Delphi - TStringList dialóg ablak használata komponensen keresztül

forráskód letöltése
Hasonlóan a Dialogs palettán található komponensekhez a mellékelt példában mi is egy olyan komponenst készítünk, melyen keresztül megnyithatunk egy dialógus ablakot. Ebben az ablakban egy TListBox-ban láthatunk sztringeket felsorolva, melyek közül a felhasználó választhat egyet. Hogy mit tartalmazzon a TListBox, azt egy a komponensnél létrehozott property-ben adhatjuk meg. A mellékelt példaprogram megnyitása előtt a StringListDialog.pas-ban lévő komponenst telepítenie kell a Delphi alá.

A StringListForm.pas-ban készítettük el a megjelenő dialógus ablakot, míg a komponens forrása a StringListDialog.pas-ba került.

A komponensnél az Execute függvény hívásával jeleníthetjük meg a dialógus ablakot. A függvény igaz értékkel tér vissza, ha a felhasználó az OK gombbal zárta azt be, illetve hamissal, ha a Mégsem gombbal lépett ki.

A megjelenítendő elemeket a komponens Items nevű property-én keresztül vehetjük fel.

Az aktuálisan kijelölt elem sorszámát a SelectedIndex nevű property-n keresztül olvashatjuk ki, illetve állíthatjuk be.

A SelectedItem property-n keresztül rögtön szöveges formában juthatunk hozzá az aktuálisan kijelölt elemhez.