Delphi - TTreeView komponens

TTreeView 5. rész

forráskód letöltése
A TTreeView komponenst bemutató sorozat utolsó részében a TTreeNode objektum metódusaival ismerkedhetünk meg. function AlphaSort: Boolean;
Az adott elem gyermekeit sorba rendezi a Text tulajdonságuk szerint.

procedure Assign(Source: TPersistent); override;
A Source tulajdonságait átveszi. Ez lehet pl. egy másik TTreeNode komponens.

procedure Collapse(Recurse: Boolean);
Az elem gyermekeit bezárja, akár rekurzívan is.

constructor Create(AOwner: TTreeNodes);
Létrehoz egy objektum példányt.

function CustomSort(SortProc: TTVCompare; Data: Longint): Boolean;
A megadott rendezőfüggvény segítségével rendezi az elem leszármazottait.

procedure Delete;
Törli az elemet az összes gyermekével együtt.

procedure DeleteChildren;
Törli az elem összes gyermekét.

destructor Destroy; override;
Törli az adott elemet.

function DisplayRect(TextOnly: Boolean): TRect;
Visszaadja a hozzátartozó téglalapot. TextOnly = True esetén csak a szöveg területét adja.

function EditText: Boolean;
Szerkesztőmódba lép (tehát megjelenik a szövegkurzor, és szerkeszthető a név).

procedure EndEdit(Cancel Boolean);
Befejezi a szerkesztést. Ha Cancel igaz, akkor a változtatásokat visszavonja.

procedure Expand(Recurse: Boolean);
Kifejti az elem gyermekeit, akár rekurzívan is.

function GetFirstChild: TTreeNode;
Visszaadja a legelső gyermeket.

function GetHandle: HWND;
Visszaadja az ablakleírót.

function GetLastChild: TTreeNode;
Visszaadja az utolsó gyermeket.

function GetNext: TTreeNode;
Visszaadja a következő elemet.

function GetNextChild(Value: TTreeNode): TTreeNode;
Visszaadja a következő gyermeket.

function GetNextSibling: TTreeNode;
Visszaadja a következő testvért (tehát a szülő következő sorszámú gyermekét).

function GetNextVisible: TTreeNode;
Visszaadja a következő látható elemet.

function GetPrev: TTreeNode;
Visszaadja az előző elemet.

function GetPrevChild(Value: TTreeNode): TTreeNode;
Visszaadja az előző gyermeket.

function GetPrevSibling: TTreeNode;
Visszaadja az előző testvért.

function GetPrevVisible: TTreeNode;
Visszaadja az előző látható elemet.

function HasAsParent(Value: TTreeNode): Boolean;
Igaz értéket ad vissza, ha a szülőjéről van szó.

function IndexOf(Value: TTreeNode): Integer;
Visszaadja, hogy hányadik gyermeke (0-tól) a Value elem. 0-nál kisebb értéket ad, ha nem gyermeke.

procedure MakeVisible;
Kinyitja a szülőket, hogy az adott elem látható legyen.

procedure MoveTo(Destination: TTreeNode; Mode: TNodeAttachMode);
Áthelyezi az elemet a megadott helyre. A Mode lehet:
  • naAdd: a lista végére
  • naAddFirst: a lista elejére
  • naAddChild: következő gyermekként
  • naAddChildFirst: első gyermekként
  • naInsert: a célelem után

E heti példaprogramunkban az elemek műveleteit nézzük meg egy helyi menü segítségével.Nagy Gusztáv
nagygus@freemail.hu

TTreeView cikksorozat