Delphi - Automatikus tartalom kitöltés a TEdit-hez

forráskód letöltése
Az MS Internet Explorer 5.0-tól kezdve, ha a böngészőbe például egy web lap címét kezdjük el begépelni, akkor a program automatikusan felajánl egy listát, mely az addig begépelt szövegnek megfelelő címet takar. Ebből a listából a felhasználó tetszőlegesen választhat.

Ezt a lehetőséget nem csak web címek beírására használhatjuk, hanem más adatbevitelre is.

A mellékelt TAutoCompleteEdit komponens segítségével létrehozunk egy olyan TEdit-ből származó objektumot, mely rendelkezik a fent leírt funkcióval, így most már saját alkalmazásainkban is kihasználhatjuk az IE nyújtotta lehetőséget. A mellékelt példaprogram megnyitása előtt az AutoCompleteEdit.pas-ban lévő komponenst telepítenie kell a Delphi alá.

Nézzük, hogyan használhatjuk ezt a komponenst.

Az Options property-n keresztül a következő beállításokat végezhetjük el:
 • acoFileSystem - a megjelenő listában az állomány rendszer lesz látható, beleérve a virtuális könyvtárakat is, mint például a Control Panel
 • acoUrlHistory - a már meglátogatott weblap címek
 • acoUrlMRU - a Start menü Run menüpontjánál megjelenő ablakánál lévő lista
 • acoUseTab - a Tab billentyű használatának szabályozása, amikor a lista aktív
AppendForce property-nél, ha afOn értéket választunk, akkor a komponensünkbe a szöveg gépelésekor automatikusan beírásra kerül a leginkább megfelelő szöveg az addig begépeltek alapján. Ekkor ez az automatikusan bekerült szövegrész kijelölésre is kerül, így ha tovább gépelünk, akkor felülírjuk azt.

SuggestForce property-nél, ha sfOn értéket választunk, akkor a szöveg begépelésekor megjelenik egy legördülő lista, mint egy TComboBox-nál, ahol felsorolva láthatjuk a lehetséges szövegeket.


Ezek után térjünk át a komponens működésére.

Hogy egy TEdit a fentieknek megfelelően működjön, nincs másra szükség, mint meghívni a Shlwapi.dll-ben lévő SHAutoComplete nevű függvényt, amelynek paraméterként át kell adnunk a TEdit azonosítóját, illetve a fent ismertetett property-kből származó értékeket.

Mivel tehát e függvény külső, így első lépésként deklarálnunk kell azt:
function AutoComplete(Handle: HWND; Flag: DWORD): 
 HRESULT; stdcall; external 'Shlwapi.dll' name 'SHAutoComplete';
Ha ez megvan, akkor a komponens CreateWnd metódusát felülírva meghívjuk ezt a függvényt.
procedure TAutoCompleteEdit.CreateWnd;
const
 ov: array[TAutoCompleteOption] of DWORD=
     (SHACF_FILESYSTEM, SHACF_URLHISTORY, 
     SHACF_URLMRU, SHACF_USETAB);
var
 flag: DWORD;
 i: TAutoCompleteOption;
begin
 inherited CreateWnd;
 flag:=SHACF_DEFAULT;
 for i:=Low(TAutoCompleteOption) to 
    High(TAutoCompleteOption) do begin
  if (i in FOptions) then begin
   inc(flag, ov[i]);
  end;
 end;
 case FAppendForce of
  afOn: inc(flag, SHACF_AUTOAPPEND_FORCE_ON);
  afOff: inc(flag, SHACF_AUTOAPPEND_FORCE_OFF);
 end;
 case FSuggestForce of
  sfOn: inc(flag, SHACF_AUTOSUGGEST_FORCE_ON);
  sfOff: inc(flag, SHACF_AUTOSUGGEST_FORCE_OFF);
 end;
 AutoComplete(Handle, flag);
end;
Ezzel a függvényhívással le is tudtuk a munkánk jelentős részét, a többi már a Shlwapi.dll dolga.