Delphi - TIWRule

IntraWeb komponensek 19. rész

forráskód letöltése
Ebben a részben az IWRule komponenssel ismerkedünk meg, amely segítségével egy vízszintes elválasztó vonalat hozhatunk létre a weboldalon.
Property-k
Align
Osztály: TIWRule
property Align: TAlign;
A komponens igazítását teszi lehetővé. Az igazítás mindig a böngészőprogramban beállított ablak méretéhez képest történik.
Érték Jelentése
alBottom Az ablak aljára.
alClient A megjelenő komponens az ablak teljes területét lefedi.
alCustom Felhasználó által beállított igazítás.
alLeft Az ablak bal oldalára.
alNone Nincs igazítás.
alRight Az ablak jobb oldalára.
alTop Az ablak tetejére.
Anchors
Osztály: TIWRule
property Anchors: TAnchors;
Horgony. Ez a property azt szabályozza, hogy a komponens elhelyezkedése miként változzon, ha a felhasználó átméretezi a böngészőablakot. A komponens 4 oldalához külön-külön értékek tartoznak, melyek igazra állításával a horgonyok használatát bekapcsolhatjuk. Ezek az értékek a következők: akLeft, akTop, akRight, akBottom.
Ha például igazra állítjuk az akLeft és akRight property-k értékét, akkor a böngészőablak szélességváltozását a komponens is nyomon követi. Szélességének és a böngészőablak szélességének aránya mindig ugyanaz marad.
A megjelenő weboldalon a menüsor ott jelenik meg, ahol elhelyezzük a Form-on (nem csak az oldal tetején).
Cursor
Osztály: TIWRule
property Cursor: TCursor;
A funkció nem működik.
Height
Osztály: TIWRule
property Height: Integer;
A komponens magassága.
Hint
Osztály: TIWRule
property Hint: String;
Buborékfelirat. Használatához a ShowHint értékét igazra kell állítani.
Left
Osztály: TIWRule
property Left: Integer;
A komponens bal oldalának koordinátája.
ParentShowHint
Osztály: TIWRule
property ParentShowHint: Boolean;
Igaz érték esetén a komponens a szülője ShowHint értékét használja, hamis érték esetén a sajátját.
ShowHint
Osztály: TIWRule
property ShowHint: Boolean;
Igaz érték esetén engedélyezi a Hint-ben megadott szöveg kiíratását buborékként. Hamis érték esetén tiltja a Hint használatát.
Top
Osztály: TIWRule
property Top: Integer;
A komponens tetejének koordinátája.
Visible
Osztály: TIWRule
property Visible: Boolean;
Igaz érték esetén a komponens látható, hamis érték megadása esetén eltűnik.
Width
Osztály: TIWRule
property Width: Integer;
A komponens szélessége.
ZIndex
Osztály: TIWRule
property ZIndex: Integer;
A komponens Z irányú indexe. Ennek akkor van jelentősége, amikor két komponens fedi egymást. Ha két vagy több komponensnél ugyanazt az értéket állítjuk be, akkor a takarás beállítása a komponensek létrehozási sorrendjének megfelelően kerül beállításra.

IntraWeb komponensek cikksorozat