C# - A priorityClass elem használata

HTML+TIME lehetőségei a Web-alkalmazásokban 8. rész

forráskód letöltése
Cikksorozatunknak ebben a számában a HTML + TIME rendszer egy újabb elemét ismerhetjük meg, nevezetesen a priorityClass elemet. A cikkben bemutatjuk, hogyan deklarálható az adott weblap HTML kódjában, milyen attribútumokkal rendelkezik, és ezek milyen értékekkel bírnak. A mellékelt példában felhasználásának gyakorlati oldalával is találkozhatunk.
Mellékelt példa megnyitása előtt szükséges egy HTMLPlusTIME08 nevű virtuális könyvtár létrehozása, mely a példa könyvtárára mutat. Ehhez futtassa le a mellékelt CreateVD.js parancsállományt.
A priorityClass osztály felhasználására jellemző, hogy az EXCL elemen belül megadott objektumok időzített viselkedését módosítja úgy, hogy bizonyos prioritási sorrendeket állít fel az objektumok egymásutániságának sorrendjében. Az EXCL elemen belül megadott objektumokat elegendő a priorityClass elembe ágyazni – külön-külön, vagy egyben -, és az elem megfelelő attribútumát beállítani.
Az elem csak attribútumokat tartalmaz, metódusokat nem. Ezek listáját a következő táblázat tartalmazza:
Attribútum Jellemző
HIGHER Megadható, hogy milyen viselkedést tanúsítson az adott objektum akkor, ha egy magasabb prioritással rendelkező objektum elkezdi a műveletet. Értékei: STOP (befejeződik a művelet a magasabb prioritású objektum műveletének kezdetekor), PAUSE (megszakítja a műveletet, majd a magasabb prioritású objektum műveletének befejezése után folytatja azt).
LOWER Megadható, hogy miként működjön az alacsonyabb prioritású objektum. Értékei: NEVER (az alacsonyabb prioritású objektum műveletének kezdése elmarad), DEFER (az alacsonyabb prioritású objektum műveletének kezdése eltolódik a magasabb prioritással rendelkező objektum műveletének befejezéséig).
PEERS A fenti két művelet ötvözése, vagyis értékei a fenti két attribútum értékei lehetnek.
A mellékelt példa WebForm1.aspx lapján a HIGHER attribútum használatára láthatunk példát. A deklarációt a következőképpen kell megadni az oldal HTML kódjában.
Első lépésben nyitunk egy EXCL tagot:
<t:excl id="t1"begin="0;indefinite">
Majd deklaráljuk az első objektumot a priorityClass elemmel:
 <t:priorityclass>
  ...
 </t:priorityclass>
Ezt követi a második priorityClass elem deklarációja, mely az alacsonyabb prioritással rendelkező bekezdést fogja tartalmazni. Itt kell megadni a HIGHER attribútumban az objektum viselkedését a magasabb prioritással rendelkező objektum műveletének kezdetekor.
 <t:priorityclass higher="stop">
  ...
 </t:priorityclass>
</t:excl>
Most azt választottuk, hogy a második bekezdés megjelenítése álljon meg abszolút akkor, amikor az első bekezdés megjelenik. Ennek megjelenése már nem is folytatódik az első bekezdés eltűnése után.
A WebForm2.aspx lapon a két objektum viselkedését a PEERS attribútummal szabályozzuk. A tagok deklarációja a következőképpen fest:
Elsőként itt is a befogadó EXCL tagot hozzuk létre:
<t:excl>
Majd a priorityClass elemen belül elhelyezünk két bekezdést egy-egy SPAN tagon belül, melyek egymáshoz viszonyított kapcsolatát a PEERS elemmel adhatjuk meg.
 <t:priorityclass peers="pause">
 2 bekezdés kódja...
 </t:priorityclass>
</t:excl>
Az első bekezdés itt 5 másodpercig látszik, majd a másik megjelenése következik, minek befejezésekor az első bekezdés ismét megjelenik a maradék időt is kitöltve a megadott DUR terminusból.

HTML+TIME lehetőségei a Web-alkalmazásokban cikksorozat

A priorityClass elem használata - HTML+TIME lehetőségei a Web-alkalmazásokban 8. rész