Delphi - Rendszer tulajdonságok komponense

forráskód letöltése
Ebben a cikkben egy olyan komponenst készítünk, mely 58 különböző értéket szolgáltat a property-ein keresztül az aktuális rendszerről. Az adatok között megtalálhatjuk többek között azt az információt, hogy a rendszer indulása normál, vagy biztonsági üzemmódban történt-e, megtudhatjuk, hogy van-e egér telepítve, ennek hány gombja van, van-e rajta kerék. Ehhez hasonlóan megtudható, hogy van-e hálózati kártya a gépben, a képernyőnek mekkora a szélessége, magassága, mekkora a virtuális képernyő méret (több monitor esetén), stb. A mellékelt példaprogram megnyitása előtt a SystemMetrics.pas-ban lévő komponenst telepítenie kell a Delphi alá.

A komponens működése egyszerű: a szükséges adatokat a GetSystemMetrics függvény szolgáltatja. Minden egyes property-nek ezzel adunk értéket. Hogy melyik érték mit is jelent pontosan, az a Help-ben a GetSystemMetrics függvénynél részletesen olvasható, de a property-k többsége név alapján egyértelműen azonosítható, pl.: ScreenHeight a képernyő szélességét adja meg pixelben.

A komponens property-ei a published részben deklaráltak. Ez csupán azért történt, hogy az értékek már rögtön a komponens felhelyezése után olvashatók legyenek. Mivel ezek az értékek programból nem változtathatóak, így a property write metódusa nem is tesz semmit.