Windows - Active Directory teljesítménytesztelő

A Microsoft egy parancssori eszközének segítségével terheléses tesztet végezhetünk az Active Directory-n. Cikkünk ismertetőt és példákat nyújt a teszt használatához, amellyel megállapíthatjuk, hogy melyek a szűk keresztmetszetek a tervezett rendszerben, és célirányos fejlesztéssel javíthatjuk így a teljesítményt.
Az ADTest egy Active Directory terhelésgeneráló eszköz. Letölthető az alábbi weblaptól:
http://download.microsoft.com/download/a/2/9/a29d783d-e1de-493f-acf1-5e8b4ef8bb95/adtest.msi
Lehetővé teszi, hogy szimuláljuk a kliens tranzakciókat a kiszolgáló szerveren. A kliens terhelését variálva összefüggésbe hozható a tranzakció aránya az erőforrás alkalmazhatóságával a szerveren, és ezzel képet alkothatunk a rendszerkörnyezet szükségleteiről. Mivel az ADTest általános Active Directory kéréseket tud végezni, ez szintén létrehozhat egy szervezeti egységstruktúrát az Active Directory-n belül. Felvehetünk több szervezeti egységet és felhasználói objektumot ebben az ADTest által létrehozott szervezeti egységben. Emellett felvehetünk attribútumokat a felhasználói objektumokhoz. Amint létrehoztuk a szükséges AD struktúrát, már használhatjuk is az ADTest-et, hogy különféle Active Directory kéréseket végezzünk, mint pl. módosítást, keresést. Számos előre elkészített teszt készült, hogy reprodukáljon néhány tipikus tevékenységet, amelyet kiértékelhetünk. Példák erre az előre elkészített tesztre: interaktív belépés, batch belépés, egy véletlenszerű felhasználó keresése, és egy attribútumának módosítása. A hardverkörnyezet módosításával vagy más tesztparaméterrel bepillantást nyerhetünk a teljesítmény érzékenységébe a különféle beállításoknak.
Ne feledjük, hogy a mérés- és a teljesítmény-gyakorlat akkor hasznos, ha összehasonlítunk platformokat, vagy lekérünk egy általános értelmezést a hardver-szükségletekről az általános megvalósítási környezetekhez.
Habár, mivel ezek a tesztek kényszerű környezetekben futnak, mint amilyen egy izolált labor, nem feltétlenül szükséges közvetlenül üzembe helyezhető környezetbe fordítani őket.
Az első egyszerű teszt
Egy kliensen futtassuk az
adtest –r L1 –V5 
parancsot. Ez a parancs alap LDAP keresési tesztet végez, egy attribútumot visszaadva, és a "-V5" miatt csak egy ciklus fut le.
Térjünk vissza a teszthez,
adtest –r L1 –t20
és nézzük meg a CPU-t a kliensen és a szerver terhelését.
AD/AM tesztelés
Az ADTest szintén használható az Active Directory Application Mode tesztelésére. A teszthez használnunk kell az –adam kapcsolót és megadnunk az ADAM-ot futtató szervert, LDAP port-ot és alkalmazás partíciót (-server, -port és –domain kapcsolók).
Például, ha az ADAM a 1389-es port-ra van beállítva a test nevű gépen, és az adat a DC=TESTDOM,DC=LOCAL partíción tárolódik, akkor a parancs, amellyel az ADTest létrehozza az OU struktúrát a következő lesz:
Adtest.exe –adam –server test –port 1389 –domain dc=testdom,dc=local –run NewRoot –t  20
Az Adtest.exe paraméterei a következők:
Paraméter Leírás
-debug vagy –d Ellenőrzési szint (0-5).
-h vagy -? Parancssori help.
-fail Álljon le hiba esetén.
-file vagy -f Fájl, amelyből a tesztet olvassa. Megadás hiánya esetén az adtest.ats-t használja.
-interval vagy –I Riport időtartama másodpercben.
-log vagy -o Naplófájl neve.
-loop vagy –l Futtatási ciklusok száma.
-mult vagy –m Több gyökérérték használata.
-pause vagy -p Szüneteltetés a kezdeti beállítás után.
-root Érték a [ROOT]-hoz.
-server A szerver, amelyhez kapcsolódunk.
-set vagy -s Változólista: -set x=1:y=2 (kis- és nagybetűkre érzékeny).
-showfailure vagy -sf Megjeleníti a teszt hibáit a képernyőn.
-run vagy -r Teszteli a futást.
-threads vagy -t Futtatási szálak száma.
-noclear vagy -x Ne törölje a környezetet.
-adam ADAM teszt.