Delphi - Egyedi formátumú adat elhelyezése vágólapon

forráskód letöltése
Vágólapon általában szöveget szoktunk elhelyezni, amit ezután vagy ugyanabban az alkalmazásban, vagy egy másikban használunk fel.

A szöveg mellett perszer mást is helyezhetünk a vágólapra. Ennek tartalma lehet kép, hang, Delphi komponens, stb.

Megoldható viszont az is, hogy egy teljesen egyedi formátumú adatot helyezzünk el a vágólapon.

Mellékelt példában az alábbi struktúrájú adat kerül a vágólapra:
 TRec=record
  num: integer;
  date: TDateTime;
 end;
Ennek megvalósításához először regisztrálnunk kell egy saját formátumot, amit a RegisterClipboardFormat függvény hívásával tehetünk meg. Paraméterként egy tetszőleges szöveget adhatunk, mely az új formátum leírása lehet. A visszatérési értéket eltároljuk, később még szükségünk lesz rá.
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 CF_NEWFORMAT:=RegisterClipboardFormat('Animare Clipboard Format');
end;
Létrehozunk egy ClipboardSetData eljárást, mely a fenti rekordot helyezi el vágólapon. Paraméterként egy ilyen típusú változót kell átadnunk, aminek előtte természetesen értéket adunk.
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 a: TRec;
begin
 a.num:=TrackBar1.Position;
 a.date:=MonthCalendar1.Date;
 ClipboardSetData(a);
end;
A ClipboardSetData működése a következő: első lépésként egy memória stream-re másolja a kapott változó tartalmát, így lehetőségünk nyílik egy egységes memória területként, akár bájtonként is elérni a változó tartalmát.

A GlobalAlloc-al memória területet foglalunk a globális memóriából és a stream-ból ide másoljuk az adatokat. Végül már csak annyi a teendő, hogy a TClipboard SetAsHandle metódusával erre a memória területre állítsuk a vágólapot.
procedure TForm1.ClipboardSetData(rec: TRec);
var
 st: TMemoryStream;
 h: THandle;
 p: Pointer;
begin
 st:=TMemoryStream.Create;
 try
  st.Write(rec, SizeOf(TRec));
  st.Position:=0;
  h:=GlobalAlloc(GMEM_MOVEABLE and GMEM_DDESHARE,
     st.Size);
  if h<>0 then begin
   p:=GlobalLock(h);
   try
    st.Read(p^, st.Size);
   finally
    GlobalUnlock(h);
   end;
   ClipBoard.SetAsHandle(CF_NEWFORMAT, h);
  end;
 finally
  st.Free;
 end;
end;
Ezek után a kérdéses adat vágólapon megtalálható, de mivel formátumát valószínűleg saját alkalmazásainkon kívül más program nem fogja ismerni, így felhasználni is csak saját programjaink tudják.

Ehhez viszont olvasni is tudni kell a vágólapról. Ehhez hozzuk létre a ClipboardGetData függvényt, mely az egyetlen paraméterében fogja szolgáltatni a vágólapon lévő adathalmazt. Ha esetleg időközben már más kerülne a vágólapra és ott nem a saját formátumú adatunk található, akkor a függvény hamis értékkel tér vissza. Ezt nem árt minden esetben ellenőrizni.

A függvény működése megegyezik az előbbi ClipboardSetData eljárással, csupán itt nem írunk, hanem olvasunk.
function TForm1.ClipboardGetData(var rec: TRec): boolean;
var
 h: THandle;
 p: Pointer;
 st: TMemoryStream;
begin
 result:=false;
 ClipBoard.Open;
 try
  h:=GetClipboardData(CF_NEWFORMAT);
  if h<>0 then begin
   p:=GlobalLock(h);
   if p<>nil then begin
    try
     st:=TMemoryStream.Create;
     try
      st.WriteBuffer(p^, GlobalSize(h));
      st.Position:=0;
      st.Read(rec, SizeOf(TRec));
      result:=true;
     finally
      st.Free;
     end;
    finally
     GlobalUnlock(h);
    end;
   end;
  end;
 finally
  ClipBoard.Close;
 end
end;