Delphi - TDBLookupComboBox

DataControls paletta 12. rész

forráskód letöltése
Két héttel ezelőtti számunkban bemutattuk a TDBLookupListBox és a TDBLookupComboBox komponensek közös ősét, a TDBLookupControl-t. Mai példaprogramunkban a TDBLookupComboBox komponensre jellemző tulajdonságok közül mutatunk be néhányat. A komponens Text tulajdonsága tárolja az aktuálisan kiválasztott elemet. A példaprogramban ezt egy TEdit komponensbe írjuk a DBLookupComBoBox2.OnCloseUp eseményben.

Az OnCloseUp esemény a lista becsukásakor következik be. Ezt kezdeményezheti a felhasználó úgy, hogy kiválaszt egy elemet, vagy bekövetkezhet programból a CloseUp metódus hatására. Ez az eljárás is becsukja a legördített listát. Az Accept logikai paraméterben meghatározhatjuk, hogy bezáráskor módosuljon-e az aktuális mező értéke a kiválasztott elemre.

Ha bezárjuk a listát, akkor előtte ki is nyithatjuk a DropDown metódus segítségével. Nem tesz mást, mint kinyitja a listát.

Ha a ComboBox listája nyitva van, akkor a ListVisible logikai típusú property igaz értékű.

A legördülő lista tulajdonságait is meg tudjuk határozni, pl. a következő property-k segítségével:

A DropDownAlign property-ben beállíthatjuk a legördülő lista igazítását (daRight, daCenter, daLeft).

A DropDownWidth property-ben megadhatjuk a legördülő lista szélességét pontokban. Alapértelmezésben ez az érték nulla. Ekkor a legördülő lista szélessége megegyezik a ComboBox szélességével.

A legördülő lista sorainak (elemeinek) számát adhatjuk meg a DropDownRows property-ben.

A példaprogramban ezt TSpinEdit komponensek segítségével állíthatjuk be.

DataControls paletta cikksorozat