Delphi - TIWURL

IntraWeb komponensek 18. rész

forráskód letöltése
Egy korábbi részben megismerkedtünk az IWURL komponenssel, amely segítségével linkeket jeleníthettünk meg egy weboldalon. Az IWURL esetében mi adhattuk meg, hogy mi történjen akkor, ha a felhasználó a linkre kattint. Az IWURL komponens hasonlóan működik. Megjelenít egy linket, de ha a linkre rákattintunk, akkor a böngészőprogram azonnal egy megadott URL címre ugrik.
A komponens egy linket jelenít meg. Az URL property-ben adhatjuk meg azt az URL címet, amelyre a böngészőprogramnak ugrania kell, ha a felhasználó a linkre kattint. A böngészőprogram vezérlése automatikusan történik, nem kell nekünk gondoskodnunk az új cím betöltéséről.
Property-k
Align
Osztály: TIWURL
property Align: TAlign;
A komponens igazítását teszi lehetővé. Az igazítás mindig a böngészőprogramban beállított ablak méretéhez képest történik.
Érték Jelentése
alBottom Az ablak aljára.
alClient A megjelenő komponens az ablak teljes területét lefedi.
alCustom Felhasználó által beállított igazítás.
alLeft Az ablak bal oldalára.
alNone Nincs igazítás.
alRight Az ablak jobb oldalára.
alTop Az ablak tetejére.
Anchors
Osztály: TIWURL
property Anchors: TAnchors;
Horgony. Ez a property azt szabályozza, hogy a komponens elhelyezkedése miként változzon, ha a felhasználó átméretezi a böngészőablakot. A komponens 4 oldalához külön-külön értékek tartoznak, melyek igazra állításával a horgonyok használatát bekapcsolhatjuk. Ezek az értékek a következők: akLeft, akTop, akRight, akBottom.
Ha például igazra állítjuk az akLeft és akRight property-k értékét, akkor a böngészőablak szélességváltozását a komponens is nyomon követi. Szélességének és a böngészőablak szélességének aránya mindig ugyanaz marad.
Caption
Osztály: TIWURL
property Caption: String;
A link felirata.
Color
Osztály: TIWList
property Color: TColor;
A megjelenítendő link színe.
Cursor
Osztály: TIWURL
property Cursor: TCursor;
A funkció nem működik.
Enabled
Osztály: TIWList
property Enabled: Boolean;
Igaz érték esetén a komponens linkként működik. Ha a property értékét hamisra állítjuk, a link felirata csak statikus szövegként jelenik meg, és az aláhúzás is eltűnik. Ilyenkor olyan, mint ha egy IWLabel komponens lenne.
ExtraTagParams
Osztály: TIWURL
property ExtraTagParams: TStrings;
Egyéb, a böngésző által értelmezhető HTML kódok hozzáadását teszi lehetővé.
Font
Osztály: TIWURL
property Font: TIWFont;
A megjelenítendő Caption betűtípusának beállítását teszi lehetővé. A tulajdonságok beállításához nem tartozik szerkesztőablak.
Height
Osztály: TIWURL
property Height: Integer;
A komponens magassága.
Hint
Osztály: TIWURL
property Hint: String;
Buborékfelirat. Használatához a ShowHint értékét igazra kell állítani.
Left
Osztály: TIWURL
property Left: Integer;
A komponens bal oldalának koordinátája.
ParentShowHint
Osztály: TIWURL
property ParentShowHint: Boolean;
Igaz érték esetén a komponens a szülője ShowHint értékét használja, hamis érték esetén a sajátját.
ScriptEvents
Osztály: TIWURL
property ScriptEvents: TIWScriptEvents;
Különböző események használatát JavaScript-ektől vagy egyszerű kifejezésektől tehetjük függővé. A kifejezésnek vagy Script-nek logikai értékkel kell visszatérnie.
JavaScript-ek írásához használhatjuk a Form JavaScript property-jét. Script írásakor két szabályt be kell tartanunk: nem használhatunk idézőjelet, csak a Delphi-ben szokásos ’ jelet; a Script nem végződhet pontosvesszővel.
ShowHint
Osztály: TIWURL
property ShowHint: Boolean;
Igaz érték esetén engedélyezi a Hint-ben megadott szöveg kiíratását buborékként. Hamis érték esetén tiltja a Hint használatát.
TerminateApp
Osztály: TIWURL
property TerminateApp: Boolean;
Igaz érték esetén az új URL betöltésekor az alkalmazás futása befejeződik.
Top
Osztály: TIWURL
property Top: Integer;
A komponens tetejének koordinátája.
URL
Osztály: TIWURL
property URL: String;
Ebben a property-ben adhatjuk meg azt az URL címet, amelyre a böngészőprogramnak ugrania kell.
UseTarget
Osztály: TIWURL
property UseTarget: Boolean;
Igaz érték esetén a betöltendő URL új ablakban jelenik meg.
Visible
Osztály: TIWURL
property Visible: Boolean;
Igaz érték esetén a komponens látható, hamis érték megadása esetén eltűnik.
Width
Osztály: TIWURL
property Width: Integer;
A komponens szélessége.
ZIndex
Osztály: TIWURL
property ZIndex: Integer;
A komponens Z irányú indexe. Ennek akkor van jelentősége, amikor két komponens fedi egymást. Ha két vagy több komponensnél ugyanazt az értéket állítjuk be, akkor a takarás beállítása a komponensek létrehozási sorrendjének megfelelően kerül beállításra.

IntraWeb komponensek cikksorozat