Delphi - TIWTreeView

IntraWeb komponensek 17. rész

forráskód letöltése
Ebben a részben a fa (hierarchikus) szerkezetek megjelenítésével, azaz az IWTreeView komponenssel foglalkozunk.
A TreeView elemeit az Items property-n keresztül hozhatjuk létre futási és szerkesztési időben egyaránt.
Az alábbi kódrészletben futási időben hozunk létre egy gyökér és egy alárendelt elemet.
with IWTreeView1 do begin
  Items.Add;
  Items[Items.Count-1].Caption:='Dinamikusan létrehozott gyökér elem';
  Items[Items.Count-1].SubItems.Add;
  Items[Items.Count-1].SubItems[0].Caption:='Dinamikusan létrehozott alárendelt elem';
end;
Ha az elemeket szerkesztési időben akarjuk létrehozni, akkor kattintsunk duplán az Items property-n. Megjelenik egy ablak, ahol a TreeView elemeit szerkeszthetjük. Az egér jobb oldali gombjával kattintva megjelenik egy helyi menü, ahonnan az elem létrehozását és törlését vezérelhetjük.
Property-k
Align
Osztály: TIWTreeView
property Align: TAlign;
A komponens igazítását teszi lehetővé. Az igazítás mindig a böngészőprogramban beállított ablak méretéhez képest történik.
Érték Jelentése
alBottom Az ablak aljára.
alClient A megjelenő komponens az ablak teljes területét lefedi.
alCustom Felhasználó által beállított igazítás.
alLeft Az ablak bal oldalára.
alNone Nincs igazítás.
alRight Az ablak jobb oldalára.
alTop Az ablak tetejére.
Anchors
Osztály: TIWTreeView
property Anchors: TAnchors;
Horgony. Ez a property azt szabályozza, hogy a komponens elhelyezkedése miként változzon, ha a felhasználó átméretezi a böngészőablakot. A komponens 4 oldalához külön-külön értékek tartoznak, melyek igazra állításával a horgonyok használatát bekapcsolhatjuk. Ezek az értékek a következők: akLeft, akTop, akRight, akBottom.
Ha például igazra állítjuk az akLeft és akRight property-k értékét, akkor a böngészőablak szélességváltozását a komponens is nyomon fogja követni. Szélességének és a böngészőablak szélességének aránya mindig ugyanaz marad.
A megjelenő Weboldalon a menüsor ott jelenik meg, ahol elhelyezzük a Form-on (nem csak az oldal tetején).
Cursor
Osztály: TIWTreeView
property Cursor: TCursor;
A funkció nem működik.
Font
Osztály: TIWTreeView
property Font: TIWFont;
A TreeView-ben megjelenő feliratok betűtípusának beállítását teszi lehetővé. A tulajdonságok beállításához nem tartozik szerkesztőablak.
Height
Osztály: TIWTreeView
property Height: Integer;
A komponens magassága.
Hint
Osztály: TIWTreeView
property Hint: String;
Buborékfelirat. Használatához a ShowHint értékét igazra kell állítani.
HorScrollBarVisible
Osztály: TIWTreeView
property HorScrollBarVisible: Boolean;
A vízszintes görgetősáv megjelenítését szabályozza.
Items
Osztály: TIWTreeView
property Items: TIWTreeViewItems;
A hierarchikus szerkezetben megjelenő elem szerkesztésére szolgál. A property szerkesztési és futási időben egyaránt elérhető.
Left
Osztály: TIWTreeView
property Left: Integer;
A komponens bal oldalának koordinátája.
ParentShowHint
Osztály: TIWTreeView
property ParentShowHint: Boolean;
Igaz érték esetén a komponens a szülője ShowHint értékét használja, hamis érték esetén a sajátját.
ShowHint
Osztály: TIWTreeView
property ShowHint: Boolean;
Igaz érték esetén engedélyezi a Hint-ben megadott szöveg kiíratását buborékként. Hamis érték esetén tiltja a Hint használatát.
Top
Osztály: TIWTreeView
property Top: Integer;
A komponens tetejének koordinátája.
TreeViewImages
Osztály: TIWTreeView
property TreeViewImages: TIWTreeViewImages;
A TreeView-ben az egyes elemek mellett különböző ikonok jelennek meg. Amennyiben számunkra nem felelnek meg ezek az ikonok, ezen property segítségével lehetőségünk van új képeket megadni. A különböző típusú elemekhez különböző képeket rendelhetünk hozzá.
VertScrollBarVisible
Osztály: TIWTreeView
property VertScrollBarVisible: Boolean;
A függőleges görgetősáv megjelenítését szabályozza.
Visible
Osztály: TIWTreeView
property Visible: Boolean;
Igaz érték esetén a komponens látható, hamis érték megadása esetén eltűnik.
Width
Osztály: TIWTreeView
property Width: Integer;
A komponens szélessége.
ZIndex
Osztály: TIWTreeView
property ZIndex: Integer;
A komponens Z irányú indexe. Ennek akkor van jelentősége, amikor két komponens fedi egymást. Ha két vagy több komponensnél ugyanazt az értéket állítjuk be, akkor a takarás beállítása a komponensek létrehozási sorrendjének megfelelően kerül beállításra.

IntraWeb komponensek cikksorozat