Delphi - TIWRectangle

IntraWeb komponensek 14. rész

forráskód letöltése
Ebben a részben az IWRectangle komponens tulajdonságait és képességeit ismerhetjük meg. A komponens egy téglalapot jelenít meg, amely kiválóan alkalmas színes hátterek, kiemelések létrehozására.
Amennyiben a komponenst háttérként akarjuk használni, be kell állítanunk a rajta elhelyezett egyéb IntraWeb komponensek ZIndex property-jét. A ZIndex property-k használata során két komponens közül az kerül előtérbe a másikhoz képest, amelyiknek a ZIndex értéke magasabb.
Property-k
Align
Osztály: TIWRectangle
property Align: TAlign;
A komponens igazítását teszi lehetővé. Az igazítás mindig a böngészőprogramban beállított ablak méretéhez képest történik.
Érték Jelentése
alBottom Az ablak aljára.
alClient A megjelenő komponens az ablak teljes területét lefedi.
alCustom Felhasználó által beállított igazítás.
alLeft Az ablak bal oldalára.
alNone Nincs igazítás.
alRight Az ablak jobb oldalára.
alTop Az ablak tetejére.
Alignment
Osztály: TIWRectangle
property Alignment: TAlignment;
A Text property-ben megadott felirat vízszintes irányú igazítását teszi lehetővé. A következő értékeket használhatjuk:
Érték Jelentése
taCenter Középre
taLeftJustify Balra
taRightJustify Jobbra
Anchors
Osztály: TIWRectangle
property Anchors: TAnchors;
Horgony. Ez a property azt szabályozza, hogy a komponens elhelyezkedése miként változzon, ha a felhasználó átméretezi a böngészőablakot. A komponens 4 oldalához külön-külön értékek tartoznak, melyek igazra állításával a horgonyok használatát bekapcsolhatjuk. Ezek az értékek a következők: akLeft, akTop, akRight, akBottom.
Ha például igazra állítjuk az akLeft és akRight property-k értékét, akkor a böngészőablak szélességváltozását a komponens is nyomon követi. Szélességének és a böngészőablak szélességének aránya mindig ugyanaz marad.
A megjelenő weboldalon a menüsor ott jelenik meg, ahol elhelyezzük a Form-on (nem csak az oldal tetején).
Color
Osztály: TIWRectangle
property Color: TColor;
A téglalap színe.
Cursor
Osztály: TIWRectangle
property Cursor: TCursor;
A funkció nem működik.
Font
Osztály: TIWRectangle
property Font: TIWFont;
A megjelenítendő Caption betűtípusának beállítását teszi lehetővé. A tulajdonságok beállításához nem tartozik szerkesztőablak.
Height
Osztály: TIWRectangle
property Height: Integer;
A komponens magassága.
Hint
Osztály: TIWRectangle
property Hint: String;
Buborékfelirat. Használatához a ShowHint értékét igazra kell állítani.
Left
Osztály: TIWRectangle
property Left: Integer;
A komponens bal oldalának koordinátája.
ParentShowHint
Osztály: TIWRectangle
property ParentShowHint: Boolean;
Igaz érték esetén a komponens a szülője ShowHint értékét használja, hamis érték esetén a sajátját.
ShowHint
Osztály: TIWRectangle
property ShowHint: Boolean;
Igaz érték esetén engedélyezi a Hint-ben megadott szöveg kiíratását buborékként. Hamis érték esetén tiltja a Hint használatát.
Text
Osztály: TIWRectangle
property Text: String;
A téglalapban megjelenítendő szöveg.
Top
Osztály: TIWRectangle
property Top: Integer;
A komponens tetejének koordinátája.
VAlign
Osztály: TIWRectangle
property VAlign: TIWGridVAlign;
A téglalap belsejében található felirat függőleges igazítását teszi lehetővé. A következő értékeket használhatjuk:
Érték Jelentése
vaBaseline Alap
vaBottom Alulra
vaMiddle Középre
vaTop Felülre
Visible
Osztály: TIWRectangle
property Visible: Boolean;
Igaz érték esetén a komponens látható, hamis érték megadása esetén eltűnik.
Width
Osztály: TIWRectangle
property Width: Integer;
A komponens szélessége.
ZIndex
Osztály: TIWRectangle
property ZIndex: Integer;
A komponens Z irányú indexe. Ennek akkor van jelentősége, amikor két komponens fedi egymást. Ha két vagy több komponensnél ugyanazt az értéket állítjuk be, akkor a takarás beállítása a komponensek létrehozási sorrendjének megfelelően kerül beállításra.

IntraWeb komponensek cikksorozat