Delphi - Tetszőleges komponens animált megjelenítése/eltüntetése

forráskód letöltése
Ha túl egyhangúnak találja, hogy egy-egy komponenst a Visible:=false érték adással egyszerűen tüntesse el, akkor ajánljuk a mellékelt komponenst, melyhez egy tetszőleges komponenst kapcsolhat és segítségével az eltüntetést animálva végezheti el.

A komponens megjelenítése is hasonlóan, animálva történhet. Az animáció történhet vízszintesen, függőlegesen, átlósan illetve ezek kombinációjával is.

Az animációt egy Windows függvény végzi, nekünk csak meg kell hívni a megfelelő paraméterekkel. A mellékelt példaprogram megnyitása előtt az Animator.pas-ban lévő komponenst telepítenie kell a Delphi alá.

A komponens használatához a Control nevű property-nél ki kell választani a Form-on található komponensek közül azt, amelyiket animálva szeretnénk eltüntetni, illetve megjeleníteni.

Az animáció irányát a Direction property segítségével határozhatjuk meg. Értéke az alábbiak egyike lehet:
  • dLeft - balra
  • dLeftTop - balra fel
  • dTop - fel
  • dRightTop - jobbra fel
  • dRight - jobbra
  • dRigthBottom - jobbra le
  • dBottom - le
  • dLeftBottom - balra le
  • dCenter - az adott komponens középpontja felé
Az animáció idejét az Interval property-ben adhatjuk meg ezredmásodpercben.

Ha a Slide property-t igazra állítjuk, akkor az animáció az egész komponenst mozgatja.

A kiválasztott komponens animált megjelenítését a Show eljárással kezdeményezhetjük, míg eltüntetni a Hide eljárással lehetséges.

Az animáláshoz az AnimateWindow nevű Windows függvényt kell meghívnunk a megfelelő paraméterekkel, mely a komponens fenti property-eiből előállítható.

A függvény csak Win98, illetve NT esetén Win2000 verzióktól kezdve használható.