Delphi - Képek megjelenítése a TRichEdit komponensben

forráskód letöltése
A TRichEdit komponens alapesetben nem támogatja a képek megjelenítését, annak ellenére, hogy egy RTF állomány tartalmazhat ilyet.

Mellékelt példa bemutatja, hogy ezen hiányosságot miként küszöbölhetjük ki. A mellékelt példaprogram megnyitása előtt az OleRichEdit.pas-ban lévő komponenst telepítenie kell a Delphi alá.

A megoldáshoz csupán annyi a teendőnk, hogy az IRichEditOleCallback interfészt implementáljuk a TRichEdit komponenshez.

Ehhez létrehozunk egy új komponenst a TRichEdit-ből származtatva, majd felülírjuk a CreateHandle metódusát. Ez akkor kerül majd meghívásra, mikor a TRichEdit-nek létrejön az ablak azonosítója.
 TOleRichEdit = class(TRichEdit)
 protected
  procedure CreateHandle; override;
 end;
Itt a CreateHandle-nél már küldhetünk üzenetet a komponensnek. Az EM_SETOLECALLBACK üzenet küldésével beállíthatjuk az általunk létrehozott IRichEditOleCallback interfészt.
procedure TOleRichEdit.CreateHandle;
begin
 inherited CreateHandle;
 Perform(EM_SETOLECALLBACK, 0, longint(
   TRichEditOleCallback.Create(Self) as 
   IRichEditOleCallback));
end;
Az interfész létrehozása előtt deklarálnunk kell az IRichEditOleCallback-ot, mivel ezt a Delphi unit-jaiban "elfelejtették" megtenni.
 IRichEditOleCallback=interface(IUnknown)
  ['{C7B7FB1E-D4ED-4E2B-A20D-BC7022FA4090}']
  function GetNewStorage: IStorage; safecall;
  procedure GetInPlaceContext(out Frame: IOleInPlaceFrame;
     out Doc: IOleInPlaceUIWindow; 
     var FrameInfo: TOleInPlaceFrameInfo); safecall;
  procedure ShowContainerUI(fShow: boolean); safecall;
  procedure QueryInsertObject(const ClsID: TCLSID; 
     Stg: IStorage; CP: Longint); safecall;
  procedure DeleteObject(OleObj: IOleObject); safecall;
  procedure QueryAcceptData(dataobj: IDataObject; 
     var cfFormat: TClipFormat; reCO: DWORD; 
     fReally: boolean; hMetaPict: HGlobal); safecall;
  function ContextSensitiveHelp(fEnterMode: boolean):
      HResult; stdcall;
  function GetClipboardData(const ChRg: TCharRange;
      reCO: DWORD; out DataObj: IDataObject): HResult; stdcall;
  procedure GetDragDropEffect(fDrag: boolean; 
     grfKeyState: DWORD; var dwEffect: DWORD); safecall;
  procedure GetContextMenu(SelType: Word; OleObj: 
      IOleObject; const ChRg: TCharRange; var Menu: HMenu); 
      safecall;

 end;A helyes működéshez persze nem lesz szükségünk az összes fenti metódusra, de a deklarációjukat nem hagyhatjuk el.

Most, hogy adott az interfész deklarációja, már létrehozhatunk belőle egy objektumot TRichEditOleCallback néven.
 TRichEditOleCallback=class(TInterfacedObject, 
    IRichEditOleCallback)
 private
  FOwner: TRichEdit;

 protected
  function GetNewStorage: IStorage; safecall;
  procedure GetInPlaceContext(out Frame: IOleInPlaceFrame; 
     out Doc: IOleInPlaceUIWindow; var FrameInfo:
     TOleInPlaceFrameInfo); safecall;
  procedure ShowContainerUI(fShow: boolean); safecall;
  procedure QueryInsertObject(const ClsID: TCLSID; 
     Stg: IStorage; CP: Longint); safecall;
  procedure DeleteObject(OleObj: IOleObject); safecall;
  procedure QueryAcceptData(dataobj: IDataObject; 
     var cfFormat: TClipFormat; reCO: DWORD; 
     fReally: boolean; hMetaPict: HGlobal); safecall;
  function ContextSensitiveHelp(fEnterMode: boolean): 
     HResult; stdcall;
  function GetClipboardData(const ChRg: TCharRange; 
     reCO: DWORD; out DataObj: IDataObject): HResult; stdcall;
  procedure GetDragDropEffect(fDrag: boolean; 
     grfKeyState: DWORD; var dwEffect: DWORD); safecall;
  procedure GetContextMenu(SelType: WORD; OleObj: IOleObject; 
     const ChRg: TCharRange; var Menu: HMenu); safecall;

 public
  constructor Create(AOwner: TRichEdit);
  destructor Destroy; override;

 end;
Itt az érdemi munkát a GetInPlaceContext eljárásnál kell elvégeznünk. Itt kell megadnunk azokat az információkat az interfész részére, melyek szükségesek a beágyazott objektumok megjelenítéséhez.
procedure TRichEditOleCallback.GetInPlaceContext(
  out Frame: IOleInPlaceFrame; out Doc: IOleInPlaceUIWindow;
  var FrameInfo: TOleInPlaceFrameInfo);
var
 form: TCustomForm;
begin
 form:=ValidParentForm(FOwner);
 if form.OleFormObject=nil then begin
  TOleForm.Create(form);
 end;
 Frame:=form.OleFormObject as IOleInPlaceFrame;
 Doc:=nil;
 FrameInfo.hWndFrame:=form.Handle;
 FrameInfo.fMDIApp:=false;
 FrameInfo.hAccel:=0;
 FrameInfo.cAccelEntries:=0;
end;