C# - barnDoorWipe és barwipe TransitionFilter

HTML+TIME lehetőségei a Web-alkalmazásokban 6. rész

forráskód letöltése
A sorozat korábbi számaiban a HTML + TIME 2.0 infrastruktúra egy-egy elemét mutattuk be. A sorozat jelen részétől kezdve néhány héten keresztül a transitionFilter objektum lehetőségeivel ismerkedhetünk meg. A transitionFilter objektum deklarációja nagyon hasonlít az eddig bemutatott elemekére, csupán attribútumokat kell beállítanunk annak érdekében, hogy a megfelelő viselkedésre késztessük a megadott kontrolt.
A mellékelt példa megnyitása előtt szükséges egy HTMLPlusTIME06 nevű virtuális könyvtár létrehozása, mely a példa könyvtárára mutat. Ehhez futtassa le a mellékelt CreateVD.js parancsállományt.
A transitionFilter objektum segítségével a HTML kód egy másik objektumát tudjuk néhány variációban megjeleníteni. A megjelenítés típusát a transitionFilter objektum egy attribútumában kell megadnunk. Az elem lehetséges, gyakran használt attribútumainak jellemzői a következő táblázatban találhatók:
Attribútum Jellemző
AUTOREVERSE Megadható, hogy a művelet befejeztével újrainduljon-e a megjelenítés.
BEGIN Azt kell megadnunk az attribútumban, hogy a folyamat a lap betöltődése után hány másodperces késéssel induljon el. Itt megadhatunk egy egész számot is, de jelezhetjük a kezdés pontos idejét is a hh:mm:ss formátumban megadott időinformációval.
CALCMODE Lehetséges értékei LINEAR, vagy DISCRETE lehetnek, mely meghatározza, hogy a megadott objektum adott tulajdonságának változása folyamatos legyen, vagy egyik értékről a másikra diszkrét módon történjen.
DUR Megadható a művelet végrehajtásának időtartama.
FROM Megadható, hogy az adott tulajdonság milyen kezdeti értékről kezdjen változni.
MODE Meghatározható, hogy a művelet eredményeképpen a módosított tulajdonságú objektum láthatósága nő, vagy csökken. Értékei ennek megfelelően IN, vagy OUT lehetnek.
REPEATECOUNT Megadható, hogy az adott művelet hány alkalommal ismétlődjön meg.
SUBTYPE Az adott transitionFilter típusra megadhatók jellemzők. Például a példában említett típusok altípusai VERTICAL, vagy HORIZONTAL lehetnek.
TO Megadható, hogy a tulajdonság milyen határértékig változhat.
TYPE A transitionFilter típusa adható meg.
A mellékelt példában két WebForm-on láthatunk példákat a transitionFilter-hez kapcsolódóan. Az első WebForm-on egy barnDoorWipe típusú filter látható, melynek deklarációja a következő:
<t:transitionFilter TYPE="barnDoorWipe" BEGIN="oDiv.begin" SUBTYPE="vertical" DUR="1" MODE="in" FROM="0.0" TO="1.0" CALCMODE="linear" REPEATCOUNT="1" />
A megadott oDiv objektum egy HTML DIV kontrol, mely folyamatosan szélesedve töltődik be.
A WebForm2.aspx lapon is egy DIV kontrolt jelenítünk meg, de itt a kontrol szélessége a bal oldalról indulva növekszik, míg az előző példában középről indult a növekedés.
<t:transitionFilter TYPE="barWipe" BEGIN="oDiv.begin" SUBTYPE="vertical" DUR="1" MODE="in" FROM="0.0" TO="1.0" CALCMODE="linear" REPEATCOUNT="1" />

HTML+TIME lehetőségei a Web-alkalmazásokban cikksorozat

barnDoorWipe és barwipe TransitionFilter - HTML+TIME lehetőségei a Web-alkalmazásokban 6. rész