Delphi - Tulajdonság lap dialógus komponens

forráskód letöltése
Ha egy Intézőben egy adott állománynál jobb gombbal kattintunk és a Tulajdonság menüpontot választjuk, akkor kapunk egy olyan kis ablakot, mely az adott állomány alapvető tulajdonságait írja le.

Ezt a lapot saját alkalmazásunkból is elővarázsolhatjuk egy-egy tetszőleges állományra.

Ehhez már csak a mellékelt TPropertyDialog komponensre lesz szükség. A mellékelt példaprogram megnyitása előtt a PropertyDialog.pas-ban lévő komponenst telepítenie kell a Delphi alá.

A FileName property-ben kell megadnunk annak az állománynak a nevét, elérési útvonalát, melynek a tulajdonság lapját szeretnénk megtekinteni.

Ha ez megvolt, akkor az Execute hívásával már meg is jeleníthetjük ezt a lapot.
procedure TPropertyDialog.Execute;
var
 sei: TShellExecuteInfo;
begin
 if FileExists(FFileName) then begin
  FillChar(sei, SizeOf(TShellExecuteInfo), 0);
  with sei do begin
   cbSize:=SizeOf(TShellExecuteInfo);
   lpFile:=PChar(FFileName);
   lpVerb:='properties';
   fMask:=SEE_MASK_INVOKEIDLIST;
  end;
  ShellExecuteEx(@sei);
 end;
end;