Delphi - Internet áruház készítése Delphi-vel

Internet áruház 11. rész

forráskód letöltése
Múlt héten elkészült az áruház olyan szintig, hogy már képes volt rendelést fogadni.

A mostani részben az interneten beérkezett rendelést rögtön e-mail-ben vissza is igazolja a programunk, amennyiben annak adatait eltárolta a megrendelések adatbázisába. A mellékelt példaprogram megnyitása előtt a következő teendőket kell elvégezni, hogy a program működőképes legyen:
 • A HTMLProducer.pas-ban lévő komponenst telepítenie kell a Delphi alá. (Ezt a komponenst a cikksorozat 6. részénél hoztuk létre, forráskódja az ottani példánál található!)
 • Kérjük, hozza létre az ASWEBSHOP11 alias-t. Ez mutasson a mellékelt példaprogram Data könyvtárára, az adatbázis elérés végett.
 • A lefordított WS11.EXE-t helyezze a web szerver scripts könyvtárába, ahonnan az futtatható.
 • A mellékelt HTM könyvtár tartalmát pedig helyezze el a web szerveren úgy, hogy az egy böngészőn keresztül elérhető legyen. Például másolja a C:\Inetpub\wwwroot\webshop\11\ könyvtárba. Ekkor a böngészőben a www.animare.hu/webshop/11/ cím beírásakor meg kell hogy jelenjen a kezdő oldal. Persze a web szerver neve mindenkinél más és más lesz. A mellékelt példában a webshop\11\ könyvtárra több hivatkozás is van az egyes web lapokon, így kérjük ettől Ön se térjen el.


A jelenlegi cikk elolvasása előtt javasoljuk a sorozat előző részeinek megismerését, mivel a mostani ismeretek csupán kiegészítői az előzőeknek, így azok ismerete nélkül e konkrét cikk tartalma sem érthető meg teljes egészében.


A rendelést visszaigazoló e-mail küldése viszonylag egyszerű feladat. Az e-mail küldését akkor kell megtennünk, miután már megtörtént a rendelés adatainak tárolása, de az adatbázisok még nem kerültek lezárásra, vagyis épp az adott rendelés az aktuális rekord a sales.dbf-ben.

Az AddSales függvényünkbe erre a helyre tesszük a SendSalesMail eljárásunk hívását, mely elvégzi a mail küldését.
function TWebModule1.AddSales: boolean;
begin
  .....
     if tProduct.Locate('ID', StrToInt(product), 
         []) then begin
      tSalesItemPRICE.Value:=tProductPRICE.Value;
      tSalesItemTAX.Value:=tProductTAX.Value;
     end;
     tSalesItem.Post;
    end;
   end;

   SendSalesMail;

   tProduct.Close;
   tSalesItem.Close;
   tSales.Close;

  .....
end;
A SendSalesMail egy TNMSMTP komponenst használ, melynek segítségével képesek vagyunk programból egy tetszőleges mailszerverhez kapcsolódni és egy tetszőleges e-mail-t elküldeni.

A forráskód az eljárás elején hiányos, mivel itt mindenkinek a saját adatait kell megadni, mint például az e-mailt küldő szerver nevét, saját e-mail címét, stb.

Az e-mail szöveges részében felsoroljuk a megrendelt termékeket, árukat. Ezeket a sales.dbf aktuális rekordjából, illetve a salesit.dbf-ből nyerjük.

Ha a levél összeállt, akkor már csak kapcsolódnunk kell a mailszerverhez, a Connect eljárás hívásával.
procedure TWebModule1.SendSalesMail;
var
 a, b, c, oc, cou: double;
begin
 with NMSMTP1 do begin
  Host:='';//web szerverünk neve, pl: mail.animare.hu
  with PostMessage do begin
   FromAddress:='';
    //saját e-mail címünk, pl: animare@animare.hu
   FromName:='';//küldő neve, pl: Animare Software
   ReplyTo:='';
     //hiba esetén erre az e-mail-re jön vissza a levél
   ToCarbonCopy.Add('');//másolatot kap az adott e-mail-ről
   Subject:='Megrendelés visszaigazolás';
   ToAddress.Add(tSalesEMAIL.Value);
   with Body do begin
    Add('*****************');
    Add('Az alábbi levél nem egy valós megrendelés,
       csupán egy teszt program eredménye.');
    Add('*****************');
    Add('');
    Add('');
    Add('A megrendelését megkaptuk, ezúton is 
       köszönjük!');
    Add('');
    Add('Rendelését az alábbi adatokkal vettük fel a
      nyilvántartásunkba:');
    Add('');
    Add('Az időpontja: '+FormatDateTime('yyyy. mm. dd.', 
       tSalesSALESDATE.Value)+' '+tSalesSALESTIME.Value);
    Add('');
    if tSalesItem.RecordCount>0 then begin
     Add('A rendelt termékek:');
     tSalesItem.First;
     oc:=0;
     while not tSalesItem.Eof do begin
      a:=tSalesItemPRICE.Value;
      b:=tSalesItemTAX.Value;
      cou:=tSalesItemCOUNT.Value;
      c:=Round(a*(b/100+1))*cou;
      Add('- '+tSalesItemProductName.Value+' (Ára: '+
          IntToStr(Round(a))+' Ft + '+IntToStr(Round(b))+
          '% ÁFA x '+tSalesItemCOUNT.AsString+' db = '+
          IntToStr(Round(c))+' Ft)');
      oc:=oc+c;
      tSalesItem.Next;
     end;
     Add('Összesen fizetendő: '+IntToStr(Round(oc))+' Ft + 
        postaköltség');
    end;
    Add('');
    Add('');
    Add('Postai cím: '+tSalesNAME.Value+' '+tSalesIRSZ.Value+
       ' '+tSalesCITY.Value+', '+tSalesSTREET.Value);
    if tSalesCOMPANY.Value+tSalesCIRSZ.Value<>'' then begin
     Add('Számla adatai: '+tSalesCOMPANY.Value+' '+
       tSalesCIRSZ.Value+' '+tSalesCCITY.Value+', '+
       tSalesCSTREET.Value);
    end;
    Add('');
    Add('Fizetési mód: postai utánvét');
    Add('A rendelt terméket hamarosan feladjuk a megadott
       címre postai utánvéttel.');
   end;
  end;
  Connect;
 end;
end;
Amikor a kapcsolat létrejön a programunk és a levelező szerver között, akkor jön létre a TNMSMTP komponens OnConnect eseménye. Ekkor nincs más teendőnk, mint a SendMail eljárás hívásával az e-mail-t ténylegesen elküldeni, majd a Disconnect-el bontani a kapcsolatot.
procedure TWebModule1.NMSMTP1Connect(Sender: TObject);
begin
 NMSMTP1.SendMail;
 NMSMTP1.Disconnect;
end;

Internet áruház cikksorozat