Windows - Tartomány átnevező eszköz Windows 2003 szerverhez

Tartomány átnevezése 1. rész

A cikkünkben ismertetett program egy biztonságos és támogatott módszert használ arra, hogy átnevezzen egy vagy több tartományt (valamint az alkalmazás könyvtár partíciókat) egy telepített Active Directory erdőben. A DNS neve és/vagy a NetBIOS neve egy tartománynak egyaránt változhat a tartomány átnevező művelet segítségével.
A Windows 2003 szerverhez megjelent tartomány átnevező eszköz az alábbi helyről tölthető le:
http://download.microsoft.com/download/5/6/d/56df978b-9a76-487e-80b7-0250289f2579/domainrename.exe
Ez az eszköz csak Windows 2003-al használható.
Bevezetés
A Windows 2003 szervercsalád lehetővé teszi számunkra, hogy átnevezzünk egy tartományt az Active Directory erdőben, miután a struktúra előállt. Ez Windows 2000-ben nem volt lehetséges. Az AD erdő struktúrája az eredménye annak a parancsnak, amely tartományt, és hierarchikus tartományneveket hoz létre. Az erdő gyökértartományával kezdve valamennyi gyermek tartomány a megkülönböztető nevét és alapértelmezett DNS nevét az erdő gyökér tartománynevéből származtatja. Ugyanez igaz minden újabb fára az erdőben. Egy hierarchikus struktúrájú tartományrendszer megváltoztatásának módja az, ha átnevezzük a tartományokat. Például átnevezhetünk egy gyermek tartományt, hogy más szülője legyen, vagy hogy új gyökér fa tartomány legyen belőle.
Valamennyi esetben átpozícionálunk egy meglévő tartományt, hogy létrehozzunk egy különböző tartományfa struktúrát. Másképpen fogalmazva átnevezhetünk tartományt anélkül, hogy az kihatna a struktúrára. Például, ha átnevezünk egy gyökértartományt, akkor a gyermek tartományok nevei mind megváltoznak, de nem jön létre egy különböző tartományfa struktúra.
A Windows 2003 szerverben a tartomány átnevező műveletek célja egy támogatott módszer biztosítása az átnevezésre szükség esetén. Nem arra terveztetett, hogy rutinművelet legyen. Emiatt az átnevezési folyamat lehetséges a Windows 2003 szerverben, de a művelet komplex, és nem éppen könnyen érthető.
Kényszerek, amelyek a tartomány átstrukturálásra vonatkoznak egy Windows 2000 erdőben
Az újra strukturáló képességek egy Windows 2003 szerver erdőben megoldást nyújtanak néhány problémára, amelyek nem a Windows 2000 szervercsaládnak szólnak. Egy Windows 2000 erdőben, a tartományok átnevezése lényegében lehetetlen, miután az Active Directory konfigurálása megtörtént, anélkül, hogy elmozgatnánk a tartomány tartalmát, vagy újra létrehoznánk. A kényszerek, amelyek a tartománynév változtatásokra, vagy átstrukturálásra vonatkoznak, tulajdonképpen tiltó kényszerek.
Egy Windows 2000 erdőben nem lehet:
  • Változtatni a DNS nevén, vagy a NetBIOS nevén egy tartománynak. Ámbár nem tudunk átnevezni egy tartományt, ugyanazt az eredményt érhetjük el, ha átmozgatjuk a tartalmát egy új tartományba, amelynek ugyanaz a neve, mint a meglévő tartományé. (Az Active Directory Object Manager (MoveTree) a Windows 2000 szervercsalád Support Tools csomagjában arra használható, hogy címtár objektumokat másoljon tartományok között.)
  • Egy tartomány átmozgatása egy erdőn belül egy művelettel. Ezúton klónozhatunk be és mozgathatunk ki elemeket egy tartományból, de nem mozgathatunk egy adott fán belül tartományt.
  • Kettéválasztani egy tartományt két tartományra egy művelettel. Ahhoz, hogy felosszunk egy tartományt, létre kell hoznunk egy új tartományt és átmozgatni a megfelelő felhasználókat és erőforrásokat a meglévő tartományból az újba.
  • Összefűzni két tartományt szintén nem lehet egy tartománnyá. Ahhoz, hogy ezt megtegyük, minden tartalmát az egyik tartománynak át kell mozgatnunk a másikba, és vissza kell fokoznunk a tartományvezérlőket, amelyek tartományát meg akarjuk szüntetni.
Így egy Windows 2000-ben jelentős adminisztrációs többletköltséggel járnak azok a műveletek, amelyek kézi mozgatást igényelnek, hogy tartományfa újrastrukturálást, vagy átnevezést végezhessünk.
A Windows 2003 szerver erdők átstrukturálására vonatkozó kényszerek
A Windows 2003 szervercsalád biztonságos eszközöket kínál arra az esetre, ha tartományt szeretnénk átnevezni, átstrukturálni. Amikor döntést hozunk, hogy miként alakítsuk át a tartományi erdő szerkezetet, legyünk biztosak annak elhatározásában, hogy mit nem tehetünk meg ezzel az eszközzel. Nem támogatott műveletek itt is megtalálhatók.
Egy Windows 2003 szerver erdőben nem tudunk:
  • Változtatni azon, hogy melyik tartomány az erdő gyökértartománya. DNS vagy NetBIOS nevét változtatni az erdő gyökér tartományának lehetséges és támogatott.
  • Tartományokat kidobni az erdőből, vagy felvenni az erdőbe. A tartományok száma az erdőn belül meg kell, hogy egyezzen a művelet előtt és után egyaránt.
  • Átnevezni egy tartományt ugyanazon a néven, amellyel egy másik tartomány már létezik.
Mikor használjuk a tartomány átnevezést
A tartomány átnevezésének lehetősége azt a rugalmasságot nyújtja, hogy a fontos névváltoztatások, vagy struktúra átalakítások a szervezet igényei szerint megvalósíthatók. A tartomány átnevezést használva nem csak a nevét változtathatjuk meg egy tartománynak, hanem a struktúrát, hierarchiát is, vagyis egy tartomány, amely egy tartományi fában helyezkedik el, átkerülhet másik fába is, azonban nem arra tervezték, hogy több erdőt összefűzzünk, vagy tartományokat erdők között mozgassunk.
A tartomány átnevező műveletet alkalmazva, számos változtatást végezhetünk el egy meglévő Windows 2003 szerverben, mint pl.:
  • Egyszerű átnevezés anélkül, hogy újrapozícionálnánk bármely tartományt a fastruktúrában.
  • Új tartományfa struktúra létrehozása, áthelyezve a tartományt a fában.
  • Új fa létrehozása.

Tartomány átnevezése cikksorozat