal tetején).
Cursor
Osztály: TIWRadioGroup
property Cursor: TCursor;
A funkció nem működik.
Font
Osztály: TIRadioGroup
property Font: TIWFont;
A megjelenítendő Caption betűtípusának beállítását teszi lehetővé. A tulajdonságok beállításához nem tartozik szerkesztőablak.
Height
Osztály: TIWRadioGroup
property Height: Integer;
A komponens magassága.
Hint
Osztály: TIWRadioGroup
property Hint: String;
Buborékfelirat. Használatához a ShowHint értékét igazra kell állítani.
ItemIndex
Osztály: TIWRadioGroup
property ItemIndex: Integer;
A kijelölt elem indexének lekérdezésére és beállítására szolgál. Az első elem indexe 0. Ha -1 értéket adunk meg, akkor az elemek közül egy sem lesz kijelölve.
Items
Osztály: TIWRadioGroup
property Items: TStrings;
A megjelenítendő elemek listája.
Layout
Osztály: TIWRadioGroup
property Layout: TIWRadioGroupLayout;
Az elemek elhelyezkedésének irányát szabályozza. glHorizontal esetén az elemek egymás mellett jelennek meg (vízszintesen), glVertical esetén pedig egymás alatt (függőlegesen).
Left
Osztály: TIWRadioGroup
property Left: Integer;
A komponens bal oldalának koordinátája.
ParentShowHint
Osztály: TIWRadioGroup
property ParentShowHint: Boolean;
Igaz érték esetén a komponens a szülője ShowHint értékét használja, hamis érték esetén pedig a sajátját.
ShowHint
Osztály: TIWRadioGroup
property ShowHint: Boolean;
Igaz érték esetén engedélyezi a Hint-ben megadott szöveg kiíratását buborékként. Hamis érték esetén tiltja a Hint használatát.
Top
Osztály: TIWRadioGroup
property Top: Integer;
A komponens tetejének koordinátája.
Visible
Osztály: TIWRadioGroup
property Visible: Boolean;
Igaz érték esetén a komponens látható, hamis érték megadása esetén eltűnik.
Width
Osztály: TIWRadioGroup
property Width: Integer;
A komponens szélessége.
ZIndex
Osztály: TIWRadioGroup
property ZIndex: Integer;
A komponens Z irányú indexe. Ennek akkor van jelentősége, amikor két komponens fedi egymást. Ha két vagy több komponensnél ugyanazt az értéket állítjuk be, akkor a takarás beállítása a komponensek létrehozási sorrendjének megfelelően kerül beállításra.

IntraWeb komponensek cikksorozat