Delphi - Animált Bitmap

forráskód letöltése
Mellékelt példában készítünk egy olyan komponenst, mely képes arra, hogy egy TImageList-ben szereplő képeket egymás után megjelenítse. A mellékelt példaprogram megnyitása előtt az AnimBmp.pas-ban lévő komponenst telepítenie kell a Delphi alá.

A képeket tartalmazó TImageList komponenst az ImageList property-n keresztül rendelhetjük hozzá a komponensünkhöz.

Az animáció elkezdését és leállítását az Active property igazra, illetve hamisra állításával szabályozhatjuk.

Hogy két kép váltása között mennyi idő teljen el, azt az Interval property-ben adhatjuk meg ezredmásodpercben, vagyis 1000 esetén egy másodpercenként vált a kép.

A képek addig ismétlődnek egymás után, amíg a TImageList-ben vannak képek, majd az egész kezdődik elölről.