Windows - Az ADAM mentése és visszaállítása és a dsdbutil eszköz

ADAM 5. rész

Az Active Directory Application Mode (ADAM) adat- és log állományok elmenthetők, hogy biztosítsák minden esetben a hozzáférhetőséget az adatokhoz egy esetleges hiba folytán. Cikkünk bemutatja a mentés és visszaállítás lehetőségeit.
Az ADAM mentése
Alapértelmezésben valamennyi ADAM példány a saját adatbázis fájlját (Adamntds.dit) és log állományát a %program files%\Microsoft adam\instancename\data mappában tárolja. Ezek az állományok cégünk mentési tervének részét képezhetik. A mentést a Backup könyvtárról egy harmadik személy által készített mentési eszköz végzi.
Az ADAM visszaállítása
Amikor egy meglévő ADAM példányba visszaállítunk egy adatbázist, akkor előzőleg az ADAM példányt le kell állítanunk, mielőtt a műveletet megkezdenénk. Emellett javasolt, hogy mozgassuk át, vagy töröljük a meglévő adatbázist és log állományt az ADAM példányból, mielőtt visszaállítást végeznénk.
Megbízható visszaállítás
Ha a címtárból véletlenül törlünk, vagy módosítunk adatot, és ha ezek az objektumok replikálódnak, akkor megbízható visszaállításra van szükségünk, hogy az eredeti adatot visszanyerjük. Ehhez futtatnunk kell a dsdbutil eszközt, miután visszaállítottuk az adatot, de mielőtt újraindítanánk az ADAM példányt. A dsdbutil segítségével kijelölhetünk mappákat megbízható visszaállításra. Amikor egy objektum megbízható visszaállításra jelölt, akkor a frissítési sorrend száma úgy változik meg, hogy magasabb lesz bármely más frissítési számnál a konfigurációs készletben. Ez biztosítja, hogy bármely adat, amelyet visszaállítunk, megfelelően replikálódjon a konfigurációs beállításon keresztül.
Ha egy ADAM mentés egy futó ADAM példányra állítunk vissza, akkor a Backup függőben hagyja a visszaállított állományokat, és nem írja a fájlokat a lemezre, amíg a gép újra nincs indítva. Ebben a szituációban, bármely címtárváltoztatás, amely a futó ADAM példányban történik a mentés után, el fog veszni.
Ha véletlenül elindítunk egy ADAM visszaállítást az aktuálisan futó ADAM példány felett, akkor javasolt, hogy azonnal indítsuk újra a gépet, állítsuk le az ADAM példányt és végezzük el a visszaállítást újra.
A dsdbutil eszköz
A dsdbutil eszköz segítségével többféle kezelési feladat érhető el az ADAM példányokkal kapcsolatban. Most a visszaállítással kapcsolatos funkciókat ismertetjük. Ha elindítjuk az eszközt (%windir%\ADAM mappában található), akkor egy prompt-ot kapunk, és parancsokat adhatunk meg.
  • Activate instance – ez a parancs kezelésre választ ki egy ADAM példányt. Nem használható olyan példány, amely éppen fut. Használata:
activate instance példánynév
  • Authoritative restore – megbízható visszaállítás. Szintaxisa:
{restore database|restore database verinc %d|
restore subtree %s|restore subtree %s verinc %d|
restore object %s|restore object %s verinc %d}
Database paraméter esetén az egész adatbázis biztonságos visszaállítás alá esik. Ha a verinc paramétert is használjuk, akkor a verziószám a kor (napok) és a megadott paraméter szorzatából áll elő. Verinc paraméter hiányában 100000-el szoroz. A subtree paraméter megadásával a megadott alsó részfa megbízhatóan lesz visszaállítva. Az object paraméterrel objektumokat jelölhetünk megbízható visszaállításra. A quit paranccsal tudjuk a prompt-ot elhagyni.
  • Quit - kilépés

ADAM cikksorozat